جَلوَت کُرونا و خلوتِ اهل فرهنگ

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون چند برنامۀ اینستاگرامی (Live) داشته، و طیّ هفته­‌های آینده می‌کوشد تا تهدید کرونایی به فرصت استفاده از ابزارهای رایگان جهانی تبدیل شود.


 • «تحفۀ سلطانیه» مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی

  «تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد (سدۀ دهم و یازدهم هجری) مجموعه‌ایست مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی که با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده انتشار یافته است.

 • رسالۀ طنز انتقادی «زرندیّه»

  رسالهٔ «زرندیّه» به عنوان سیصد و ‌سی و چهارمین اثر از مجموعۀ آثار مؤسسۀ پژ‌وهشی میراث مکتوب با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد زرند به چاپ رسیده است.

 • «طبَائِعُ‌ الحَیَوان» در دو جلد منتشر شد

  «طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • بررسی کارنامۀ «خاندان حَمّوئيان»

  وسعت اثرگذاری حموئیان نه تنها از لحاظ بازۀ زمانی، که از حیث گسترۀ جغرافیایی نیز کم‌نظیر است و این خاندان در خراسان، یزد، اردکان، شام و مصر، تأثیری پررنگ داشته‌اند.

 • منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک

  نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی نوشتۀ ابومحمد عبدالجبار خَرَقی با تصحیح، ترجمه و پژوهش حنیف قلندری، با نظارت دکتر حسین معصومی همدانی، منتشر شد.

 • بخش حساب از دانشنامۀ «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج»

  «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» یکی از مهمترین آثار قطب‌الدین محمود ‌بن ‌مسعود ‌بن مصلح کازرونی شیرازی است، که بخش حساب آن با تصحیح و تعلیقات سید‌عبدالله انوار منتشر شده است.

غلامرضا سحاب درگذشت
غلامرضا سحاب پیشکسوت صنعت چاپ و نشر و پژوهشگر حوزۀ جغرافیا، پیش از ظهر امروز درگذشت.
2020-07-07 14:25:22

انتشار «دانشنامۀ تبرستان و مازندران»
«دانشنامۀ تبرستان و مازندران» به سرپرستی جهانگیر نصری اشرفی در پنج جلد از سوی نشر نی به چاپ رسید.
2020-07-07 14:16:43

مروری بر خدمات مؤمن محی‌الدین، نسخه‌شناس هندوستانی
دکتر مومن محی‌الدین یکی از نسخه‌شناسان و سندشناسان هندی است که پژوهش‌های ارزنده‌ای در آثار فارسی شبه قاره داشته است.
2020-07-07 13:15:53

شیخ اشراق در ذهن و زبان شمس
حسن بلخاری در درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی با موضوع «شیخ اشراق در ذهن و زبان شمس» سخن خواهد گفت.
2020-07-07 12:20:44

گزارش نشست «نسخ خطی فارسی در هند»
یکصد و بیست و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «نسخ خطی فارسی در هند با نگاهی به نسخ تصحیح نشده» برگزار شد.
2020-07-06 23:50:28

نگاهی به نسخه‌برگردان خمسه نظامی شاه طهماسب
نسخه‌برگردان خمسه نظامی شاه طهماسبی، به تازگی توسط فرهنگستان هنر چاپ، رونمایی و منتشر شده است.
2020-07-06 23:23:07