دكتر عارف نوشاهي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

مجالس جهانگيري براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است

دكتر عارف نوشاهي از پاكستان در نشستي با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: براي ما مردم شبه قاره، مجالس جهانگيري از يك بُعد اهميت دارد و فكر مي كنم براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است.

2007-07-16 15:00:00
دكتر منصور صفت گل:

فرهنگ درباري مغولان هند را مي توان از كتاب مجالس جهانگيري استخراج كرد

دكتر منصور صفت گل در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: در بررسي كه من از كتاب مجالس جهانگيري و اين 114 مجلسي كه در اين كتاب آمده، كردم، به بهترين شكل مي شود فرهنگ درباري مغولان هند را از خلال اين مجلس ها استخراج كرد.

2007-07-16 15:00:00
دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند

دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: دكتر عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند و زنده كردن متن با اين چند جمله كه گفتند براي من بسيار بسيار حيرت انگيز و آموزنده بود.

2007-07-16 15:00:00
دكتر اكبر ايراني درپنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

تاليف و نگارش كتاب، جزيي از نشانه هاي برجسته تمدني است

دكتر اكبر ايراني درپنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاليف و نگارش كتاب در فرهنگ اسلامي، جزيي از نشانه هاي برجسته تمدني است.

2007-05-05 15:00:00
در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر صادقي: بايد كتاب اصل را خريد

دكتر علي اشرف صادقي در نشستي با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»، گفت: بايد در خريد مراقب بود و كتاب اصل را خريد.

2007-05-05 15:00:00
عبدالكريم جربزه دار در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كار تصحيح به حمايت جدي اولياء فرهنگي، نياز دارد

عبدالكريم جربزه دار در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كار تصحيح به حمايت جدي و عملي اولياء فرهنگي، نياز دارد.

2007-05-05 15:00:00
با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن» برگزار شد

پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن» با سخنراني دكتر علي اشرف صادقي، دكتر اكبر ايراني، جمشيد كيانفر، سيد علي آل داود و عبدالكريم جربزه دار، روز شنبه 15 ارديبهشت ماه 86 در تهران برگزار شد.

2007-05-05 15:00:00
سيد علي آل داود در نشست « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»:

بايد عين تحريرهاي مختلف از متون كهن، تصحيح و جداگانه منتشر شود

سيد علي آل داود معتقد است كه اگر تحريرهاي مختلفي از متون كهن در اختيار داريم، بايد عين آن تحرير هاي مختلف را با توجه به نسخه هاي نزديك يا همان كه وجود دارد، تصحيح و جداگانه منتشر شود.

2007-05-05 15:00:00
در نشستي با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»

كيانفر: تصحيح، محلي از اعراب ندارد

جمشيد كيانفر در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: در كل نظام آموزشي ما، تصحيح، اساسا محلي از اعراب ندارد.

2007-05-05 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در پنجاه و ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب :

بايد به تاريخ ايران، توجه علمي، دقيق و اصيل داشته باشيم

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاريخ ايران اعم از تاريخ باستان پيش از اسلام و تاريخ ايران پس ازاسلام، هركدام درجاي خودش براي ما مهم است و بايد به آن توجه علمي، دقيق و اصيل داشته باشيم.

2007-04-30 15:00:00

صفحه‌ها