در نشست نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف‌

محمد روشن: فارسي زبانان هيچ تقيّدي به پارامترهاي زبان تازي نداشته اند

محمد روشن در ششمين نشست از سلسله نشست هاي متن پژوهي اعلام كرد: فارسي زبانان هيچ تقيّدي به معيار و پارامترهاي زبان تازي نداشته اند.

2004-01-05 15:00:00
با عنوان نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف برگزار شد‌

ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب از سلسله نشست-هاي متن پژوهي كه به نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف‌ اختصاص داشت، روز دوشنبه 15 ديماه 82 برگزار شد.

2004-01-05 15:00:00

صفحه‌ها