تقدیر از کارشناسان و کارکنان بخش چاپ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

به مناسبت چاپ و انتشار نخستین آثار نفیس و رنگی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به روش چاپ دیجیتال، از کارشناسان و کارکنان بخش چاپ این مؤسسه تقدیر شد.

2020-10-05 18:01:22

هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (بخش دوم)

هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

2020-02-19 17:15:37

هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (بخش نخست)

هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار برگزار شد.

2020-02-19 17:00:24

نشست رونمایی کتاب «بحیره»

یکصد و شانزدهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با رونمایی و معرفی کتاب تازه منتشر شدۀ «بحیره» برگزار شد.

2020-02-17 18:27:33

نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی»

یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2020-01-27 18:53:29

هفتاد و هفتمین نشست ماهانۀ میراث مکتوب (بخش دوم)

هفتاد و هفتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2020-01-15 16:56:50

هفتاد و هفتمین نشست ماهانۀ میراث مکتوب (بخش نخست)

هفتاد و هفتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2020-01-15 16:35:46

رونمایی از کتاب‌های تفسیر بصائر یمینی و لطائف التفسیر

یکصد و چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با رونمایی و معرفی کتاب‌های تازه منتشر شدۀ تفسیر بصائر یمینی و لطائف التفسیر برگزار شد.

2020-01-13 18:56:00

اعطای گواهینامۀ کارگاه آموزشی «تصحیح متون پزشکی»

آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ خطی فارسی و عربی با تکیه بر متون پزشکی و پیراپزشکی» با تدریس استاد دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول برگزار شد.

2020-01-05 16:52:52

اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان کارگاه «سندشناسی مقدماتی»

آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «سندشناسی مقدماتی» با تدریس عمادالدین شیخ الحکمایی برگزار شد.

2020-01-01 16:24:46

صفحه‌ها