خطیب شاهنامه

خطیبی می‌دانست هویت ایرانی با شاهنامه و زبان فارسی پیوند ذاتی دارند و برای حفظ زبان فارسی، هماره باید از فردوسی گفت و درباره شاهنامه نوشت.


 • خلاصة‌ الأشعار و زبدة ‌الأفکار

  کتاب «خلاصة ‌الأشعار و زبدة‌ الأفکار» بخش همدان و لاحقه‌های بغداد و جُربادقان و خوانسار و نواحی آن بلاد تألیف میرتقی‌الدین کاشانی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات مرتضی موسوی و رضوان مسّاح منتشر شد.

 • بازچاپ کتاب «فواید راه‌آهن»

  کتاب «تغییرات و ترقیات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیا و فواید راه‌آهن» نوشتۀ محمد کاشف (1244-1308)، به‌کوشش محمدجواد صاحبی‌، بازچاپ شد.

 • چاپ دوم «دیوان حافظ (کهن‌ترین نسخۀ شناخته شدۀ کامل)»

  چاپ دوم دیوان حافظ (کهن‌ترین نسخۀ شناخته شدۀ کامل - کتابت 801 ق) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • ترجمۀ قرآن موزۀ شاهچراغ(ع)

  «ترجمۀ قرآن موزۀ شاهچراغ (ع) (ترجمۀ فارسی کهن)» با تصحیح زهرا ریاحی‌زمین، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است.

 • تاریخ رستم‌خان سپهسالار گرجی

  محسن بهرام‌نژاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین کتاب «تاریخ رستم‌خان سپهسالار گرجی» تألیف بیجَنِ تاریخ‌صفوی‌خوان را تصحیح کرده است.

 • کلیات اشعار وقاری طبسی یزدی

  «کلیات اشعار وقاری طبسی یزدی» با تصحیح علیرضا فرجامی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 70 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

  شمارۀ 70 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 20، شمارۀ یکم، شهریور 1401) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • دوشمارۀ 20-19 «میراث علمی اسلام و ایران»

  دوشمارۀ 20-19 دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» (سال دهم ـ شماره‌های اول و دوم ـ سال 1400) به سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

 • دوشمارۀ 93-92 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 93-92 فصلنامۀ «گزارش میراث»، نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی، (دورۀ سوم، سال پنجم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1399) منتشر شد.

 • شمارۀ 69 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 69 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1400) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • دوشمارۀ 91-90 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 91-90 فصلنامۀ «گزارش میراث» نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال پنجم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان 1399) منتشر شد.

 • شمارۀ 18 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شمارۀ 18 دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» (سال نهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) به سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

طراحی و را‌ه‌اندازی وب‌سایت جدید میراث مکتوب
پایگاه اطلاع‌رسانی جدید مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با هدف سهولت و سرعت دسترسی، و معرفی و اطلاع‌رسانی بهتر فعالیت‌ها و آثار این مؤسسه و نیز انعکاس اخبار حوزۀ میراث مکتوب راه‌اندازی شد.
2023-01-25 18:06:00

نشست رونمایی از «خلاصة ‌الأشعار و زبدة‌ الأفکار» برگزار می‌شود
نشست رونمایی و معرفی کتاب «خلاصة ‌الأشعار و زبدة‌ الأفکار» (بخش همدان و لاحقه‌های بغداد و ...) روز دوشنبه 10 بهمن‌ماه 1401 برگزار می‌شود.
2023-01-25 17:29:18

خوانش «دوستی» در جهان‌بینی حافظ
کتاب «حافظِ دوستی: خوانش «دوستی» در جهان‌بینی حافظ» نوشتۀ سید شهاب‌الدین مصباحی، از سوی انتشارات نگاه معاصر، چاپ و منتشر شد.
2023-01-25 16:56:15

تمدید مهلت شرکت در همایش «زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران»
مهلت ارسال مقالات به نخستین همایش ملی تعامل زبان‌ها و گویش‌های مرزی تا 10 بهمن‌ماه 1401 تمدید شد.
2023-01-25 16:15:15

فارسی‌نگاری سهروردی در تب تند عربی‌نویسی
نشست «سهروردی و نثر فارسی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی عبدالرضا مدرس‌زاده برگزار شد.
2023-01-25 15:33:20

نمایشگاهی با موضوع ادبیات کهن فارسی
کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری در نمایشگاه ماه بهمن خود، منتخبی از کتاب‌های فارسی با موضوع ادبیات کهن فارسی را به نمایش می‌گذارد.
2023-01-25 14:54:19