• خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)

  خلاصة الاشعار و زبدة الافكار، يكى از مهم‌ترين و حجيم‌ترين تذكره‌هاى شعر در زبان فارسى است.

 • مجموعه به خط ملاصدرا

  نسخه‌های متعددی به خط مرحوم ملاصدرا شیرازی ـ أعلی الله مقامه الشریف ـ به جای مانده، چه آنهایی که تألیفات اوست و یا کتابها و منتخباتی که وی از نوشته‌های بزرگان استنساخ کرده.

 • زیج یمینی

  زیج یمینی سومین زیج بازمانده به زبان فارسی است. این اثردر سال 511 ق در شهر غزنه نگاشته شده است.

 • المشیخه (کنز السالکین)

  المشیخة (کنز السالکین)(گنجینۀ خطوط و یادگارنامۀ مشاهیر علمی ایران از سال 845 ـ 1022 هـ . ق)

 • گزارش میراث 70 - 71

  شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

فراخوان مقاله دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین
فراخوان مقاله دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین اعلام شد. این همایش خرداد سال جاری برگزار می شود.
2017-03-27 20:31:08

انتشار شمارۀ جدید جهان کتاب
شمارۀ 333 – 334 جهان کتاب (بهمن – اسفند 1395) منتشر شد.
2017-03-27 19:12:31

انتشار دیوان هاتف اصفهانی
سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد.
2017-03-25 19:13:51

مهمان دل (مجموعه مقالات نظامی‌شناسی)
نظامی گنجوی (۵۳۳-۶۱۴ق) از جملۀ شاعرانی است که می‌توان او را در شمار ارکان شعر فارسی به حساب آورد.
2017-03-25 12:34:57

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال هفدهم، شماره 33، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
2017-03-18 15:47:25

هشت بهشت، تاریخ آل‌عثمان
ادریس بِدلیسی، ملقب به مولانا، کمال‌الدین و حکیم‌الدین، فرزند شیخ حسام‌الدین علی بدلیسی است و از مورخان بنام دورۀ عثمانی به شمار می‌رود.
2017-03-18 12:51:39

میراث علمی اسلام و ایران در گام نهم
نهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-03-18 11:56:27