رونمایی از تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقة
چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی در روزهای چهارشنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی «جایگاه استاد محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» اختصاص دارد.
2018-10-15 16:14:13

تلقی صوفیان از عشق
کتاب حاضر برگ دیگری از جستجوگری های دور از دامن در باب شناخت و تحوۀ تلقی صوفیان از «عشق» است.
2018-10-15 15:23:04

مفهوم «سلحشور پارسی» در هنر هخامنشی بررسی می‌شود
دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «سلحشور پارسی؛ نظری بر نقش‌مایه‌ای ایرانی و مفهوم آن در هنر هخامنشی» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
2018-10-15 14:00:51

آذر برزين در متون پهلوانی پس از شاهنامه
آذربرزین پسر فرامرز، یكی از یلان نامدار منظومه های حماسی پس از شاهنامه است.
2018-10-15 12:49:10

معرفی کتاب «زبان فارسی از گذشته تاکنون»
مجموعه مقالات بو اوتاس، به مناسبت 75 سالگی او، در این کتاب گردآوری شده است. این مقالات شامل نسخه‌های خطی، چاپی و ادبیات ایرانی است که از متن­ های فارسی باستان، میانه و فارسی نو گردآوری شده.
2018-10-15 11:57:24

دومین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و به‌منظور پاسداشت یاد و خاطره استاد محمد قهرمان، اقدام به برگزاری دوره دوم این جایزه کرده است.
2018-10-14 15:55:11

تمدید مهلت ارسال مقاله به اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران
مهلت ارسال اصل مقاله به اولین همایش مطالعات نام‌شناسی ایران تا 26 آبان سال جاری تمدید شد.
2018-10-14 15:32:14