• اربعين العلايي في كلام العلي

  سنّت اربعین نویسی (گردآوری چهل حدیث، گاه با ترجمه و شرح آنها)، براساس سخنی از پیامبر اسلام که بدین کار سفارش نموده، از سده‌های نخستین هجری تا به روزگار ما مرسوم بوده است.

 • الرحلة المکیة

  الرحلة المکیة نگاشتۀ سید علی مشعشعی، از مهم‌ترین نگاشته‌ها در باب سلسلۀ مشعشعیان است.

 • مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

 • تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

فراخوان همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
دومین همایش ملی «نگاهی نو به ادب عامه» به همت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، در اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
2017-07-26 14:19:40

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب فارسی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب فارسی (سال ششم، شماره 2، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شد.
2017-07-26 13:07:30

یادداشت های میرزا فضل الله وزیر نظام
وضعیت سیاسی ایران در آغاز عصر ناصری با مرگ محمد شاه در ششم شوال ۱۲۶۴ ق در عمارت محمدیه شمیران که امروزه به باغ فردوسی مشهور است، شکل گرفت. یاددا
2017-07-26 11:59:31

امضای قرارداد همکاری میان مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانۀ انیس
با انعقاد تفاهم نامۀ همکاری میان کتابخانۀ انیس و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، آثار این مؤسسه به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.
2017-07-25 15:10:50

تغییر مذهب در ایران عصر صفوی
دین و قدرت در ایران عصر صفوی پژوهشی دربارۀ پیوند میان نهاد سیاسی و ساختار دیوانی در ایران سده های دهم تا دوازدهم هجری است.
2017-07-25 12:58:32

دهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران
شمارۀ دهم نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-07-24 14:12:56

وقف نامه ای از انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه قاجار
وقف نامه ای از انیس الدوله همسر سوگلی ناصرالدین شاه روی نسخه از بحارالانوار مجلسی برجای مانده که نشان می دهد او یک دوره کامل بحار را وقف کرده است.
2017-07-24 12:39:04