در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره

دكتر ثبوت: پيشينه متون فارسي از صدها سال فراتر مي‌رود

ميراث مكتوب: دكتر ثبوت بر اين باور است كه متون فارسي و نيز آثار عربي علماي ايران در طول بيش از هزار سال در شبه قاره رواج گسترده داشته‌اند و به تبع آن پيشينه تحقيق و تصحيح متون و آثار مزبور نيز در آن سرزمين از صدها سال فراتر مي‌رود.

2003-09-30 15:30:00
در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌

ساكت: اسلام ، عشق به كتاب را ملي و همگاني كرد. استاد افشار: غفلت كرديم و زبانمان در اين جا و آن جا گم شد

ميراث مكتوب: در سومين نشست مركر ميراث مكتوب با عنوان «تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌»محمد حسين ساكت گفت: يكي از شگفتي هايي كه براي اسلام برشمرده‌اند و كارشناسان اسلام‌شناس در شرق و غرب به آن معترفند، اين است كه اسلام كتاب دوستي و كتابداري و عشق به كتاب را ملي و همگاني كرد.

2003-09-30 15:00:00
دكتر توسلي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره:

شانزده هزار جلد كتاب در پاكستان و هند داريم

ميراث مكتوب: دكتر توسلي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره گفت‌: باتوجه به اقامت ده ساله‌ام در پاكستان و هند و در «مركز تحقيقات فارسي پاكستان» مي‌گويم كه آن جا، شانزده هزار جلد كتاب داريم.

2003-09-30 15:00:00
دكتر منزوي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌:

ويژگي اغلب نسخه‌هاي هندي اين است كه كتاب درسي هستند

ميراث مكتوب: دكتر منزوي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌گفت: نسخه‌هاي هندي ، بهترين نسخه‌هاي موجود هستند، نه فقط بهترين نسخه‌هاي هندي تاريخي و ويژگي اغلب اين نسخه‌ها اين است كه كتاب درسي هستند.

2003-09-30 15:00:00
با عنوان نقش زبان شناسي در تصحيح متون برگزار شد

دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

ميراث مكتوب: دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نقش زبان شناسي در تصحيح متون روز سه شنبه 25 شهريور 82 در اين مركز برگزار شد.

2003-09-16 17:00:00
در دومين نشست متن پژوهي

استاد افشار: خيلي از تحولات زباني ،بعد از مغول پديد آمده‌اند

ميراث مكتوب: در دومين نشست متن پژوهي استادايرج افشار گفت: در تأليفاتي كه بعد از مغول تحقق يافته‌اند، خيلي از تحولات زباني پديد آمده‌اند و كلمات تازه، مثل كلمات مغولي وارد زبان شده‌اند و گرفتاري هايي پديد آورده‌اند كه غالباً جوانان درگيرشان هستند.

2003-09-16 17:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در دومين نشست متن پژوهي:

بسياري از متون، اشكال روشي و اشكال زباني دارند

ميراث مكتوب: دكتر علي اشرف صادقي در دومين نشست متن پژوهي اعلام كرد: همه مي‌دانيم بسياري از متوني كه تاكنون چاپ شده‌اند, اشكال روشي و اشكال زباني دارند، مثلاً ضبط صحيح را به حاشيه برده‌اند و ضبط مرجوح را در متن گذاشته‌اند.

2003-09-16 17:00:00
كامران فاني در نشست «متن پژوهي ،راهگشايي براي عرضه بهتر متون»گفت:

نقد متون درواقع يعني تصحيح متن

ميراث مكتوب- كامران فاني در اولين نشست "متن پژوهي ،راهگشايي براي عرضه بهتر متون" گفت: نقد متون درواقع‏ يعني تصحيح متن‏ و به همين دليل اصطلاح لاتيني ”اديسييوكريتيكوس/ editio criticus“ به صورت ”تصحيح انتقادي“ وارد زبان فارسي شده ‏ و نقد متون هم از همين جا پيدا شده است.

2003-09-02 17:10:00
استاد ايرج افشار در نشست «متن پژوهي ، راهگشايي براي عرضه بهتر متون» مطرح كرد:

سرعت در كار گردآوري متون و در زمينه تصحيح و چاپ آنها

ميراث مكتوب: استاد ايرج افشار معتقد است: هم در كار گردآوري متون و هم در زمينه تصحيح و چاپ آنها سرعتي در پيش گرفته شده كه به سبب آن نمي‌دانيم كه بايد چه كنيم!

2003-09-02 17:00:00
در اولين نشست «متن پژوهي، راهگشايي براي عرضه بهتر متون»

ايراني : اميدواريم شيوه استاندارد علمي مطلوب و دنياپسندي را عرضه كنيم

ميراث مكتوب: اكبر ايراني در اولين نشست "متن پژوهي، راهگشايي براي عرضه بهتر متون" گفت : اميدواريم بتوانيم با استفاده از محضر اساتيد و نيز از رهگذر مشورت هايي كه انجام مي‌دهيم ، شيوه استاندارد علمي مطلوب و دنياپسندي را عرضه كنيم.

2003-09-02 17:00:00

صفحه‌ها