آخرین اخبار
معمای ناپدید شدن یک نسخۀ خطی قرآن‌کریم در افغانستان
یک نسخۀ خطی قرآن کریم در بایگانی ملی افغانستان ناپدید شده است.
2019-02-18 12:20:40

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحةالغری منتشر شد
چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحة الغری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-02-18 11:55:05

گفتمان‌های خوشنویسی معاصر در موزۀ خوشنویسی بررسی می‌شود
گفتمان‌های خوشنویسی معاصر ایران در موزۀ خوشنویسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
2019-02-18 11:29:49

باغ موقوفات افشار میزبان نشست «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران»
مجلس «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران» در باغ بنیاد موقوفات دکتر افشار برگزار می‌شود.
2019-02-18 11:12:32

برگزاری نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد محقق
هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد مهدی محقق برگزار خواهد شد.
2019-02-17 10:48:14

سه اثر از میراث مکتوب در میان برگزیدگان همایش ملی حامیان نسخ خطی
در شانزدهمین دورۀ همایش ملی حامیان نسخ خطی، سه اثر از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به عنوان آثار برتر معرفی شدند.
2019-02-17 10:22:50

«دستور الکاتب» در میان آثار برتر شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی
کتاب «دستور الکاتب»، تصحیح علی‌اکبر احمدی دارانی در میان آثار برگزیده در شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی قرار گرفت.
2019-02-17 09:16:34