رونمایی و معرفی چاپ عکسی نسخه‌ای از «مخزن الأسرار نظامی»

یکصد و چهل و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی و معرفی چاپ عکسی نسخه‌ای از «مخزن الأسرار نظامی» اختصاص داشت.

2021-09-05 13:29:13

حضور سکایان در سیستان در پرتو متون تاریخی، یافته‌های باستان‌شناختی و حماسه و اسطوره

نشست «سکایان و سیستان» به عنوان یکصد و چهل و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2021-08-21 23:12:00

گزارش نشست «گرامیداشت زادروز دکتر مجدالدین کیوانی»

یکصد و چهل و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت زادروز دکتر مجدالدین کیوانی اختصاص داشت.

2021-05-03 12:34:13

به یاد دکتر احسان اشراقی

یکصد و چهل و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به یاد دکتر احسان اشراقی برگزار شد.

2021-02-16 17:53:25

رونمایی از کتاب نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای

یکصد و چهل و دومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «رونمایی از کتاب نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای» برگزار شد.

2021-02-16 17:46:38

نشست «به یاد دکتر غلامحسین یوسفی»

غلامحسین یوسفی

یکصد و چهل و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسۀ فرهنگی هنری خردسرای فردوسی، روز جمعه 14 آذرماه 1399، «به یاد دکتر غلامحسین یوسفی» برگزار شد.

2021-02-16 17:35:14

نشست «به یاد محمدعلی فروغی»

نشست «به یاد محمدعلی فروغی»، به مناسبت سالروز درگذشت وی، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2021-02-16 17:27:31

نشست «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات)»

بهرام گرامی

یکصد و سی و نهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با سخنرانی بهرام گرامی با موضوع «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات)» برگزار شد.

2021-02-16 17:21:09

نشست «به یاد دکتر مظاهر مصفا»

مظاهر مصفا

به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر مظاهر مصفا، نشستی مجازی در صفحه مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در اینستاگرام برگزار شد.

2021-02-16 17:12:48

گزارش نشست رونمایی کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین»

در یکصد و سی و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین» رونمایی و معرفی شد.

2021-02-16 17:03:25

صفحه‌ها