«داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)»

یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» امروز چهارشنبه 4 بهمن برگزار شد.

2018-01-24 18:36:12

پنجاه و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز 27 دی در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-01-17 17:22:55

نشست «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)»

یکصد و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)» دوشنبه 25 دی برگزار شد.

2018-01-15 19:09:37

پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 29 آذر در این مؤسسه برگزار شد.

2017-12-20 16:55:44

یکصد و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران»

2017-12-14 21:26:09

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر چهارشنبه 25 آبان 1396 برگزار شد.

2017-11-18 14:29:37

102 نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

این نشست به مناسبت چهلمین روز درگذشت دانشمند فقید دکتر محسن جعفری مذهب برگزار شد.

2017-11-13 23:29:47

نشست باستان شناسی یک کتاب: نسخه ای مصور از رشیدالدین و حافظ ابرو در توپکاپی

یکصد و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث به بررسی نسخه جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی اختصاص داشت.

2017-11-01 18:05:26

پنجاه و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 26 مهر برگزار شد.

2017-10-18 16:13:22

تصاویری از حضور دکتر محسن جعفری مذهب در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

دکتر محسن جعفری مذهب تاریخ شناس، سندپژوه و سکه شناس برجسته ظهر روز دوشنبه 17 مهر جان به جان آفرین تسلیم کرد. تصاویر زیر بخشی از حضور این استاد فقید در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است.

2017-10-10 10:54:31

صفحه‌ها