نشست بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان

نشست «بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان»، با سخنرانی دکتر مرتضی رضوانفر، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، برگزار شد.

2019-07-17 19:11:29

هفتادودومین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ خرداد 1398 (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، د

2019-06-19 17:41:03

هفتادودومین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ خرداد 1398 (بخش نخست)

دیدار ماهانه 72

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، د

2019-06-19 17:16:40

هفتادویکمین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ فروردین 1398 (بخش دوم)

نشست 71

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در ادامه سلسله جلسات ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث م

2019-04-17 19:37:44

هفتادویکمین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ فروردین 1398 (بخش نخست)

نشست 71

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در ادامه سلسله جلسات ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سالن

2019-04-17 18:37:24

هفتادمین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ اسفند 1397 (بخش دوم)

نشست 70

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در ادامه سلسله جلسات ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سالن

2019-03-13 18:59:41

هفتادمین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ اسفند 1397 (بخش نخست)

نشست 70

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در ادامه سلسله جلسات ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث م

2019-03-13 17:47:40

دومین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگ دوست

دومین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگ دوست به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن ظهر امروز 25 اسفند 97 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2019-03-06 18:29:49

محفل دوستانۀ میراث مکتوب در بهمن‌ماه (بخش دوم)

شصت و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2019-02-13 17:52:22

محفل دوستانۀ میراث مکتوب در بهمن‌ماه (بخش اول)

شصت و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2019-02-13 17:27:30

صفحه‌ها