بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی
بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار ‏می‌گردد.‏
2018-10-16 16:01:44

منطق در ایران سدۀ ششم
منطق در ایران سدۀ ششم به تصحیح و با مقدمه‌های فارسی و انگلیسی غلامرضا دادخواه و اسدالله فلاحی و با پیشگفتاری از نیکلاس رشر، از سوی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران منتشر شد.
2018-10-16 15:14:00

انتشار چاپ دوم ترجمه های کهن شهاب الاخبار
در این پژوهش به بررسی سه نسخه ی کهن از ترجمه ی احادیثِ نبوی در کتابِ «شهاب الاخبار» می پردازیم .
2018-10-16 14:43:29

نسخه خوانی (12)
نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است.
2018-10-16 12:34:23

شمارۀ 18 دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی (سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2018-10-16 11:48:02

رونمایی از تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقة
چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی در روزهای چهارشنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی «جایگاه استاد محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» اختصاص دارد.
2018-10-15 16:14:13

تلقی صوفیان از عشق
کتاب حاضر برگ دیگری از جستجوگری های دور از دامن در باب شناخت و تحوۀ تلقی صوفیان از «عشق» است.
2018-10-15 15:23:04