هر که نامُخت از گذشت روزگار

خانم گرترود بل فصلی از سفرنامۀ خود با نام «تصاویر ایرانی» را به ماجرای شیوع وبا در تهران اختصاص داده است.


«کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» منتشر شد
کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-03-17 15:59:35

شماره ۱۸۰ «آینۀ پژوهش»
شمارۀ جدید دوماهنامۀ نقد کتاب و کتابشناسی «آینۀ پژوهش» از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم منتشر شد.
2020-03-17 14:26:25

شمارۀ 136 بخارا منتشر شد
شمارۀ 136 مجلۀ فرهنگی و هنری بخارا، ویژۀ نوروز 1399، منتشر شد.
2020-03-16 14:03:05

بررسی و تحلیل دانشنامه‌های تمدن اسلامی به زبان‌های گوناگون
کتاب «تمدن اسلامی؛ بررسی و تحلیل دانشنامه‌های تمدن اسلامی به زبان‌های گوناگون از 1800 تاکنون» توسط نشر خاموش منتشر شد.
2020-03-16 13:28:40

نخستین کتب علمی جدید در دارالفنون
در مقالۀ «تأسیس دارالفنون و راه‌اندازی مدرسه‌های ابتدایی» نخستین کتاب‌های جدید آموزشی جبر، حساب و نجوم در ایران معرفی شده است.
2020-03-15 15:41:14

«کنوز الودیعة من رموز الذّریعة» منتشر شد
«کنوز الودیعة من رموز الذّریعة» به عنوان سیصد و سی و دومین اثر از سلسله منشورات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، منتشر شد.
2020-03-15 11:08:14

دکتر علی اشرف صادقی:

تدوین لغت‌نامه‌های جدید ضروری است‌
فرهنگ دهخدا یک لغت‌نامه امروزی نیست و باید براساس دستاورد‌های زبان‌شناسی جدید و فرهنگ‌نویسی، فرهنگ‌های جدیدتری تألیف شوند.
2020-03-14 11:45:56