هفته کتاب؛ فرصتی برای کتاب

هفتۀ کتاب را فرصتی برای بازنگری و آسیب‌شناسی تمام جوانب صنعت نشر، تولید و توزیع کتاب قرار دهیم.


 • کهن‌ترین نسخۀ رباعیات خیام

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب مهم‌ترین نسخۀ تاریخ‌دار از مجموعۀ رباعیات خیام را، که به قلم پیربوداقی کتابت شده است، به صورت چاپ عکسی منتشر کرد.

 • کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیه

  کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیۀ کامله، کتابت 416 هجری با مقدمۀ استاد احمد مهدوی دامغانی و سیدمحمدحسین حکیم از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه با عنوان «مُثمِر» نوشتۀ سراج‌الدین علی‌خان آرزو را با مقدمه و تصحیح سیدمحمد راستگو منتشر کرد.

 • «المَشیخه» اثر سالک‌الدین حمّوئی یزدی

  «المَشیخه» گنجینه‌ای از خطوط، اجازات، دستنوشت‌ها و یادگارنامۀ مشاهیر ایران مابین سال 845 هجری تا 1022 است که با پژوهش و مقدمۀ سیدمحمد طباطبائی بهبهانی (منصور) منتشر شده است.

 • «تذکرة ‍‌الملوک» کتابی در تاریخ عمومی ایران

  «تذکرة ‌الملوک» اثری است از قرن سیزدهم هجری و تألیف میرزا محمدهاشم آصف معروف به رستم‌ الحکما یا همان رضاقلی‌خان هدایت، که جلیل نوذری آن را تصحیح کرده است.

 • نسخۀ نفیس «مخزن الأسرار نظامی»

  نسخه‌برگردان دستنویس هنریِ مصوَّر «مخزن ‌الأسرار نظامی» به خط میرعلی هروی، به نشانی Supplement person 985 کتابخانۀ ملّی فرانسه، با مقدمۀ علی صفری آق‌قلعه منتشر شده است.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 65 «آینۀ میراث»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث»، دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 منتشر شد.

 • پانزدهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

  پانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»، ویژۀ بهار و تابستان 1398، منتشر شد.

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار» منتشر شد
اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار» با مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مسّاح منتشر شد.
2021-01-21 13:00:25

حضور میراث مکتوب در اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عرضه آثار منتشرشده در فاصلۀ سال‌های 1392 تا 1399 در اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مشارکت دارد.
2021-01-20 14:35:45

«یادنامۀ عارف قزوینی» منتشر شد
کتاب «سرایندۀ رهایی ایران: یادنامۀ عارف قزوینی» به اهتمام مهدی به‌خیال توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.
2021-01-20 14:33:53

شوخ‌طبعی و طنازی یکی از وجوه شخصیت شمس است
نشست «شیوه‌های طنزپردازی و مقارنه‌ی طنز و فرزانگی در مقالات شمس» با سخنرانی لیلا آقایانی چاووشی و مجتبی اعتمادی‌نیا برگزار شد.
2021-01-20 14:28:36

«شش ماه در ایران» سفرنامۀ ادوارد استاک
«شش ماه در ایران» سفرنامه ادوارد استاک با ترجمه شهلا طهماسبی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
2021-01-20 14:08:56

نگاه به علم تفسیر از دریچۀ تاریخ
کتاب «درآمدی بر دانش تفسیر» با نگاه تاریخی به توصیف برخی مباحث مقدماتی و مبنایی علم تفسیر و تحلیل آن پرداخته است.
2021-01-20 13:49:37