دکتر ایرانی
سالی سخت اما با کسب شش جایزه گذشت

مدیرعامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، در آستانه سال نو، در یادداشتی به مرور برخی فعالیت‌های این مؤسسه در سال 1397 و نیز برخی مسائل مرتبط با چاپ و نشر پرداخته است.


نشست 70

گزارش تفصیلی؛

هفتادمین دیدار ماهانه میراث مکتوب برگزار شد
آخرین دیدار دوستانه ماهانه مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در سال 1397 روز چهارشنبه 22 اسفندماه، در محل این مؤسسه برگزار شد.
2019-03-18 13:40:16

نوروز
برپایی نمایشگاه «بهارستان» تا پایان فروردین 98
نمایشگاه «بهارستان» با مجموعه‌ای از نسخه‌های خطی و آثار تاریخی با موضوع و درون‌مایه بهار و نوروز تا 30 فروردین ماه 1398 پذیرای علاقه‌مندان است.
2019-03-17 15:12:22

نامه بهارستان
شماره جدید «نامه بهارستان» منتشر شد
پنجمین شماره مجله «نامه بهارستان» ویژه پاییز 1397 منتشر شد.
2019-03-16 23:34:17

طاق کسری
ایوان مدائن در آینه قصیدۀ بحتری
«سینیۀ بحتری» معروف‌ترین قصیده عربی سروده شده درباره ایوان مدائن توسط یکی از مهمترین شاعران عصر عباسی است.
2019-03-13 13:14:56

ایرج افشار

پاسداشت خدمات ایرج افشار در «یزد و یزدی‌ها»

ایرج افشار؛ گنجینه فرهنگ ایران زمین
شماره 36 نشریه «یزد و یزدی‌ها» به انتشار دست‌نوشته‌های دوستان و شاگردان زنده‌یاد «ایرج افشار» اختصاص یافته است.
2019-03-13 11:20:22

آینه میراث 63
شمارۀ 63 آینۀ میراث منتشر شد
شمارۀ 63 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1397) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-03-11 14:15:51

دومین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگی و فرهنگ‌دوست برگزار شد
دومین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگی و فرهنگ‌دوست به مناسبت بزرگداشت روز زن، چهارشنبه 15 اسفند ماه در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.
2019-03-11 12:10:11