• رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی

  متن حاضر فهرستی از نام ها و اصطلاحات در موسیقی ایرانی است که در هفت دستگاه و یک خاتمه مرتب شده اند.

 • سیر و سلوک

  خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است که آثار و نگاشته های او در شکل گیری و تطور دانش و اندیشۀ اسلامی و به ویژه شیعی انکارناپذیر است.

 • رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

  اخوان الصفا گروهی از دانشمندان برجسته در قرن چهارم، متخصص و صاحب نظر در علوم عقلی و علوم طبیعی زمان خود بودند.

 • الرسائل و المکاتیب

  الرسائل والمکاتیب دربرگیرندۀ هجده رساله از آثار مسکویه است.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • گزارش میراث - ضمیمۀ 9

  ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

شبی برای دکتر داریوش شایگان
به منظور تجلیل از مقام فلسفی و ادبی زنده یاد دکتر داریوش شایگان، مجلۀ بخارا و مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی شبی را در تالار رسول اکرم (ص) این مرکز به ایشان اختصاص داده اند.
2018-04-25 15:42:48

نشست «نقد و بررسی کتاب ملاحظات و محاکمات 1292ق (دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی)»
نشست «نقد و بررسی کتاب ملاحظات و محاکمات 1292ق (دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی)» روز سه شنبه 17 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
2018-04-25 14:21:18

فرهنگ اجمالی مصور معماری اسلامی ایران
فرهنگ اجمالی مصور معماری اسلامی ایران تالیف مریم کامیار، به تازگی از سوی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران منتشر شده است.
2018-04-25 12:59:12

صدیق‌الدوله به روایت تاریخ قاجار
میرزا محمد رضا نوری مازندرانی ( متولد ۱۲۳۸ قمری و درگذشته به سال ۱۳۲۳ قمری ) ملقب به صدیق الدوله از رجال بزرگ و خوشنام دوره قاجار می باشد
2018-04-25 12:27:55

انتشار شمارۀ جدید دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی (سال هفتادم، شماره 236، پاييز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر شد.
2018-04-25 11:26:47

بررسی تحولات تاريخی اجتماعی محدوده سرزمينی ايران از قرن سوم تا دوره صفويان
این تحقیق در پی شناسایی علل و ارائۀ الگویی برای تبیین ناپایداری های اجتماعی دائم در حوزه ی سرزمین ایران در قرون سوم تا دهم هجری است.
2018-04-24 16:19:25

پژوهشی درباره آثار و نسخ خطی ابوالفضل ميكالی
آل میكال، از برجسته ترین خاندان های ایرانی هستند كه نیاكان آنها پادشاهی سُغد و سمرقندِ پیش از اسلام را عهده دار بودند.
2018-04-24 14:49:54