چهلمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهلمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت برگزار شد.

2016-05-18 16:03:10

تصاویری از غرفۀ میراث مکتوب در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران / به روز شده

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میزبان مهمانانی از داخل و خارج از کشور بود.

2016-05-11 11:55:32

بازدید مدیر شرکت انتشاراتی بریل از مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر شرکت انتشاراتی بریل صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت از مرکز پژوهشی میراث مکتوب دیدن کرد.

2016-05-09 13:42:43

نشست «گرامیداشت روز میراث مکتوب (با نگاهی به چاپ جدید جامع ‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)»

نشست «گرامیداشت روز میراث مکتوب (با نگاهی به چاپ جدید جامع ‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)»

2016-05-08 18:40:53

سی و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی ظهر امروز 25 فروردین در این مرکز برگزار شد.

2016-04-13 16:10:32

سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 اسفند در این مرکز برگزار شد.

2016-03-16 15:53:40

سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 بهمن در این مرکز برگزار شد.

2016-02-17 15:46:49

سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 30 دی 1394 در این مرکز برگزار شد.

2016-01-23 18:12:51

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 25 آذر در این مرکز برگزار شد.

2015-12-16 15:51:10

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 27 آبان در این مرکز برگزار شد.

2015-11-18 15:49:40

صفحه‌ها