صفری، نسخه‌شناسی سخت‌کوش و باریک‌بین

سی‌ساله بودم که به پیشنهاد دوستی، همکاری با مرکز تحقیقات فرهنگی وزارت ارشاد را برای پیگیری طرح انتشار بزرگترین کتاب‌های تمدن اسلامی پذیرفتم.


 • آینۀ میراث - 60

  شمارۀ 60 نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396)

 • گزارش میراث - 73 -72

  شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

 • گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

  ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

 • آینۀ میراث 59

  شمارۀ جدید آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 59)).

انتشار ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران

قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه
ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» تألیف عبدالحسین مصحفی با مقدمۀ غلامرضا عسجدی به کوشش زینب کریمیان منتشر شد.
2017-11-20 15:16:24

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده ( از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی )
این پژوهش درآمدی است بر تاریخ تاریخ نویسی ایرانی به زبان فارسی از تکوین آن در دورۀ سامانیان تا تحول آن در دورۀ قاجار.
2017-11-20 12:53:04

آیین رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم
حوزه هنری در تماشاخانه مهر رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم را برگزار می کند.
2017-11-19 18:05:51

ایران شناسی در لهستان
ششمین نشست از سلسله نشست های ایران شناسی با عنوان ایران شناسی در لهستان پیشینه و چشم انداز فرارو برگزار می شود.
2017-11-18 17:54:05

نشست دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی
سرای اهل قلم، نشست معرفی و بررسی کتاب دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی را برگزار می کند.
2017-11-17 15:40:39

دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی
پژوهشکده تاریخ اسلام ضوابط پذیرش مقاله دردومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی (سده‌های۱۰-۱۴ق/۱۶-۲۰م) را اعلام کرد.
2017-11-16 16:19:21

حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری
نشست علمی نقد کتاب توسط گروه تاریخ جریان های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
2017-11-16 15:05:36

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید