جایگاه منتهی الإدراک در سنت هیئت‌نگاری دورۀ اسلامی

یکصد و بیست و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی، نقد و بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» برگزار شد.

2020-07-21 17:55:56

مروری بر ابعاد شخصیتی و خدمات علمی دکتر منوچهر مرتضوی

یکصد و بیست و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «بزرگداشت زنده‌یاد دکتر منوچهر مرتضوی» اختصاص داشت.

2020-07-12 17:26:15

وضعیت زبان، نسخ خطی و شعر فارسی در هند

یکصد و بیست و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «نسخ خطی فارسی در هند با نگاهی به نسخ تصحیح نشده» برگزار شد.

2020-07-12 17:22:07

خدمات علمی دکتر محمدامین ریاحی

یکصد و بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «یادبود دکتر محمدامین ریاحی» اختصاص داشت.

2020-07-12 17:13:07

معرفی و بررسی کتاب «کنوز الودیعه من رموز الشریعه»

در یکصد و بیست و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، کتاب «کنوز الودیعه من رموز الشریعه» معرفی، نقد و بررسی و رونمایی شد.

2020-07-12 17:02:08

گزارش نشست «فردوسی، تشیع و علی‌نامه»

یکصد و بیستمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به سخنان رضا موسوی طبری، در موضوع «فردوسی، تشیع و علی‌نامه» اختصاص داشت.

2020-07-12 16:58:39

سیر تاریخی خیام‌پژوهی و شیوه‌های کشف رباعیات اصیل خیام

یکصد و نوزدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «خیام و رباعیات» با سخنان سیدعلی میرافضلی و الوند بهاری در صفحۀ اینستاگرام این مؤسسه برگزار شد.

2020-06-07 15:45:44

نشست «متون حماسی شیعی و علی‌نامه»

یکصد و هجدهمین نشست علمی این مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «متون حماسی شیعی و علی‌نامه» به صورت مجازی برگزار شد.

2020-06-07 15:34:23

گزارش نشست مجازی «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»

جلسۀ گفت‌وگو در فضای مجازی به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، در صفحه اینستاگرام این مؤسسه برگزار شد.

2020-06-07 15:04:25

رونمایی و معرفی کتاب «بحیره»

در یکصد و شانزدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «بحیره» رونمایی و معرفی شد.

2020-03-02 20:06:13

صفحه‌ها