چرا جامع‌التواریخ نخستین تاریخ جهانی با معنای صحیح علمی است؟

در قرن نوزدهم مستشرقان اروپایی ارزش جدید «جامع التواریخ» را به عنوان تاریخ مفصّل جهان کشف کردند.

2020-01-18 14:58:22

ضرورت توجه به موادشناسی نسخ خطی در گفتگو با دکتر ماندانا برکشلی

موادشناسی نسخ خطی موجب می‌شود با درایت بیشتر و استراتژی بهتری اقدام به حفاظت و مرمت نسخ کنیم.

2019-12-09 01:11:01

کازئو موریموتو: نسب‌شناسی سادات مجالی برای گفتگوی فریقین در تاریخ است

در نشستی در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با حضور کازئو موریموتو، مهم‌ترین دستاوردهای وی در زمینۀ نسب‌شناسی در جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2019-07-03 16:18:17

«روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه»؛ آخرین خاطرات او تا دو روز قبل از ترور

مجید عبدامین

دو جلد از مجموعه خاطرات ناصرالدين شاه قاجار مربوط به سال‌های 1283 تا 1284 و سال‌های 1284 تا 1287 قمری در نمايشگاه عرضه شده است.

2019-04-28 14:38:49

تاریخ ایران قاجاری را بدون منابع دست اول نمی‌توان شناخت

مصحح کتاب «ملاحظات و محاکمات» معتقد است که تا منابع دست اول قاجار منتشر نشود، نمی‌توان تاریخ ایران دوره قاجار را بخوبی شناخت

2019-02-15 12:41:21

در هیچ یک از توصیفات سفرنامۀ ناصرخسرو اشتباهی دیده نمی شود

گفت و گو با دکتر محمدرضا توکلی صابری - مؤلف کتاب سفر برگذشتنی (پابه‌پای ناصرخسرو بر جاده ابریشم).

2018-10-27 13:33:06

شفیعی‌کدکنی جانشین فروزانفر است

حسن انوری چهرۀ ماندگار زبان و ادب فارسی، حافظ‌پژوه و فرهنگ‌نویس، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی آثار و تألیفات سترگ و ستودنی در پهنه زبان و ادب فارسی از خود به‌جای گذاشته ‌است.

2018-09-08 12:05:13

فرشیدورد اجازه نداد دانشجویان ادبیات زبان‌شناسی بخوانند

علی‌اشرف صادقی چهرۀ ماندگار ادبیات فارسی، استاد پیشکسوت زبان‌شناسی دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب‌ فارسی، عمر خود را وقف زبان فارسی کرده و آثار فراوانی درباره وجوه مختلف آن به رشته تحریر درآورده است.

2018-09-02 09:51:40

با علیرضا ذکاوتی قراگزلو دربارۀ کتاب «خیال در سبک هندی»

شعر معروف به سبک هندی زبان حال طبقات شهرنشین است و در حد ممکن شعری مردمی است که الهامات، عصیان، طغیان­ها، اندیشه­ها، تأثرات و تصورات و زیر و زبرهای زندگی روزمره در آن منعکس شده است.

2018-08-26 13:11:21

صفحه‌ها