بازدید استادان دانشگاه های هند از مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بازدید استادان دانشگاه هند از مرکز پژوهشی میراث مکتوب - چهارشنبه 15 دی ماه 1395.

2017-01-07 12:01:00

چهل و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 24 آذر در این مرکز برگزار شد.

2016-12-14 17:44:49

چهل و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 26 آبان در این مرکز برگزار شد.

2016-11-16 15:40:38

همایش «شعر، ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری»

همایش «شعر، ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری» در روزهای 11 و 12 آبان در تبریز برگزار شد.

2016-11-02 20:26:38

چهل و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 28 مهر در این مرکز برگزار شد.

2016-10-19 15:30:46

نشست «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی»

نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» - روز چهارشنبه 7/7/1395 با سخنرانی مجید تفرشی.

2016-10-03 11:37:09

چهل و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 31 شهریور در این مرکز برگزار شد.

2016-09-21 15:25:41

چهل و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز 27 مرداد برگزار شد.

2016-08-17 16:25:32

چهل و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 30 تیر برگزار شد.

2016-07-20 16:18:21

ما نمانیم و عکس ما ماند/ گردش روزگار برعکس است

ما نمانیم و عکس ما ماند/ گردش روزگار برعکس است - تصاویری به یاد زنده یاد استاد دکتر مصطفی ذاکری.

2016-06-25 15:24:15

صفحه‌ها