مصحح نسخه خطی، باید دانشی چند وجهی داشته باشد

گفت و گو با جمشید کیانفر مصحح و پژوهشگر دربارۀ کم و کیف تصحیح نسخ خطی .

2018-04-08 13:14:44

نظامی پراقبال‌ترین و پرمراجعه‌ترین شاعر طول تاریخ ما

اسفندماه امسال، دومین سالی است که روز بزرگداشت نظامی گنجوی به پیشنهاد سعید شفیعیون، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان در تقویم ملی ثبت شده است.

2018-03-12 14:56:33

هیچ فردی به اندازه ایرج افشار به ایرانشناسی خدمت نکرد

گفت و گو با میلاد عظیمی دربارۀ کتاب «کتاب‌شناسی موضوعی تاریخی از چاپ‌کرده‌ها و نوشته‌های ایرج افشار».

2018-03-05 14:33:27

در باب رنج‌ها و غم‌های میراث مکتوب

گفت و گو با فرهاد طاهری نویسنده، دانشنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.

2018-02-21 12:39:01

ایران را با نام آثار سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی می شناسند

یکی از راهکارهای نفوذ غرب در کشورهای درحال توسعه، تهاجم فرهنگی و به‌اصطلاح جنگ سرد فرهنگی است.

2017-09-13 15:42:05

گفت و گو با دکتر سید حسین نصر

دکتر سیدحسین نصر از اعضای شورای علمی دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران هستند که تاکنون 10 شماره از آن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2017-08-26 12:05:03

سردرگمی حافظه تاریخی میان جدال و تغییر ذائقه

دکتر مجید تفرشی تاریخ نگار، سند پژوه و پژوهشگر سالها است که مقیم لندن و در زمینۀ اسناد تاریخ معاصر ایران در آرشیو ملی بریتانیا (The National Archives)به تحقیق مشغول است.

2017-08-06 11:24:56

گنجینه خاموش شعر پراکنده پارسی

علی صفری آق‌قلعه را بیشتر پژوهشگران با کتاب «نسخه شناخت» می‌شناسند؛ کتابی که به گفته استاد ایرج افشار به گونه‌ای روشمند، مبتدیان را با اصول و ضوابط اصلی نسخه شناسی آشنا می‌سازد.

2017-05-23 11:43:32

تقی الدین کاشانی رندانه و ظریف به سرقت‌هایی شعری اشاره می‌کند

تقی الدین کاشانی در خلاصة الاشعار برخی شاعران را از جهت زبان شعرشان بررسی کرده است. یا در مورد شیوۀ تصویرپردازی و طرز و سبک شعری آنها گفتگو کرده است.

2017-02-08 11:22:58

حافظ از نگاه دکتر حسن انوری

جوان که بودم دلم می‌خواست فلسفه بخوانم. در نوجوانی و جوانی کتاب فلسفه زیاد می‌خواندم به دانشگاه که رفتم می‌خواستم در رشته فلسفه نام بنویسم.

2016-11-27 11:14:16

صفحه‌ها