در نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح شد:

ضرورت انتشار اسناد بین المللی برای روشن شدن زوایای پنهان تاریخ معاصر ایران

نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» با حضور دکتر مجید تفرشی، تاریخ شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا روز چهارشنبه هفتم مهر برگزار شد.

2016-10-26 15:11:53

نشست 33 : علامه‌ محمدباقر مجلسي‌ و ميراث‌ مكتوب‌ اماميه‌

نشست 33 : علامه‌ محمدباقر مجلسي‌ و ميراث‌ مكتوب‌ اماميه‌
2013-10-04 15:00:00

نشست 28: نقد و بررسي‌ كتاب‌ كشف‌المحجوب‌ هجويري‌

سخنرانان: دكتر محمدعلي‌ موحد، دكتر فتح الله مجتبايي‌، نجيب‌ مايل‌ هروي‌، دكتر محمود عابدي‌ (مصحح اثر)

2013-10-03 15:00:00

نشست 29: معرفي‌ كتاب‌ جلوه‌هاي‌ هنر پارسي‌

سخنرانان: دکتر فرانسیس ریشار( فرانسه)، جمشید کیان فر و دكتر سليم‌ نيساري

2013-10-03 15:00:00

نشست 15 : آراء و انديشه‌هاي‌ شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي

نشست 15 : آراء و انديشه‌هاي‌ شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي
سخنرانان:
2013-10-01 15:00:00
در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌

ساكت: اسلام ، عشق به كتاب را ملي و همگاني كرد. استاد افشار: غفلت كرديم و زبانمان در اين جا و آن جا گم شد

ميراث مكتوب: در سومين نشست مركر ميراث مكتوب با عنوان «تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌»محمد حسين ساكت گفت: يكي از شگفتي هايي كه براي اسلام برشمرده‌اند و كارشناسان اسلام‌شناس در شرق و غرب به آن معترفند، اين است كه اسلام كتاب دوستي و كتابداري و عشق به كتاب را ملي و همگاني كرد.

2013-09-29 15:00:00
دكتر توسلي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره:

شانزده هزار جلد كتاب در پاكستان و هند داريم

ميراث مكتوب: دكتر توسلي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره گفت‌: باتوجه به اقامت ده ساله‌ام در پاكستان و هند و در «مركز تحقيقات فارسي پاكستان» مي‌گويم كه آن جا، شانزده هزار جلد كتاب داريم.

2013-09-29 15:00:00
در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره

دكتر ثبوت: پيشينه متون فارسي از صدها سال فراتر مي‌رود

ميراث مكتوب: دكتر ثبوت بر اين باور است كه متون فارسي و نيز آثار عربي علماي ايران در طول بيش از هزار سال در شبه قاره رواج گسترده داشته‌اند و به تبع آن پيشينه تحقيق و تصحيح متون و آثار مزبور نيز در آن سرزمين از صدها سال فراتر مي‌رود.

2013-09-29 15:00:00
دكتر منزوي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌:

ويژگي اغلب نسخه‌هاي هندي اين است كه كتاب درسي هستند

ميراث مكتوب: دكتر منزوي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌گفت: نسخه‌هاي هندي ، بهترين نسخه‌هاي موجود هستند، نه فقط بهترين نسخه‌هاي هندي تاريخي و ويژگي اغلب اين نسخه‌ها اين است كه كتاب درسي هستند.

2013-09-29 15:00:00

بزرگداشت استاد حسن لاهوتی

مراسم یادبود مرحوم استاد حسن لاهوتی روز پنجشنبه 19 اردیبهشت همزمان با روز «اسناد و میراث مکتوب» در سرای اهل قلم بيست و ششمين نمایشگاه بين المللي کتاب تهران برگزار شد.

2013-05-10 15:00:00

صفحه‌ها