نبود تعامل فرهنگی؛ بحرانی برای کشورهای فارسی زبان

دکتر محمدجعفر یاحقی معتقد است: عدم تعامل میان کشورهای فارسی زبان به هیچ وجه به صلاح نیست و بحرانی برای زبان فارسی به شمار می‌رود.

2014-02-04 15:10:00

نقدها بیشتر تفریح در معرفی کتاب است

به گفته دکتر رسول جعفریان رسم شده است که در معرفی و نقد کتاب چند اشکال هم می گویند. اینها بیشتر تفریح در معرفی کتاب است و نقد عالمانه نیست.

2014-01-28 11:50:00

چرا درسی برای تاریخ کشاورزی در دانشگاه نداریم؟

دکتر محمد حسن ابریشمی پژوهشگر تاریخ کشاورزی در ایران و مؤلف کتاب ارزشمند زعفران ایران است که با ایشان گفت و گویی در زمینه زندگی و آثارشان انجام داده ایم.

2014-01-15 10:34:00

دانشجویان روزنامه ای کار می کنند

نام دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، بیش از هرچیز، با شاهنامه و ایرانشناسی رقم خورده است.

2014-01-04 12:25:00

اثری برای معرفی 150 عنوان کتاب درسی پزشکی

مجمع النفایس و حجلة العرایس عنوان دو دانشنامه است که به معرفی 150 عنوان کتاب متن درسی پزشکی از آثار بقراط، جالینوس و آثار اولین مترجمان متون پزشکی دورۀ اسلامی پرداخته است.

2013-12-14 11:01:00

ممیزی؛ تهدید یا فرصت

قصۀ تازه‌ای نیست؛ ممیزی یا همان صدور مجوزهای کتاب را می‌‌گوییم. موضوعی که هرکسی در این سال‌ ها از ظن خود یار آن شده است.

2013-11-29 12:54:00

ضرورت های تصحیح متون سانسکریت

پراناو پراکاش دانشجوی دکترای ادیان دانشگاه آیوای آمریکا است. وی سال ها است که به صورت تخصصی بر روی متون سانسکریت تحقیق می کند.

2013-11-16 10:58:00

نورانی به راستی مردی نورانی بود

دکتر ابوالقاسم امامی در بیان خاطراتی از مرحوم شیخ عبدالله نورانی گفت: نورانی به راستی مردی نورانی بود. زندگی زاهدانه ای داشت. به چیزی جز تحصیل علم نمی اندیشید.

2013-11-04 16:06:00

تفکیک در فرهنگ اسلامی جایز نیست

به اعتقاد دکتر مهدی محقق برخی با غرض ورزی مطالبی دربارۀ تفکیک منابع شیعه و سنی می گویند، در حالی که این آثار همگی فرهنگ اسلامی هستند.

2013-10-27 13:20:00

با تصحیح مغلوط نمی توان ابن سینا را معرفی کرد

دکتر نجفقلی حبیبی نزدیک به دوسال است که قدم به تصحیح کتاب ارزشمند قانون گذاشته و به گفتۀ وی این اثر تا آبان ماه سال جاری به پایان می رسد.

2013-10-15 11:40:00

صفحه‌ها