• راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان (روش شناسی ویرایش و بازسازی)

  سال هاست کیش مانوی و زبانهایی از ایرانی میانه، مانند فارسی میانه و پارتی و سغدی، در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود.

 • اربعين العلايي في كلام العلي

  سنّت اربعین نویسی (گردآوری چهل حدیث، گاه با ترجمه و شرح آنها)، براساس سخنی از پیامبر اسلام که بدین کار سفارش نموده، از سده‌های نخستین هجری تا به روزگار ما مرسوم بوده است.

 • الرحلة المکیة

  الرحلة المکیة نگاشتۀ سید علی مشعشعی، از مهم‌ترین نگاشته‌ها در باب سلسلۀ مشعشعیان است.

 • مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

فلسفه علم؛ مطالعه علم در بستر فلسفه
«فلسفه علم»، سیستم مطالعاتی است که جنبه های نظری علم را در بستر فلسفه مطالعه می کند.
2017-08-22 15:41:40

رونمایی از نسخۀ نویافته و منحصر ادویۀ مفردۀ ابن سمجون اندلسی
آیین رونمایی از نسخۀ نویافته و منحصر ادویۀ مفردۀ ابن سمجون اندلسی 5 شهریور برگزار می شود.
2017-08-22 14:07:22

سگِ کیخسرو (نکته ای اساطیری در یکی از گزارشهای شفاهی- مردمیِ داستانِ غیبتِ کیخسرو)
کیخسرو، پادشاه نامدار و دادگرِ کیانی، در شاهنامه پس از پیروزیِ نهایی بر افراسیاب از فرمانروایی دست می‌کشد و به کوهی می‌رود و غایب می‌شود.
2017-08-22 10:58:38

یادبود استاد عبدالحسین حائری
یادبود استاد عبدالحسین حائری روز دوشنبه 6 شهریور ماه سال جاری در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از ساعت 15 تا 17 برگزار خواهد شد.
2017-08-21 16:23:15

ابن سینا در متن آثارش

عناوین سخنرانی های همایش فلسفی روز ابن سینا
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به مناسبت بزرگداشت حکیم هزاره‌ها شیخ الرئیس بوعلی سینا «همایش فلسفی روز ابن‌سینا» را تحت عنوان «ابن‌سینا در متن آثارش» برگزار می‌کند.
2017-08-21 15:39:04

دو فصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی در گام دوم
شمارۀ دوم دوفصلنامۀ «زبان فارسی و گویش های ایرانی» به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان منتشر شد.
2017-08-21 14:27:16

انتشار تصحیح جدیدی از حملۀ حیدری راجی کرمانی
حملۀ حیدری راجی کرمانی، یکی از طولانی ترین و مشهورترین حماسه های مذهبی است که سرودن آنها بویژه در دورۀ صفوی و در سراسر دوران قاجار، متداول و مورد توجه شاعران مذهبی و بخصوص شاعران شیعه مذهب بوده است.
2017-08-21 12:02:55