مشارکت در برگزاری همایش پژوهش‌های ادبی - تهران، 1384

همایش پژوهش‌های ادبی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس، شوراي گسترش
2013-12-29 15:26:00

برگزاری همایش حماسه فتح قشم و هرمز - بندرعباس، اسفند 1384

همایش حماسه فتح قشم و هرمز با همکاری استانداری هرمزگان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بندرعباس، اسفند 1384
2013-12-29 15:25:00

برگزاری سمینار میراث مشترک ایران و عثمانی با همکاری رایزنی فرهنگی ترکیه در ایران- اردیبهشت 1384

سمینار میراث مشترک ایران و عثمانی با همکاری رایزنی فرهنگی ترکیه در ایران- اردیبهشت 1384
2013-12-29 15:04:00

مشارکت در برگزاری سمینار فارس شناسی- شیراز، اردیبهشت 1384

مشارکت در برگزاری سمینار فارس شناسی- شیراز، اردیبهشت 1384
2013-12-29 15:01:00

مشارکت در برگزاری سمینار بررسي ميراث مشترك ايران و پاكستان با همکاری دانشگاه پنجاب و رایزنی ایران در پاکستان، اسفند 1383

مشارکت در برگزاری سمینار بررسي ميراث مشترك ايران و پاكستان با همکاری دانشگاه پنجاب و رایزنی ایران در پاکستان، اسفند
2013-12-29 14:58:00

مشارکت در برگزاری همایش بین المللی ابن سینا- همدان، شهریور 1383

مشارکت در برگزاری همایش بین المللی ابن سینا با همکاری دانشگاه همدان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، همدان، شهریور 1383
2013-12-28 15:38:00

همایش احياي متون فارسي در شبه قاره - اسلام آباد پاکستان- آذر 1383

همایش احياي متون فارسي در شبه قاره با همکاری مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد پاکستان، آذر 1383
2013-12-28 15:36:00

برگزاری همایش بین المللی نکوداشت علامه اقبال لاهوری- آبان 1383

همایش بین المللی نکوداشت علامه اقبال لاهوری با همکاری دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز گفتگوی تمدنه
2013-12-28 15:33:00

مشارکت در برگزاری سمینار بین المللی نسخه‌های خطی عربی در ایران - سوریه ماه می 2002 ( خرداد 1381)

سمینار بین المللی نسخه‌های خطی عربی در ایران - سوریه ماه می 2002 ( خرداد 1381)
2013-12-28 15:17:00

صفحه‌ها