• خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)

  خلاصة الاشعار و زبدة الافكار، يكى از مهم‌ترين و حجيم‌ترين تذكره‌هاى شعر در زبان فارسى است.

 • مجموعه به خط ملاصدرا

  نسخه‌های متعددی به خط مرحوم ملاصدرا شیرازی ـ أعلی الله مقامه الشریف ـ به جای مانده، چه آنهایی که تألیفات اوست و یا کتابها و منتخباتی که وی از نوشته‌های بزرگان استنساخ کرده.

 • زیج یمینی

  زیج یمینی سومین زیج بازمانده به زبان فارسی است. این اثردر سال 511 ق در شهر غزنه نگاشته شده است.

 • المشیخه (کنز السالکین)

  المشیخة (کنز السالکین)(گنجینۀ خطوط و یادگارنامۀ مشاهیر علمی ایران از سال 845 ـ 1022 هـ . ق)

 • گزارش میراث 70 - 71

  شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

انتشار دیوان هاتف اصفهانی
سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد.
2017-03-25 19:13:51

مهمان دل (مجموعه مقالات نظامی‌شناسی)
نظامی گنجوی (۵۳۳-۶۱۴ق) از جملۀ شاعرانی است که می‌توان او را در شمار ارکان شعر فارسی به حساب آورد.
2017-03-25 12:34:57

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال هفدهم، شماره 33، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
2017-03-18 15:47:25

هشت بهشت، تاریخ آل‌عثمان
ادریس بِدلیسی، ملقب به مولانا، کمال‌الدین و حکیم‌الدین، فرزند شیخ حسام‌الدین علی بدلیسی است و از مورخان بنام دورۀ عثمانی به شمار می‌رود.
2017-03-18 12:51:39

میراث علمی اسلام و ایران در گام نهم
نهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-03-18 11:56:27

فؤاد سید (عالم و متخصص نسخه های خطی و فهرست نویسی)
بیستم اکتبر 2016 یکصدمین سالروز تولد فؤاد سید، عالم و متخصص پرآوازۀ نسخه های خطی و فهرست نویسی، پدر دکتر ایمن فؤاد سید است.
2017-03-15 11:06:40

انتشار رسالۀ حاتمیه
حاتم طایی نامی آشنا برای فرهنگ و ادبیات مشرق‌زمین است. ما فارسی‌زبانان نیز از دیرباز امثال و حکایتهای حاتم را شنیده و یا در متون گوناگون تاریخی و ادبی خوانده‌ایم.
2017-03-14 16:18:41