جَلوَت کُرونا و خلوتِ اهل فرهنگ

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون چند برنامۀ اینستاگرامی (Live) داشته، و طیّ هفته­‌های آینده می‌کوشد تا تهدید کرونایی به فرصت استفاده از ابزارهای رایگان جهانی تبدیل شود.

2020-06-07 10:48:43

پیام تسلیت درگذشت دکتر جوره بیک نذری

دکتر جوره بیک نذری، مدیر ادارۀ میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان، در ۷۴ سالگی در شهر دوشنبه به سرای باقی شتافت.

2020-05-26 13:16:59

دُردانۀ فرهنگِ ایران، مُوحِّد

دوم خرداد زادروز یکی از فرزندان افتخارآفرین این ملت است؛ زادۀ 1302 خورشیدی، موحدی یکتا، فرزانه‌مردی از خطۀ آذربایجان.

2020-05-22 19:36:54

ثروت ملی ما میراث مکتوب ماست

ثروت‌های ملی که برای ما پشتوانه‌های تاریخی و فرهنگی درست کرده‌اند مواریث فرهنگی و میراث مکتوب علمی و تاریخی ماست.

2020-05-11 12:51:54

حسنِ انوشه؛ دانشنامه‌نگارِ شیدایِ زبانِ فارسی

درگذشت دانشمند ایران‌دوست، دانشنامه‌نگار پُرکار، استاد حسن انوشه، اهل فرهنگ و ادب کشور را داغدار کرد.

2020-04-12 11:32:58

ای بسا «ناقد» که بعد از مرگ زاد

امتیاز قلم زنده‌یاد بابایی این بود که حرف حق و سخن سنجیده را طوری می‌زد که بر دل می‌نشست.

2020-04-11 17:26:13

رضا بابایی مرد، اما مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

کاش قدر رضا بابایی را می‌شناختیم و سخنانش را رهنمونی کارساز برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی قلمداد می‌کردیم.

2020-04-07 15:46:18

هر که نامُخت از گذشت روزگار

خانم گرترود بل فصلی از سفرنامۀ خود با نام «تصاویر ایرانی» را به ماجرای شیوع وبا در تهران اختصاص داده است.

2020-03-16 22:27:51

ایرانشناس سفر کرده

حضور گرم و صمیمی دکتر طهمورث ساجدی در مؤسسۀ میراث مکتوب، همیشه دلنشین بود و جای او برای همیشه خالی ماند.

2020-03-14 10:44:48

گردگیری از کتاب‌ها در خانه‌نشینی کرونایی

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. حال ویروس کرونا اسباب خیر شده که در خانه بمانیم و کتاب بخوانیم.

2020-03-09 14:29:54

صفحه‌ها