زبان اقوام؛ ظرفیتی برای شناخت فرهنگ ایرانی

هر زبانی که اسباب انتقال تفکر و احساسات مبتنی بر انسانیت، مبانی اخلاقی و فضائل و سجایای والای انسانی شود، حامل اندیشهٔ انسانی است.


پخش برنامۀ چرخ با موضوع «علم و شبه علم»
برنامۀ «چرخ» با موضوع «علم و شبه علم» و با حضور دکتر محمدرضا توکلی صابری از شبکۀ چهار سیما پخش می‌شود.
2020-02-16 23:43:12

گنج گوهربار یا مبالغۀ مستعار
دو نشست از درس‌گفتارهای شهر کتاب به موضوع «تحلیل انتقادی گفتمان شمس تبریزی در باب بدعت و متابعت» اختصاص یافت.
2020-02-16 23:25:27

همایش «بازخوانی اندیشه و گفتار ابن‌بطوطه»
همایش «بازخوانی اندیشه و گفتار ابن‌بطوطه» با حضور استاد محمدعلی موحد برگزار می‌شود.
2020-02-16 14:59:28

رامهرمز در گذر تاریخ
کتاب «رامهرمز در گذر تاریخ»، پژوهشی است به قلم حسن خادمی رامهرمزی که توسط انتشارات منجی به زیور طبع آراسته گردیده است.
2020-02-16 14:41:36

يك ملت، يك زبان
ما ايرانيان جزو تعداد انگشت شمار كشورهايى هستيم كه دانش‌آموزان آن مى‌توانند متون نظم و نثر هزار سالۀ خود را بخوانند.
2020-02-16 14:26:49

هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی
نشست «هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی» با سخنرانی دکتر اصغر دادبه برگزار می‌شود.
2020-02-15 18:44:58

نشست «گنجینۀ گنج‌بخش» برگزار می‌شود
نشست «گنجینۀ گنج‌بخش؛ میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.
2020-02-15 18:36:09