مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، ساختمان فروردین، شماره 1182، طبقه دوم، واحد9
شناسه پستی: 1315693519
صندوق پستی: 569-13185


تلفن: 66490612
دورنگار: 66406258

شماره داخلی بخش های مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب:

دفتر مدیر عامل: 101-102
روابط عمومی و امور بین الملل: 106-115
واحد تولید: 104
واحد پژوهش: 108
دفتر نشریات (آیینه میراث و گزارش میراث): 112
فصلنامه میراث علمی: 108
واحد رایانه: 103
امور مالی و اداری: 113-114
توزیع و فروش: 105-117
امور فنی چاپ: 110