پیام تسلیت درگذشت دکتر جوره بیک نذری

دکتر جوره بیک نذری، مدیر ادارۀ میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان، در ۷۴ سالگی در شهر دوشنبه به سرای باقی شتافت.


 • منتهی الأدراک فی تقاسیم الأفلاک

  نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی نوشتۀ ابومحمد عبدالجبار خَرَقی با تصحیح، ترجمه و پژوهش حنیف قلندری، با نظارت دکتر حسین معصومی همدانی، منتشر شد.

 • بخش حساب از دانشنامۀ «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج»

  «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» یکی از مهمترین آثار قطب‌الدین محمود ‌بن ‌مسعود ‌بن مصلح کازرونی شیرازی است، که بخش حساب آن با تصحیح و تعلیقات سید‌عبدالله انوار منتشر شده است.

 • «کنوز الودیعة» حلقۀ تکامل متون اخلاقی

  «کُنوز الوَدیعة مِن رموزِ الذّریعة» ترجمهٔ الذریعۀ راغب اصفهانی، با انشای ابن‌ظافِر شیرازی، را می‌توان حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی ایرانی و اسلامی تا قرن هشتم محسوب کرد.

 • کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

  کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) به کوشش محمود طیار مراغی و سید سعید میرمحمدصادق، در دو جلد سامان یافته است.

گزارش نشست مجازی «خیام و رباعیات»
بر اساس محاسبات دکتر ایرج ملک‌پور زادروز خیام هشتم خرداد 420 شمسی مطابق با نوزدهم رمضان 432 قمری بوده است.
2020-05-28 23:31:22

ملاحظاتی گذرا دربارۀ حضور خیام نیشابوری در غرب
غربیان قرن نوزدهم اگر از تخصص‌های حکیم نیشابوری بی خبر بودند، شاید به آن احتیاجی هم نداشتند، اما به ترانه‌های او چرا.
2020-05-27 17:03:22

نشست معرفی و بررسی «کنوز الودیعة من رموز الذریعة»
یکصد و نوزدهمین نشست متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی، نقد و بررسی کتاب کنوز الودیعة من رموز الذریعة» برگزار می‌شود.
2020-05-27 15:56:03

فراخوان مقاله برای دومین شماره «نامۀ بایسنغر»
مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر در هرات، برای چاپِ شماره دوم سال‌نامۀ «نامۀ بایسنغر» فراخوان داد.
2020-05-27 13:57:01

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران
نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران (جلد دوم)، به اهتمام سید علی آل‌داود منتشر شد.
2020-05-27 13:25:38

تمدید مهلت ارسال اثر به جشنوارۀ کتاب سال رضوی
مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنوارۀ بین‌المللی کتاب سال رضوی به مدت 10 روز تمدید شد.
2020-05-27 13:19:23

«نور الهدايه و مصدر الولايه» منتشر شد
کتاب «نور الهدايه و مصدر الولايه» نوشتۀ شيخ نجيب‌الدين رضا تبريزي اصفهاني، با تصحيح و توضيح دکتر خيرالله محمودی منتشر شد.
2020-05-26 13:39:20