مسألۀ ویراست تازه، تجدید چاپ

پیشرفت فناوری امکاناتی در اختیار نویسندگان، پژوهشگران و ناشران نهاده است که استفادۀ نادرست از آنها می‌تواند فوایدشان را به مضار بدل کند


 • گزارش میراث - 76 - 77

  شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ گزارش میراث ( دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • گزارش میراث - ضمیمۀ 9

  ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

نسخه خوانی 11
نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است.
2018-07-18 13:08:23

استعاره و شناخت
استعارۀ مفهومی بی‌تردید تنها موضوع و الزاماً مهم‌ترین موضوع پژوهش در زبان‌شناسی شناختی نیست، ولی شاید بتوان گفت به سبب سامان‌یافتگی چارچوب تحلیل، مشهورترین موضوعی است که عموماٌ زبان‌شناسی شناختی را با آن می‌شناسند.
2018-07-18 11:44:42

در سوگ استاد گرامی قدر دکتر خالده آفتاب

بلبل شیرین زبان و میزبان ایران رفت
استاد گرامی قدر دکتر خالده آفتاب ( د:14ژوئیه 2018م)رئیس اسبق دانشکده لاهور برای دختران ( دانشگاه بانوان اَل. سی، لاهور) مثل میوه رسیده از درخت افتاد.
2018-07-18 11:21:20

بررسی تطبیقی جنبه‌های طنز در کلیله و دمنه و افسانه‌های ازوپ
ادبیات هر سرزمینی آکنده از قصه‌ها و افسانه‌های شنیدنی است؛ در این میان «افسانه‌های تمثیلی حیوانات» بخش عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
2018-07-17 16:01:01

نگاهی به چند روایت غیر مستند در تذکرۀ بحرزخار
بحرزخار تذکره ای فارسی از وجیه الدین اشرف است که در 1202 ق/ 1788 م. در دست تألیف بوده ولی از تاریخ پایان نگارش آن و یا تاریخ ولادت و درگذشت نویسنده، اطلاعی در دست نیست.
2018-07-17 14:59:14

منظومه مکران
منظومه مکران، سروده ی شاعر شهیر و معاصر بلوچ مولوی عبدالله روانبُد از شاهکارهای ادبیات بلوچی است.
2018-07-17 12:09:43

نگاهی به ویرایش جدید مناقب‌العارفین
احمد افلاكی تقریبا بیست سال پس از وفات مولانا به‌دنیا آمده است.
2018-07-16 15:05:04