• راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان (روش شناسی ویرایش و بازسازی)

  سال هاست کیش مانوی و زبانهایی از ایرانی میانه، مانند فارسی میانه و پارتی و سغدی، در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود.

 • اربعين العلايي في كلام العلي

  سنّت اربعین نویسی (گردآوری چهل حدیث، گاه با ترجمه و شرح آنها)، براساس سخنی از پیامبر اسلام که بدین کار سفارش نموده، از سده‌های نخستین هجری تا به روزگار ما مرسوم بوده است.

 • الرحلة المکیة

  الرحلة المکیة نگاشتۀ سید علی مشعشعی، از مهم‌ترین نگاشته‌ها در باب سلسلۀ مشعشعیان است.

 • مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

شمارۀ 72 فصلنامه متن پژوهی ادبی
شمارۀ جدید فصلنامۀ متن پژوهی ادبی (شماره 72، تابستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
2017-08-16 13:01:56

آثار ایران‌شناسی در تاجیکستان منتشر شد
ایران‌شناسی از جملۀ علوم میان‌رشته‌ای است که در مفهوم عمومی، شامل مطالعات‌ زبان، تاریخ، ادیان و فرهنگ اقوام ایرانی‌تبار است.
2017-08-16 11:17:38

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی اعلام شد. این همایش اسفند 96 برگزار خواهد شد.
2017-08-15 15:37:50

تاریخ کهن قلندریه
کتاب «تاریخ کهن قلندریه» نوشته‌ی احمد تارگون کارامصطفی را مرضیه سلیمانی به فارسی برگردانده است.
2017-08-15 13:04:50

مجموعه مقالات همايش روش‌شناسی مطالعات تاريخی و رهيافت‌های بينارشته‌ای
اثر حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات ارائه شده در همایش «روش‌شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت‌های بینارشته‌ای» است.
2017-08-15 11:52:26

دو یادداشت زعفرانی
آنچه در ادامه آمده است دو یادداشت از پرفسور فضل اله رضا و زنده یاد ایرج افشار دربارۀ کتاب زعفران از دیرباز تا امروز است.
2017-08-14 16:26:55

فراخوان ارسال مقاله به عرس بیدل منتشر شد
فراخوان ارسال مقاله به پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی توسط بنیاد بیدل دهلوی منتشر شد.
2017-08-14 15:09:13