• گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

 • یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

  ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

 • میراث علمی اسلام و ایران 11

  شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

رونمایی از کتاب میراث حقیقی (مجموعه مقالات دکتر محسن جعفری مذهب)
در سالروز تولد دکتر محسن جعفری مذهب و به پاس سالها تلاش و خدمات فرهنگی این استاد فقید مراسم رونمایی از کتاب میراث حقیقی (مجموعه مقالات دکتر محسن جعفری مذهب) برگزار خواهد شد.
2018-01-15 15:12:21

شرح منتخب لطایف عبید زاکانی
پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، وابسته به بنیاد سعدی، بیست و سومین کتاب خود را پس از بازگشایی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد.
2018-01-15 14:44:26

تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران
از مهم ترین اسناد پزوهش های تاریخ علمی «سکه ها» هستند .
2018-01-14 15:37:54

«ایرانیات سنایی» بررسی می‌شود
محمدجعفر یاحقی از «ایرانیات سنایی» می‌گوید.
2018-01-14 14:25:52

بزرگداشت باباجان غفوراف
مراسم بزرگداشت باباجان غفوراف در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌گردد.‏
2018-01-14 12:56:03

شمارۀ 15 فصلنامۀ نقد کتاب هنر
تازه ترین شماره فصلنامۀ نقد کتاب هنر (سال چهارم، شمارۀ 15، پاییز 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.
2018-01-14 11:29:27

شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی
شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی (سال نهم، شماره 4پياپي 21 زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.
2018-01-13 13:37:46

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید