• مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

 • تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

 • دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

 • دستور الکاتب

  دستور الكاتب فی تعیین المراتب تصنیف محمّد بن هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی، كتابی است در آیین دبیری و شیوه انشای مكاتبات بر حسب مراتب اشخاص.

رخدادهای دورۀ فروافتادن ساسانیان در «تاریخ سبئوس»
در اهمیت تاریخ سبئوس باید گفت که نگارش این کتاب مقارن سال‌های خلافت معاویه (40 تا 60 ه.ق) پایان یافته است.
2017-05-24 15:37:07

همایش ملی «نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی»
همایش ملی «نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی» مهر ۹۶ به کوشش دانشگاه شیراز برگزار می شود.
2017-05-24 13:11:00

تصویری از تاریخ سلجوقیان به روایت عثمان توران
کتاب «تاریخ سلجوقیان» تالیف عثمان توران با ترجمه پرویز زارع‌شاهمرسی از سوی نشر اختر منتشر شده است.
2017-05-24 11:41:25

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی
شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی (سال هشتم، شمار4 - پیاپی 84 ، زمستان 1395) به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منتشر شد.
2017-05-24 10:53:28

نقش‌ برجسته‌ های ساسانی
تاكنون تني چند از باستان‌شناسان، از جمله باستان‌شناسان بنام غربي، كوشيده‌اند نقش‌برجسته‌های ساسانی را موشكافانه مطالعه و بررسي كنند و به نتايج درخشاني نيز دست يافته‌اند.
2017-05-23 13:13:41

فرهنگ واژه‌های مصوّب ـ دفتر چهاردهم
مجموعۀ حاضر حاصل تلاش بیش از چهارصد استاد و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف زبانی و علمی در هفتاد کارگروه تخصصی، و همچنین کارشناسان گروه واژه‌گزینی است که حدود ۲۲۰۰ واژه را شامل می‌شود.
2017-05-23 12:04:42

انتشار جلد 35 فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی
جلد 35 فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شامل نسخ از شماره 9701 تا 10000به اهتمام اکبر شریف زاده منتشر شد.
2017-05-22 15:18:06