ایران کشور شعر است

دکتر موسوی گرمارودی ضمن ارائۀ گزارش فعالیت‌های علمی‌اش در مدت اخیر، گفت: نخستین جلوۀ فرهنگ ایران شعر است.

2020-04-27 12:49:09

اهمیت «دفتر دلگشا» برای تاریخ عمومی ایران

دفتر دلگشا کتابی منظوم است که به تاریخ محلی شبانکارگان فارس از قرن پنجم تا قرن هشتم هجری اختصاص دارد.

2020-04-26 20:09:46

چرا جامع‌التواریخ نخستین تاریخ جهانی با معنای صحیح علمی است؟

در قرن نوزدهم مستشرقان اروپایی ارزش جدید «جامع التواریخ» را به عنوان تاریخ مفصّل جهان کشف کردند.

2020-01-18 14:58:22

ضرورت توجه به موادشناسی نسخ خطی در گفتگو با دکتر ماندانا برکشلی

موادشناسی نسخ خطی موجب می‌شود با درایت بیشتر و استراتژی بهتری اقدام به حفاظت و مرمت نسخ کنیم.

2019-12-09 01:11:01

کازئو موریموتو: نسب‌شناسی سادات مجالی برای گفتگوی فریقین در تاریخ است

در نشستی در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با حضور کازئو موریموتو، مهم‌ترین دستاوردهای وی در زمینۀ نسب‌شناسی در جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2019-07-03 16:18:17

«روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه»؛ آخرین خاطرات او تا دو روز قبل از ترور

مجید عبدامین

دو جلد از مجموعه خاطرات ناصرالدين شاه قاجار مربوط به سال‌های 1283 تا 1284 و سال‌های 1284 تا 1287 قمری در نمايشگاه عرضه شده است.

2019-04-28 14:38:49

تاریخ ایران قاجاری را بدون منابع دست اول نمی‌توان شناخت

مصحح کتاب «ملاحظات و محاکمات» معتقد است که تا منابع دست اول قاجار منتشر نشود، نمی‌توان تاریخ ایران دوره قاجار را بخوبی شناخت

2019-02-15 12:41:21

در هیچ یک از توصیفات سفرنامۀ ناصرخسرو اشتباهی دیده نمی شود

گفت و گو با دکتر محمدرضا توکلی صابری - مؤلف کتاب سفر برگذشتنی (پابه‌پای ناصرخسرو بر جاده ابریشم).

2018-10-27 13:33:06

شفیعی‌کدکنی جانشین فروزانفر است

حسن انوری چهرۀ ماندگار زبان و ادب فارسی، حافظ‌پژوه و فرهنگ‌نویس، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی آثار و تألیفات سترگ و ستودنی در پهنه زبان و ادب فارسی از خود به‌جای گذاشته ‌است.

2018-09-08 12:05:13

صفحه‌ها