صفری، نسخه‌شناسی سخت‌کوش و باریک‌بین

سی‌ساله بودم که به پیشنهاد دوستی، همکاری با مرکز تحقیقات فرهنگی وزارت ارشاد را برای پیگیری طرح انتشار بزرگترین کتاب‌های تمدن اسلامی پذیرفتم.


 • آینۀ میراث - 60

  شمارۀ 60 نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396)

 • گزارش میراث - 73 -72

  شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

 • گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

  ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

 • آینۀ میراث 59

  شمارۀ جدید آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 59)).

گرامیداشت حجت الاسلام والمسلمین علی صدرایی خویی
سیزدهمین دورۀ عصر کتاب به گرامیداشت حجت الاسلام و المسلمین علی صدرایی خویی، مصحح و فهرست نگار اختصاص دارد.
2017-12-18 15:26:52

ملاحظاتی دربارۀ مصراع «بکفت اندر احسنتشان زهره ام»
در شمارۀ بهار فصلنامۀ دریچه مقاله ای از دانشمند گرامی، جناب جویا جهانبخش، در باب معنای مصراع ثانی بیتی از مؤخرۀ شاهنامه خواندم و به حسن سلیقه و دقت نظر و حدت ذهن آن دوست دانشمند آفرین گفتم.
2017-12-18 14:21:47

تقدیر از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در آیین پنجمین نکوداشت بین‌المللی مولانا
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در آیین پنجمین نکوداشت بین‌المللی مولانا که روز 24 آذرماه در سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان ناشر برتر شناخته شد.
2017-12-18 11:50:38

«محسن نامه» مجموعه مقالات ایرانشناسی یادنامۀ دکتر محسن جعفری مذهب
«محسن نامه» مجموعه مقالات ایرانشناسی یادنامۀ دکتر محسن جعفری مذهب به خواستاری پروین استخری و جمشید کیان فر از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در آبان 1396 منتشر شد
2017-12-18 11:21:54

فراخوان همایش بین‌المللی «فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار»
فراخوان همایش بین‌المللی «فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار» اعلام شد.
2017-12-17 15:35:05

مشروح گزارش نشست بزرگداشت دکتر محسن جعفری مذهب

به یاد منتقدی تیزبین و ایده پرداز
یکصد و دومین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب به این پژوهشگر فقید اختصاص داشت. آنچه در ادامه می خوانید مشروح گزارش این نشست است.
2017-12-17 12:45:02

درآمدی بر کتاب‌آرایی شاهنامه فردوسی در دوره صفوی
شاهنامه یکی از شیواترین و طولانی ترین متون منظم و از مهمترین نسخ خطی در دوره اسلامی پس از قرآن است.
2017-12-17 11:29:04

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید