مروری کوتاه بر فعالیتهای 3 سالۀ میراث مکتوب به مناسبت هفته دولت

با ظهور انقلاب شكوهمند اسلامی كه انقلابی مردمی و فرهنگی بود، تلاش­ های بسیاری صورت گرفت تا ظرفیت­های فرهنگی و هنری كشور شناسایی و در جهت بازسازی هویت ملی و دینی اقدامات مؤثری انجام گیرد.


 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

 • گزارش میراث 66 - 67

  شمارۀ 66 – 67 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث - (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393).

 • آینۀ میراث 56

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1394(پیاپی 56)

دکتر سید محمدیونس جعفری، پژوهشگر و مصحح درگذشت
دکتر سید محمدیونس جعفری استاد بازنشسته، پژوهشگر و مصحح صبح امروز در 86 سالگی در دهلی دار فانی را وداع گفت.
2016-08-29 21:23:52

منظومۀ امیر و گوهر
امیرپازواری، بلندپایه‌ترین شاعر ادب مازندرانی، در مکتوبات برجای مانده، به شیخ‌العجم شهرت دارد و جایگاهش در ادب مازندرانی، برابرِ لسان‌الغیب حافظ شیرازی، در ادب فارسی است.
2016-08-28 16:25:34

نگاهی به دو تذکره شعر از اسرار علیشاه تبریزی
محمدکاظم بن محمد اسرار تبریزی (1265. 1315 ق) ، از عرفا و شعرای دورۀ قاجار است که در باب تذکره نویسی آثار قابل توجهی از خود به یادگار گذاشته است.
2016-08-28 15:45:38

انتشار شمارۀ 30 متن شناسی ادب فارسی
شمارۀ جدید فصلنامۀ متن شناسی ادب فارسی (سال هشتم، شماره 30، تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان منتشر شد.
2016-08-28 13:06:38

تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی
این کتاب مشتمل بر ترجمه 14 مقاله برگزیده از سرشناس‌ترین محققان غربی در حوزه مطالعاتی تفسیر امامیه است که بین سالهای 1990 تا 2015 به یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسوی است.
2016-08-28 12:03:07

پارسای بی‌ادعا
یادداشت منوچهر صدوقی سها، پژوهشگر فلسفه و عرفان به بهانه سالگرد رحلت استادعبدالحسین حائری.
2016-08-27 15:52:40

کهن ترین نسخۀ خطی گلزار ابراهیم
گلزار ابراهیم از منشآت نورالدین محمد ظهوری ترشیزی (ملک الشعرا) از سخنوران سدۀ دهم و یازدهم هجری قمری است که در آن به ستایش از ابراهیم عادل شاه ثانی (1037 - 988) پرداخته است.
2016-08-27 15:27:10