هشتاد و چهارمین محفل ماهانه میراث مکتوب ـ بخش دوم

امروز چهارشنبه، 28 دی‌ماه 1401، هشتاد و چهارمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2023-01-18 19:14:52

هشتاد و چهارمین محفل ماهانه میراث مکتوب ـ بخش نخست

امروز چهارشنبه، 28 دی‌ماه 1401، هشتاد و چهارمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2023-01-18 19:12:44

برگزاری نخستین جلسۀ کارگاه تصحیح متون

نخستین جلسۀ دورۀ نخست کارگاه تصحیح متون با تدریس مسعود راستی‌پور امروز یکشنبه 22 آبان‌ماه 1401 در محل کتابخانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2022-11-13 18:39:24

برگزاری نخستین جلسۀ دورۀ آموزش تعلیق‌خوانی

نخستین جلسۀ دورۀ آموزش تعلیق‌خوانی با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی روز شنبه 21 آبان‌ماه 1401 در محل کتابخانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2022-11-13 18:02:03

هشتاد و سومین محفل ماهانه میراث مکتوب

امروز چهارشنبه، 30 شهریورماه 1401، هشتاد و سومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2022-09-21 19:19:49

هشتاد و دومین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (مرداد 1401) ـ بخش دوم

چهارشنبه، 26 مردادماه 1401، هشتاد و دومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2022-08-17 19:08:07

هشتاد و دومین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (مرداد 1401) ـ بخش نخست

چهارشنبه، 26 مردادماه 1401، هشتاد و دومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2022-08-17 18:52:12

گزارش تصویری مراسم گرامیداشت زنده‌یاد دکتر احمد مهدوی دامغانی

مراسم گرامیداشت زنده‌یاد دکتر احمد مهدوی دامغانی، به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان، روز چهارشنبه 5 مردادماه 1401 برگزار شد.

2022-07-28 16:27:06

هشتاد و یکمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب

چهارشنبه 29 تیرماه 1401، هشتاد و یکمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2022-07-20 17:55:31

هشتادمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب

چهارشنبه، 25 خردادماه 1401، هشتادمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2022-06-15 18:58:56

صفحه‌ها