دانشجویان روزنامه ای کار می کنند

نام دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، بیش از هرچیز، با شاهنامه و ایرانشناسی رقم خورده است.

2014-01-04 12:25:00

اثری برای معرفی 150 عنوان کتاب درسی پزشکی

مجمع النفایس و حجلة العرایس عنوان دو دانشنامه است که به معرفی 150 عنوان کتاب متن درسی پزشکی از آثار بقراط، جالینوس و آثار اولین مترجمان متون پزشکی دورۀ اسلامی پرداخته است.

2013-12-14 11:01:00

ممیزی؛ تهدید یا فرصت

قصۀ تازه‌ای نیست؛ ممیزی یا همان صدور مجوزهای کتاب را می‌‌گوییم. موضوعی که هرکسی در این سال‌ ها از ظن خود یار آن شده است.

2013-11-29 12:54:00

ضرورت های تصحیح متون سانسکریت

پراناو پراکاش دانشجوی دکترای ادیان دانشگاه آیوای آمریکا است. وی سال ها است که به صورت تخصصی بر روی متون سانسکریت تحقیق می کند.

2013-11-16 10:58:00

نورانی به راستی مردی نورانی بود

دکتر ابوالقاسم امامی در بیان خاطراتی از مرحوم شیخ عبدالله نورانی گفت: نورانی به راستی مردی نورانی بود. زندگی زاهدانه ای داشت. به چیزی جز تحصیل علم نمی اندیشید.

2013-11-04 16:06:00

تفکیک در فرهنگ اسلامی جایز نیست

به اعتقاد دکتر مهدی محقق برخی با غرض ورزی مطالبی دربارۀ تفکیک منابع شیعه و سنی می گویند، در حالی که این آثار همگی فرهنگ اسلامی هستند.

2013-10-27 13:20:00

با تصحیح مغلوط نمی توان ابن سینا را معرفی کرد

دکتر نجفقلی حبیبی نزدیک به دوسال است که قدم به تصحیح کتاب ارزشمند قانون گذاشته و به گفتۀ وی این اثر تا آبان ماه سال جاری به پایان می رسد.

2013-10-15 11:40:00

نگاه بازاری و کوته‌ بینانه به تصحیح

دکتر سیدحسین موسویان، ‌عضو گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. وی سال‌های بسیاری از عمر خود را به تصحیح کتب فلاسفه اختصاص داده است از تصحیح مجموعه آثار ملاصدرا تا مجموعه آثار شیخ الرئیس ابن سینا.

2013-10-05 13:39:00

عاملان نشر زبان فارسی در شبه قاره کجا هستند؟

خضر عباسی نوشاهی (مصحح و فهرست نویس) از جمله پژوهشگرانی است که در سالهای اخیر به طور جدی به فهرست نویسی نسخه های خطی فارسی در کشور پاکستان پرداخته است و تألیف آثاری چون ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍م‍درد ک‍راچ‍ی‌ نشان از فعالیت وی در این زمینه دارد.

2013-09-21 14:29:00

مطالعات گویش شناسی هیچ گاه در ایران نظام مند نبوده است

بهروز محمودی بختیاری زبان‌شناس ایرانی و دانشیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. پژوهش ‌های او عمدتاً در حوزه تحلیل گفتمان دراماتیک، رده‌شناسی زبانها و گویشهای ایرانی، آموزش زبان فارسی و سینمای اقتباسی است.

2013-09-11 12:58:00

صفحه‌ها