نگاهی به کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا

یکصد و پنجمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» برگزار شد.

2020-02-03 15:09:43

قبله‌یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

در صد و چهارمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «قبله‌یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2020-02-03 15:08:32

معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟»

صد و سومین نشست متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی و بررسی کتاب "نویسندۀ رستم‌التواریخ کیست؟"» برگزار شد.

2020-02-01 15:37:52

به یاد منتقدی تیزبین و ایده پرداز

یکصد و دومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب به این پژوهشگر فقید اختصاص داشت.

2020-02-01 15:23:11

باستان شناسی یک کتاب: نسخه‌ای مصوّر از رشیدالدین و حافظ ابرو

در یکصد و یکمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نسخۀ جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی معرفی شد.

2020-02-01 14:54:53

رونمایی از فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان

در صدمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب از کتاب فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان رونمایی شد.

2020-01-25 17:54:32

میراث مکتوب؛ پلی بین نسلی برای مصححان

نود و نهمین نشست از سلسله نشست‌های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به بزرگداشت «روز میراث مکتوب و اسناد ملی» اختصاص داشت.

2020-01-25 16:47:52

نشست «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی»

نود و هشتمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» و سخنرانی دکتر محمود امیدسالار برگزار شد.

2020-01-25 16:38:48

نشست رونمایی از «تذکرۀ خلاصة الاشعار و زبدة الافکار»

«تذکرۀ خلاصة الاشعار و زبدة الافکار» اثر میر تقی‌الدین کاشانی یکی از چند تذکره مهم تاریخ ادبیات فارسی است که در نود و هفتمین نشست علمی میراث مکتوب رونمایی شد.

2020-01-22 16:23:50

«المشیخة» اثری بی‌بدیل در سنت یادگارنویسی

نسخۀ نفیس المشیخة تألیف خاندان حموئی یزدی، خاندان فیسلوف، عارف و فرهنگی از حوزۀ یزد، اردکان، شیراز و شهرهای دیگر و از جهاتی منحصر به فرد است.

2020-01-22 15:43:33

صفحه‌ها