• مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

 • تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

 • دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

 • دستور الکاتب

  دستور الكاتب فی تعیین المراتب تصنیف محمّد بن هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی، كتابی است در آیین دبیری و شیوه انشای مكاتبات بر حسب مراتب اشخاص.

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۵۹
پنجاه و نهمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد.
2017-05-29 14:21:50

نقد متن و فرامتن شاهنامۀ فردوسی
حماسه و نافرمانی کتابی است در نقد متن و فرامتن شاهنامۀ فردوسی و پاسخی است به کسانی مانند ادوارد براون، وان گرونبام و احمد شاملو که شاهنامه را صرفاً نظم می دانند.
2017-05-29 13:28:24

نصیحت نامه شاهی (ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار)
این اثر از یك دیباچه، دو مقاله در بیست باب و یک خاتمه تشكیل شده است.
2017-05-29 12:03:43

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی (سال هشتم، شماره 15، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2017-05-29 11:09:09

انتشار فصلنامه نقد کتاب میراث شماره 9 و 10
شماره 9 و 10 فصلنامه نقد کتاب میراث به سردبیری مجید غلامی‌جلیسه منتشر شد. این شماره شامل بخش‌هایی با این عناوین است: «سخن سردبیر»، «گفتگو»، «نقد مکتوب»، «نقد کوتاه» و «گوناگون».
2017-05-28 15:25:51

شب نوش‌آفرین انصاری
شب نوش‌آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک و از بانیان فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، سه‌شنبه (9 خرداد) به همت مجلۀ بخارا برگزار می‌شود.
2017-05-28 14:27:33

فراخوان هفتمین دورۀ جایزۀ دکتر مجتبایی
جایزۀ دکتر فتح‌الله مجتبایی هر ساله در دی ماه به بهترین پایان‌نامه‌ی دورۀ دکتری در زمینه‌های «ادیان و عرفان» و «زبان و ادبیات فارسی» با هدف ارتقاء علمی و تشویق دانشجویان دوره‌ی دکتری در رشته‌های مذکور اهدا می‌شود.
2017-05-28 13:26:15