گردش نوروزی در گُلابَر زنجان

اکنون که کرونا، کام "صحبت یاران همدل و دیدار دوستان خوش‌دل" را از همگان گرفته، این تنها دیدار شکوفه‌های بهاری است که ابرِ غم و اندوه نهفته را از دل می‌زداید.


 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 65 «آینۀ میراث»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث»، دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 منتشر شد.

 • پانزدهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

  پانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»، ویژۀ بهار و تابستان 1398، منتشر شد.

دکتر علی‌اشرف صادقی:

حال خط فارسی خوش نیست
زبان و خط و ادبیات فارسی در کشور ما ولی و سرپرستی ندارد و همچون طفلی یتیم و بی‌سرپرست است.
2021-04-10 23:47:14

حدس و احتمالی دربارۀ هویّتِ تدوین‌گرِ «سفینۀ کهنِ رباعیّات»
«سفینۀ کهنِ رباعیّات» احتمالاً سدهٔ هفتم یا هشتم تدوین شده و آثارِ بیش‌از هشتاد رباعی‌سرایِ بنام و گمنام در صدو‌سی‌و‌یک باب در آن گنجانده شده‌است.‌
2021-04-10 23:18:41

دربارۀ منوچهر ستوده
پُربیراه نیست اگر در وصف استاد منوچهر ستوده بگوییم و بنویسیم: مردی که بیابان‌ها، کوه‌ها، رودها و جنگل‌های ایران او را بیشتر از مردم ایران می‌شناسند.
2021-04-10 22:50:24

دکتر منوچهر ستوده در نگاه ایرج افشار
آنچه می‌خوانید برگزیده‌ای است از چند نامۀ ایرج افشار که هنگام سفرِ خارج از کشور، به دکتر منوچهر ستوده، دوست دیرین خود نوشته است.
2021-04-10 22:21:42

گرایش قابل‌توجه محققان خارجی به ایران‌شناسی
به گفتۀ ایرج عنایتی‌زاده گرایش قابل توجهی بین محققان جهان به‌خصوص پژوهشگران غربی برای تمرکز بر موضوعات ایرانشناسی رواج یافته است.
2021-04-10 22:04:43

تعطیلی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به علت گسترش بیماری کرونا
با توجه به اعلام وضعیت قرمز کرونایی در تهران، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب تا روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ تعطیل می‌باشد.
2021-04-10 15:22:10