مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 (بخش فروش: طبقۀ 4، واحد 16)

شناسه پستی: 1315693519

صندوق پستی: 569-13185

 

   021-66490612

    info@mirasmaktoob.ir

    www.mirasmaktoob.ir

 

شمارۀ داخلی بخش‌های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب:

 

دفتر مدیر عامل : 101 - 102  

روابط عمومی و امور بین‌الملل: 106-115

واحد تولید: 104

واحد پژوهش: 108

دفتر نشریات (آینۀ میراث و گزارش میراث): 117

فصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران : 108

واحد رایانه: 103

امور مالی و اداری: 113- 114

توزیع و فروش: 105- 112

امور فنی چاپ: 110