رُبع قرن گذشت، اما !

سال 72 به دعوت دوستی فاضل برای پیگیری طرحی که او مأمور انجام آن شده بود، راهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدم.


 • سیر و سلوک

  خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است که آثار و نگاشته های او در شکل گیری و تطور دانش و اندیشۀ اسلامی و به ویژه شیعی انکارناپذیر است.

 • رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

  اخوان الصفا گروهی از دانشمندان برجسته در قرن چهارم، متخصص و صاحب نظر در علوم عقلی و علوم طبیعی زمان خود بودند.

 • پنج رسالۀ حروفیه

  نهضت حروفيه در سدۀ 8 ق. با رهبرى فضل‌اللّه استرآبادى (م 796 ق.) بر ضد تيموريان پديد آمد.

 • نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟

  رستم التواریخ کتابی است که رخدادها و حکایت های دوره ای پر تنش از تاریخ ایران را با آهنگی تند و پرشتاب روایت می کند.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

 • یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

  ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

 • میراث علمی اسلام و ایران 11

  شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی پژوهش های نوین در زبان و ادبیات
میراث مکتوب - فراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی پژوهش های نوین در زبان و ادبیات اعلام شد.
2018-02-21 15:33:45

انتشار خاطرات محمدعلی فروغی
شاید کمتر کسی را از رجال سیاسی و فرهنگی ایران بتوان سراغ کرد که در ثبت وقایع روزانه زندگی خود به اندازۀ محمدعلی فروغی (۱۲۵۶ - ۱۳۲۱) مداومت به خرج داده باشد.
2018-02-21 14:01:42

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر امیرحسن یزدگردی
هنر برخی مفاخر گرانقدر ادب و فرهنگ ما، تفضیل تألیفات یا تعدد مکتوبات نیست کما اینکه مرحوم یزدگردی نیز در تمامی عمر ادبی خویش جز معدودی اثر در عرصۀ کتاب و مقاله از خود چیزی به جای نگذاشت.
2018-02-21 12:15:17

زندگی و کارنامه فتح الله خان اکبر
کتاب حاضر، شرح احوال و زندگی سیاسی «فتح الله خان اکبر سپهدار اعظم» یکی از متنفذترین رجال سیاسی گیلان است.
2018-02-19 14:45:56

فرهنگ ضرب‌المثل‌های عربی منتشر شد
فرهنگ ضرب‌المثل‌های عربی، تألیف سهیل یاری گُل‌درّه، دربردارندهٔ حدود چهارهزار مَثَل منثور و منظوم عربی در زمینه‌های مختلف است.
2018-02-19 11:55:35

شب شاهنامه نقالان
شب شاهنامه نقالان به کوشش مجلۀ بخارا و با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس و خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
2018-02-18 15:29:52

كارنامه ادب پارسی در گام دوم
شمارۀ دوم دوفصلنامۀ کارنامۀ ادب پارسی منتشر شد.
2018-02-18 13:18:18

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید