معافیت ستاره‌های هنری و نقره‌داغ اهل فرهنگ

دریافت مالیات بر دسترنج اهل قلم و تحفۀ اجاره بها در این وانفسا، دشواری‌های جدیدی پیش روی مؤسسۀ میراث مکتوب قرار داده است.


گزارش نشست «نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی»
یکصد و دوازدهمین نشست تخصصی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با سخنرانی دکتر ماندانا برکشلی برگزار شد.
2019-12-12 10:56:35

مجدالدین کیوانی
بزرگداشت دکتر مجدالدین کیوانی برگزار می‌شود
مراسم بزرگداشت دکتر مجدالدین کیوانی در بیست و دومین نشست عصر کتاب برگزار می‌شود.
2019-12-11 16:03:30

برگزاری آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب
آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب با تجلیل از منتقدان منتخب تجلیل برگزار می‌شود.
2019-12-11 15:31:34

مروری بر کتاب «نوروز» از مجموعۀ دانشنامۀ ایرانیکا
کتاب «نوروز» مشتمل بر مجموعه‌ای از مقالات دانشنامۀ ایرانیکا در زمینۀ نوروز است.
2019-12-11 14:14:56

جدیدترین مجلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس
پنجاه‌و‌هفتمین مجلد از فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی با تألیف محمود نظری منتشر شد.
2019-12-11 13:54:16

انتشار «فرهنگ‌نامۀ تصوف و عرفان»
انتشارات فرهنگ معاصر کتاب دو جلدی «فرهنگ‌نامۀ تصوف و عرفان» نوشتۀ محمد استعلامی را منتشر کرد.
2019-12-10 16:44:58

بیش از 10 هزار نسخۀ خطی فارسی در دانشگاه علیگر
بیش از 10 هزار نسخۀ خطی فارسی در کتابخانۀ مولانا‌آزاد دانشگاه علیگر وجود دارد.
2019-12-10 16:30:01