همچنان بر طبل تو خالی اتهام ماسونی به آن یگانۀ عصر حاضر می کوبند

آنچه در ادامه می خوانید متن سخنرانی اکبر ایرانی مدیر عامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب در پنجمين سالگرد درگذشت شادروان استاد ایرج افشار است که در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران در 18 اسفند 1394...


 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

 • گزارش میراث 66 - 67

  شمارۀ 66 – 67 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث - (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393).

 • آینۀ میراث 56

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1394(پیاپی 56)

انتشار شمارۀ نخست كتاب‌گزار
كتاب‌گزار (فصلنامۀ بين‌المللی پژوهش در علوم اسلامی و تراث پژوهی در ساحت تمدن اسلامی) سال اول شمارۀ يكم منتشر شد.
2016-10-19 12:16:02

بختیارنامۀ منظوم
حکایت ده وزیر یا بختیارنامه از منظومه هایی است که قصه ای کهن دارد. هرمان اته منشأ داستان آن را قصۀ هفت وزیر سندبادنامه نوشته است، اما برخی ریشۀ این داستان را متعلق به دوران ساسانی می دانند.
2016-10-19 10:31:10

تکامل فرهنگ پیشرفت تمدن تا سقوط روم
نویسنده در کتاب حاضر درصدد اثبات نظریه‌ای است درباره «تکامل فرهنگ» از زمان برآمدن آن در عصر انسان‌نماها تا زمان سقوط دولت روم.
2016-10-18 16:09:58

برگزاری مراسم روز جهانی میراث دیداری و شنیداری در کتابخانه ملی
مراسم روز جهانی میراث دیداری - شنیداری و معرفی دو اثر ثبت شده ایرانی در برنامه حافظۀ جهانی با حضور مقامات و مسئولان فرهنگی در کتابخانۀ ملی برگزار می‌شود.
2016-10-18 14:15:21

فهرست مقاله ها، رساله ها، جزوه های کمیاب گنجیه پژوهشی ایرج افشار سپرده شده به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
«کتابواره» مشتمل بر معرفی5347 مقاله، رساله، گزارش همایش ها و کنگره ها و بروشورها و ده ها نوع مآخذ چاپ شده و چاپ نشده است که استاد ایرج افشار آن را طی سالیان دراز گردآوری کرده است.
2016-10-18 13:05:13

ملاحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسلام
کتاب فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسلام اثر آدام گاچک، کتابی در حوزه نسخه پردازی و مصطلحات نسخ خطی است که توسط علی قلی نامی به فارسی ترجمه شده است.
2016-10-18 12:03:42

نخستین شماره از مجلّه فرهنگی و هنری سفینه تبریز منتشر شد
نخستین شماره از مجلّه فرهنگی و هنری سفینۀ تبریز به مدیرمسئولی و سردبیری محمّد طاهری خسروشاهی مدیر مسئول و سردبیر منتشر شد.
2016-10-18 11:17:12