• گزارش میراث 70 - 71

  شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی، ایران شناس نامی ایتالیا
بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی، ایران شناس نامی ایتالیا، توسط مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی پنج شنبه 5 اسفند برگزار می شود.
2017-02-21 16:50:42

مقالات یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی/6

ویژگی های زبانی ضیاء الشهاب
ضیاء شهاب شرحی فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی است که در 1394 مرکز پژوهشی میراث مکتوب آن را منتشر کرده است.
2017-02-21 15:37:50

شرح بیست غزل خواجه حافظ شیرازی
تأکید بر گسترش زبان ملّی یا توسعۀ کتاب و مقالات علمی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی علمی در کشورهاست که همواره مورد توجه اهل علم و ادب بوده است.
2017-02-21 14:42:29

مجموعه به خط ملاصدرا منتشر شد
نسخه‌های متعددی به خط مرحوم ملاصدرا شیرازی به جای مانده، چه آنهایی که تألیفات اوست و یا کتابها و منتخباتی که وی از نوشته‌های بزرگان استنساخ کرده.
2017-02-21 12:51:47

ترجمۀ منظوم مراثی بحرالعلوم
مراثی علامه بحرالعلوم در رثای حضرت سیدالشهدا علیه السلام و شهیدان کربلا یکی از آثار منظوم بحرالعلوم است که در یازده بند و 132 بیت سروده شده است.
2017-02-21 11:02:59

برای تاریخ کاشان و موقوفات مجدیه
در مجموعۀ خطی 3781 کتابخانۀ ملک تهران، مواد و مطالبی دربارۀ تاریخ کاشان، قم، قزوین و یزد پیش از صفویه موجود است.
2017-02-20 11:49:55

آیین رونمایی از کتاب نُسخۀ اَقدم (منظومه های استاد مظاهر مصفا)
نشر نو با همکاری کارگروه ادبیات فارسی خانۀ اندیشمندان علوم انسانی مراسم رونمایی از کتاب نُسخۀ اَقدم (منظومه های استاد مظاهر مصفا) را روز چهارشنبه چهارم اسفند برگزار می کند.
2017-02-20 10:44:04