سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 25 آذر در این مرکز برگزار شد.

2015-12-16 15:51:10

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 27 آبان در این مرکز برگزار شد.

2015-11-18 15:49:40

سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 29 مهر در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2015-10-21 16:12:02

سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ظهر امروز 24 شهریور، در این مرکز برگزار شد.

2015-09-16 16:20:45

حضور میراث مکتوب در هفتمین کنفرانس انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان

انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان از 8 تا 11 سپتامبر 2015 با همکاری دانشگاه معمار سینان ترکیه در استانبول اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس دوسالانه خود نموده است.

2015-09-10 20:22:24

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/2

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد.

2015-09-05 11:07:16

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/1

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد.

2015-09-03 16:13:21

سی و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 28 مرداد در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2015-08-19 15:57:30

سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 31 تیر در این مرکز برگزار شد.

2015-07-22 16:33:05

بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت به صرف ناهار (آبگوشت) برگزار شد.

2015-05-20 15:43:23

صفحه‌ها