به یاد دکتر جمشیدنژاد اول در اولین سالروز درگذشت ایشان

یکصد و شصت و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در نخستین سالگرد درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، به یاد ایشان برگزار شد.

2022-03-05 18:52:20

هفتاد و نهمین محفل ماهانه میراث مکتوب

امروز چهارشنبه، 4 اسفندماه 1400، پس از وقفه‌ای دوساله، هفتاد و نهمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2022-02-23 19:01:52

جشن بیست و هشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

جشن بیست و هشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با حضور همکاران مؤسسه در روز شنبه 2 بهمن 1400 برگزار شد.

2022-01-23 23:54:25

نشست رونمایی از «تاریخ بیهق»

آیین رونمایی از کتاب «تاریخ بیهق» نوشتۀ ابوالحسن بیهقی (۴۹۰-۵۶۵ ق.)، روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه 1400، در سبزوار، فرهنگسرای امام رضا (ع)، برگزار شد.

2022-01-22 22:59:54

تقدیر از کارشناسان و کارکنان بخش چاپ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

به مناسبت چاپ و انتشار نخستین آثار نفیس و رنگی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به روش چاپ دیجیتال، از کارشناسان و کارکنان بخش چاپ این مؤسسه تقدیر شد.

2020-10-05 18:01:22

هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (بخش دوم)

هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

2020-02-19 17:15:37

هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (بخش نخست)

هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار برگزار شد.

2020-02-19 17:00:24

نشست رونمایی کتاب «بحیره»

یکصد و شانزدهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با رونمایی و معرفی کتاب تازه منتشر شدۀ «بحیره» برگزار شد.

2020-02-17 18:27:33

نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی»

یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2020-01-27 18:53:29

هفتاد و هفتمین نشست ماهانۀ میراث مکتوب (بخش دوم)

هفتاد و هفتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2020-01-15 16:56:50

صفحه‌ها