• تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

 • دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

 • دستور الکاتب

  دستور الكاتب فی تعیین المراتب تصنیف محمّد بن هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی، كتابی است در آیین دبیری و شیوه انشای مكاتبات بر حسب مراتب اشخاص.

 • رسالۀ حاتمیه

  حاتم طایی نامی آشنا برای فرهنگ و ادبیات مشرق‌زمین است.

دو منبع مهم الکافی
کلینی در کتاب الکافی از شماری از مهمترین منابع مکتوب حدیثی امامیه بهره گرفته است .
2017-04-30 14:55:06

چاپ دوم كتاب خلیج فارس منتشر شد
دهم ارديبهشت ماه، همزمان با «روز ملّى خليج فارس»، چاپ دوم کتاب «خلیج فارس»؛ مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس، به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ منتشر شد.
2017-04-30 14:14:47

فقه القرآن
کتاب «فقه القرآن» اثر قطب الدین ابوالحسین سعید (م ۵۷۳ ق) فرزند عبداللّه راوندی، مشهور به سعید بن هبة اللّه راوندی از مفسران بزرگ شیعه است.
2017-04-30 13:12:00

آیین رونمایی از کتاب «خوشنویسان استانبول»
آیین رونمایی از کتاب «خوشنویسان استانبول» روز دوشنبه 11 اردیبهشت برگزار می شود.
2017-04-30 12:18:39

فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار
فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار اعلام شد.
2017-04-30 11:30:50

شمارۀ جدید دو فصلنامه علوم ادبی
شمارۀ جدید دو فصلنامۀ علوم ادبی (سال پنجم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
2017-04-29 14:50:27

انتشار مجموعه رسائل
آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.
2017-04-29 13:07:30