صفری، نسخه‌شناسی سخت‌کوش و باریک‌بین

سی‌ساله بودم که به پیشنهاد دوستی، همکاری با مرکز تحقیقات فرهنگی وزارت ارشاد را برای پیگیری طرح انتشار بزرگترین کتاب‌های تمدن اسلامی پذیرفتم.


 • آینۀ میراث - 60

  شمارۀ 60 نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396)

 • گزارش میراث - 73 -72

  شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

 • گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

  ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

 • آینۀ میراث 59

  شمارۀ جدید آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 59)).

نگاهی به مهم‌ترین مضامین عرفانی ـ تعلیمی در اشعار سنایی
شعر تعلیمی، ظرف تبیین جهان‌بینی و اندیشه‌های اجتماعی، اخلاقی، دینی، عرفانی و فلسفی است.
2017-12-12 14:37:08

«کریمانه» منتشر شد
به مناسبت شصت‌وشش سالگی عبدالکریم جربزه‌دار خادم فرهنگ و تمدن ایرانی «کریمانه» به خواستاری جمشید کیان‌فر از سوی انتشارات عطف در سال 1396 و در 716 صفحه منتشر شد.
2017-12-12 14:25:51

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی به کوشش دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
2017-12-09 14:17:42

شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای ادبی
شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای ادبی (سال 39، شمارۀ 194) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
2017-12-09 12:19:28

آیکونوگرافی سکه‌های ساسانی؛ بررسی شمایل سکه‌های ساسانی موزۀ ملک
این کتاب تلاشی است جهت شناسایی زوایای پنهان‌منش، روش و هنر پیشینیان در سرزمین کهن ایران جهت بسط و گسترش این فرهنگ غنی در پیشگاه آیندگان می‌باشد.
2017-12-09 11:38:09

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (جلد ۵ تا ۹)
جلدهای پنجم تا نهم مجموعه مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دورۀ قاجار، شامل نامه‌ها، اعلامیه‌ها، تلگرام‌ها، مقالات،‌ و رسائل سیاسی علما و روحانیون است.
2017-12-04 15:02:50

سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر
پژوهشكدۀ هنر هفتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» را با عنوان «رهیافت‌های ایدئولوژیک به هنر» روز دو‌شنبه ۱۳ آذر ماه برگزار می‌كند.
2017-12-04 13:28:58

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید