عمادالدین شیخ‌الحکمایی

رونمایی از کهن‌ترین سند تاریخی ایران

اهمیت مکان‌های مقدس در حفظ میراث مکتوب
عمادالدین شیخ‌الحکمایی در مراسم رونمایی از کهن‌ترین سند تاریخی ایران از اهمیت مکان‌های مقدس در حفظ میراث مکتوب سخن گفت.
2019-04-24 19:57:36

آثار جدید
پیش‌فروش آثار جدید میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب اقدام به پیش‌فروش چهار عنوان جدید از کتاب‌های خود در نمایشگاه کتاب تهران کرده است.
2019-04-24 17:02:59

مکتوبات لکنوی
انتشار مکتوبات شاه پیر محمد لَکنوی در هندوستان
مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگره هند مکتوبات شاه پیر محمد لَکنوی را با تصحیح دکتر محمد اسد علی خورشید به چاپ رسانده است.
2019-04-24 15:39:52

تمبر نوروز
تمبر جهانی نوروز طراحی و منتشر شد
تمبر جشن جهانی نوروز اثری از نفایس ملی به عنوان تمبر ویژه‌ جشن جهانی نوروز ۱۳۹۸ چاپ و منتشر شد.
2019-04-24 15:19:26

سرشماری قم
نخستین سرشماری علمی قم در دوره ناصرالدین شاه
کتاب «اعداد نفوس اهالی دارالایمان قم» که مربوط به سرشماری شهر قم در دوره ناصرالدین شاه است، رونمایی شد.
2019-04-24 12:35:09

اقتداری
احیای آثار سدیدالسلطنه؛ خدمت بزرگ مرحوم اقتداری
جمشید کیانفر گفت: احیای آثار سدیدالسلطنه خدمت بزرگ مرحوم احمد اقتداری و کار بسیار پراهمیتی بود.
2019-04-24 11:43:13

کتاب سال
فراخوان سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال
دبیرخانه سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان این دوره را منتشر کرد.
2019-04-24 11:34:43