دستور زبان فارسی باستان
فارسی باستان یکی از زبان های ایران باستان است که در نواحی جنوب غربی ایران رواج داشته است.
2018-10-22 12:12:24

انتشار ترجمه ای کهن از قرآن کریم
بررسی ترجمه‌ها و تفسیرهای قرآن، از نظر شناخت تاریخی زبان فارسی و آگاهی به تحوّلات ساختاری آن، بسیار اهمیت دارد.
2018-10-22 11:28:37

فراخوان همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد
همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان در شهر گیلان برگزار می شود.
2018-10-21 16:30:32

شمارۀ 3 - 4 فصلنامۀ کتابگزار
جدیدترین شمارۀ فصلنامۀ کتابگزار، شماره 3-4، زمستان 1395 و بهار 1396 منتشر شد.
2018-10-21 14:26:47

انتشار رساله راحة الارواح
كتاب رساله راحة الارواح/ راحت ارواح و سرور قلوب در ترانه ای است كه نی خامه را در آهنگ ثنایش از دل برآید.
2018-10-21 12:39:17

سی مقالۀ پرویز اذکایی دربارۀ تاریخ علم
ماتیکان علمی حاوی گزینه‌ گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (سی مقاله دربارۀ تاریخ علم) به طور عمده گزارش دانشهای پزشکی، هیأت و نجوم در ایران باستان است.
2018-10-20 15:19:03

سه رساله از تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شد
خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) از بزرگترین دانشمندان و فیلسوفان دورۀ اسلامی است.
2018-10-20 13:59:21