• مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

 • تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

 • دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

 • دستور الکاتب

  دستور الكاتب فی تعیین المراتب تصنیف محمّد بن هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی، كتابی است در آیین دبیری و شیوه انشای مكاتبات بر حسب مراتب اشخاص.

سرسلسلۀ مصححان معاصر
جبریل شادان در شمارۀ 1 فصلنامۀ آینۀ میراث، تابستان 1377 یادداشتی دربارۀ زندگی و آثار علامه محمد قزوینی نوشته است.
2017-05-27 16:09:34

انوارنامه
«انوارنامه: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار» ادیب، حکیم، نسخه شناس، فهرست نگار و تهران‌شناس برجسته و توانا همزمان با برگزاری نکوداشت وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به کوشش امید قنبری و نادره جلالی منتشر شد.
2017-05-27 12:37:54

فراخوان دومین «کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی»
دومین «کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی» تیرماه سال جاری برگزار می شود.
2017-05-27 12:11:23

باستان‌ شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی
تاکنون فراخور موقعیت استراتژیک خلیج فارس درباره آثار باستانی و باستان‌شناسی این منطقه کندوکاو نشده است.
2017-05-27 11:39:30

هزارواژۀ چهارزبانۀ پزشکی (فارسی ـ انگلیسی ـ روسی ـ تاجیکی)
دو ملت ایران و تاجیکستان، هر دو به یک زبان تکلم می‌کنند و این سرمایۀ بزرگی است که می‌تواند راه را برای همکاری‌های فرهنگی و علمی و اقتصادی بین دو دولت و ملت هموار کند.
2017-05-27 11:08:37

آرشیف ملی و ضرورت توجه جدی به آن
افغانستان امروز، از دیرباز یکی از کانون‌های نسخه‌پردازی و کتابت نسخه‌های خطی بوده است. نسخه‌های نفیس قرآن شریف بازمانده از دوره غزنویان بهترین سند هنرمندی و دانش نیاکان ما است.
2017-05-27 10:45:27

رخدادهای دورۀ فروافتادن ساسانیان در «تاریخ سبئوس»
در اهمیت تاریخ سبئوس باید گفت که نگارش این کتاب مقارن سال‌های خلافت معاویه (40 تا 60 ه.ق) پایان یافته است.
2017-05-24 15:37:07