سی و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی ظهر امروز 25 فروردین در این مرکز برگزار شد.

2016-04-13 16:10:32

سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 اسفند در این مرکز برگزار شد.

2016-03-16 15:53:40

سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 بهمن در این مرکز برگزار شد.

2016-02-17 15:46:49

سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 30 دی 1394 در این مرکز برگزار شد.

2016-01-23 18:12:51

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 25 آذر در این مرکز برگزار شد.

2015-12-16 15:51:10

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 27 آبان در این مرکز برگزار شد.

2015-11-18 15:49:40

سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 29 مهر در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2015-10-21 16:12:02

سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ظهر امروز 24 شهریور، در این مرکز برگزار شد.

2015-09-16 16:20:45

حضور میراث مکتوب در هفتمین کنفرانس انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان

انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان از 8 تا 11 سپتامبر 2015 با همکاری دانشگاه معمار سینان ترکیه در استانبول اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس دوسالانه خود نموده است.

2015-09-10 20:22:24

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/2

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد.

2015-09-05 11:07:16

صفحه‌ها