در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »

دكتر امامي: ما يك قرآن داريم و بايد يك ترجمه هم داشته باشيم

دكتر ابوالقاسم امامي در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »، گفت: ما يك قرآن داريم و بايد يك ترجمه هم داشته باشيم. يك قرآن داريم و يك ترجمه فارسي هم داشته باشيم، يك ترجمه انگليسي و يك ترجمه فرانسوي.

2008-05-28 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

سوره حمد را، اول سلمان بزرگ به فارسي برگرداندند

دكتر اكبر ايراني در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: سوره حمد را اول سلمان بزرگ به فارسي برگرداندند و حضرت محمد(ص) اين را شنيدند و منكر نشدند، اما اين داستان در متون و منابع، كما بيش مورد اختلاف روات و مفسرين بوده است.

2008-05-28 15:00:00
دكتر بهرام گرامي از آمريكا، در نشستي با عنوان « گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»:

حتي يك تحقيق جامع در مورد گياهان در شعر فارسي انجام نشده است

دكتر بهرام گرامي از آمريكا، در نشستي با عنوان « گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»، گفت: در شگفتم كه حتي يك اثر و يك تحقيق جامع در مورد يكي از گياهان در شعر فارسي انجام نشده است.

2008-02-04 16:00:00
با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» برگزار شد

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» و با سخنراني دكتر بهرام گرامي از آمريكا، روز دوشنبه 15بهمن 86 در اين مركز برگزار شد.

2008-02-04 16:00:00
در شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: گل، نخستين هديه خداوند به مقربين درگاه الهي است

دكتر اكبر ايراني در شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: گل، نخستين هديه خداوند به مقربين درگاه الهي است، كساني كه سعادت رضوان الهي نصيب شان مي شود.

2008-02-04 16:00:00
با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» برگزار شد

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» و با سخنراني دكتر بهرام گرامي از آمريكا، روز دوشنبه 15بهمن 86 در اين مركز برگزار شد.

2008-02-04 16:00:00
در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر اتحاديه: در ايران، علم تاريخ نياز به تفكر تازه دارد

دكتر منصوره اتحاديه در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»، گفت: در ايران، علم تاريخ فرسوده شده و نياز به تفكر تازه و تجديد نظر دوباره دارد.

2007-12-10 15:00:00
با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»برگزار شد

شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم» و با سخنراني دكتر منصوره اتحاديه، دكتر سهراب يزداني،دكتر محمدرضا چيت ساز، جمشيد كيان فر، روز دوشنبه 19 آذر ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-12-10 15:00:00
دكتر سهراب يزداني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

يكي از محاسن كتاب مرآت الوقايع مظفري، آوردن اشعار عاميانه است

دكتر سهراب يزداني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: يكي از محاسن كتاب مرآت الوقايع مظفري، به خصوص از دوره شرح مشروطيت به بعد، آوردن اشعار عاميانه است.

2007-12-10 15:00:00
در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر چيت ساز: آقاي نوايي، غم ايران دارد

دكتر محمدرضا چيت ساز با توجه به علاقه آقاي نوايي كه دوست داشت ديپلمات شود، اعتقاد دارد كه فرقي نمي كند او مورخ باشد يا ديپلمات، چرا كه غم ايران دارد.

2007-12-10 15:00:00

صفحه‌ها