اولین روز همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام. خرقان

همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام. خرقان عصر امروز 30 خرداد کار خود را آغاز کرد.

2018-06-21 01:28:07

گزارش تصویری نشست «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه)»

صد و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه)» با سخنرانی دکتر بهرام گرامی برگزار شد.

2018-05-30 20:21:30

شصت و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب-2

شصت و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در آخرین چهارشنبه اردیبهشت 97 برگزار شد.

2018-05-17 00:05:41

شصت و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب-1

شصت و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در آخرین چهارشنبه اردیبهشت 97 برگزار شد.

2018-05-16 23:11:25

گزارش تصویری نشست «نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر»

یکصد و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری انجمن ایران شناسی به بررسی «نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر» اختصاص داش

2018-05-15 16:22:00

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب سال 1397

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

2018-05-13 17:28:12

شصتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

شصتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 29 فروردین در این مؤسسه برگزار شد.

2018-04-18 16:17:48

پنجاه و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 23 اسفند در این مؤسسه برگزار شد.

2018-03-14 16:47:11

نخستین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگ دوست

نخستین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگ دوست به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن ظهر امروز در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-03-07 17:31:24

پنجاه و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در مؤسسه برگزار شد.

2018-02-17 12:36:18

صفحه‌ها