گزارش نشست سالگرد درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

یکصد و شصت و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در نخستین سالگرد درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، به یاد این پژوهشگر متون تاریخی برگزار شد.

2022-03-13 15:29:15

گزارش نشست گرامیداشت شیخ آقابزرگ تهرانی

یکصد و شصت و دومین نشست مؤسسه مرکز پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت شیخ آقابزرگ تهرانی، اختصاص داشت.

2022-03-09 14:35:36

گزارش مراسم بزرگداشت برت فراگنر

یکصد و شصت و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به بزرگداشت ایرانشناس برجستۀ اتریشی، برت فراگنر، اختصاص داشت.

2022-03-09 13:55:35

گزارش روز پنجم گرامیداشت سالروز تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز پنجم گرامیداشت سالروز تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر رسول جعفریان، دکتر محمود امیدسالار، دکتر محمد جعفری قنواتی، و استاد محمدعلی موحد پخش شد.

2022-01-30 14:51:49

گزارش روز چهارم گرامیداشت سالروز تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز چهارم گرامیداشت بیست‌وهشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های محمدعلی آذرشب، محمدحسن ابریشمی، نجفقلی حبیبی، ابوالفضل خطیبی، محمدابراهیم ذاکر، محمدحسین ساکت، عمادالدّین شیخ‌الحکمایی، فاطمه قاضیها، و جمشید کیان‌فر پخش شد.

2022-01-27 15:56:26

گزارش روز سوم گرامیداشت سالروز تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز سوم گرامیداشت بیست‌وهشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های عبدالرسول خیراندیش، احمد سمیعی گیلانی، علی‌اشرف صادقی، نصراللّه صالحی، محمود عابدی، حسن عاطفی، مهدی محقق، مهدی نوریان و احمدرضا رحیمی ریسه پخش شد.

2022-01-23 15:56:26

گزارش روز دوم گرامیداشت بیست و هشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز دوم گرامیداشت بیست و هشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های محمدرضا ابوئی مهریزی، پرویز اذکائی، محمد باقری، محمدمهدی جعفری، اکرم جودی نعمتی، علی رواقی، محمدعلی کاظم‌بیکی و سیدعلی میرافضلی، پخش شد.

2022-01-20 03:43:07

گزارش روز نخست گرامیداشت بیست و هشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز نخست گرامیداشت بیست و هشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های سیدعلی آل داود، ابوالقاسم امامی، اکبر ایرانی، یوسف ثبوتی، مجدالدین کیوانی، حسین معصومی همدانی، عارف نوشاهی و محمدجعفر یاحقی پخش شد.

2022-01-18 23:53:06

جایگاه و اهمیت کتاب «غزوات سلطان سلیم»

یکصد و شصتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع رونمایی و معرفی کتاب «غزوات سلطان سلیم» روز چهارشنبه 17 آذر‌ماه 1400 برگزار شد.

2022-01-10 17:10:55

به یاد دکتر آذرتاش آذرنوش

یکصد و پنجاه و نهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر آذرتاش آذرنوش، به یاد ایشان برگزار شد.

2022-01-10 16:47:46

صفحه‌ها