• جُمَل الفلسفة

  مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات

  ابونصر فتح بن موسی خضراوی در کتاب «نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات» که با تصحیح علی اوجبی به چاپ رسیده، در قالب ارجوزه و مثنوی نمط‌های هشتم، نهم و دهم اشارات ابوعلی‌سینا را به نظم درآورده است.

 • کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر

  فرهنگ مصادر عربی ـ فارسی با نام «کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر» نوشتۀ یعقوب بن احمد کُردی نیشابوری (تألیف پس از سال ۴۳۸ هجری قمری)، به صورت نسخه‌برگردان با تحقیق مسعود قاسمی به چاپ رسیده است.

 • دیوان عبدالقادر نائینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سیصد و هفتاد و چهارمین اثر خود را به انتشار تصحیح «دیوان عبدالقادر نائینی (زنده در قرن هفتم)» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی اختصاص داده است.

 • چاپ دوم «شرح ثمره بطلميوس»

  شرح ثمره بطلميوس در احكام نجوم، از آثار خواجه نصيرالدين طوسى است كه آن را جليل اخوان زنجانى تصحيح كرده و مقدمه‌اى عالمانه بر آن افزوده است.

 • بازچاپ «نزهة الزاهد»

  کتاب «نزهة الزاهد و نهزة العابد» اثری است ادبی و دعایی از قرن ششم یا هفتم هجری از مؤلفی ناشناخته که وی در آن با نثری شیوا و بیانی استوار به توضیح یا ترجمه کلمات روح‌بخش امامان معصوم (ع) پرداخته است.

 • شمارۀ 69 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 69 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • دوشمارۀ 91-90 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 91-90 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 18 «میراث علمی اسلام و ایران»

  دو فصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» سال نهم، شماره 18، با سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

 • دوشمارۀ 89-88 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 89-88 فصلنامۀ «گزارش میراث» ویژۀ تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آذربایجان، قفقاز و آناتولی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 68 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

  شمارۀ 68 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1400) منتشر شد.

 • شمارۀ 17 دوفصلنامه «میراث علمی ایران و اسلام»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی با عنوان «میراث علمی ایران و اسلام» به سردبیری دکتر محمد باقری منتشر شد.

خدمات حبیب یغمایی به زبان فارسی
نام مرحوم حبیب یغمایی افزون بر تصحیح گران‌سنگ آثاری چون «ترجمه تفسیر طبری» و «گرشاسب‌نامه»، بیش از هر چیز خاطره مجله «یغما» را زنده می‌كند.
2022-05-24 23:34:53

جلد اول کتاب «التحفة السعدیه» منتشر شد
جلد اول کتاب «التحفة السعدیه» اثر قطب‌الدین شیرازی با تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی از سوی انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2022-05-24 22:51:40

قدیمی‌ترین نسخه خطی «کشف الغمه فی معرفه الائمه» در گنجینه رضوی
قدیمی ترین نسخه خطی «کشف الغمه فی معرفه الائمه» موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی و معرفی شد.
2022-05-24 22:18:58

تمدن ایرانی در جهان شاهنامه
آنچه در خرد و اندیشه ایرانیان در برخورد با پستی و بلندی‌های زیست فردی و قومی رفته، در قالب روایت‌های اسطوره‌ای در شاهنامه ثبت شده است.
2022-05-24 21:45:52

زیبایی‌شناسی شهرهای اسطوره‌ای در شاهنامه
مراسم «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی» از سوی پژوهشکده زبان و ادبیات و با همکاری پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
2022-05-24 21:03:16

«جُمَل الفلسفة» منتشر شد
مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-05-23 17:46:42