نشست «نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه‌ای نفیس از شاهنامه»

نشست «نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه‌ای نفیس از شاهنامه» روز دوشنبه 27 دی 1395 در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2020-01-22 15:19:45
در نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح شد:

ضرورت انتشار اسناد بین المللی برای روشن شدن زوایای پنهان تاریخ معاصر ایران

نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» با حضور دکتر مجید تفرشی، تاریخ شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا روز چهارشنبه هفتم مهر برگزار شد.

2016-09-28 15:11:53
گزارش تصویری نود و دومین نشست در روز اسناد ملی و میراث مکتوب

رونمایی از دوره چهار جلدی مثنوی معنوی

به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، دورۀ چهارجلدی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش زنده یاد حسن لاهوتی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

2014-05-10 17:07:00
نود و دومین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

تصحیح نیکلسن انگیزۀ معرفی مثنوی به جهان خاورشناسی شد

نیکلسن انگیزۀ معرفی مثنوی به جهان خاورشناسی شد. آنچه ما از مثنوی نیکلسن داریم نخستین و تا اکنون صحیح ترین و بهترین کار است.

2014-05-09 18:25:00
نود و دومین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

روز اسناد ملی و میراث مکتوب

دی ماه 1389 همزمان با سالروز تأسیس میراث مکتوب بود که پیشنهاد روزی به نام «میراث مکتوب» از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح شد.

2014-05-09 16:29:20
به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب؛

رونمایی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش حسن لاهوتی

به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، دورۀ چهارجلدی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش زنده یاد حسن لاهوتی رونمایی می شود.

2014-05-09 15:22:00
گزارش تصویری

مراسم رونمایی از جامع التواریخ و بزرگداشت استاد روشن

مراسم رونمایی از دورۀ سه جلدی جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) اثر خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی و نکوداشت استاد محمد روشن، مصحح دورۀ 15 جلدی این کتاب ارزشمند با حضور گروهی از پژوهشگران و استادان، چهارشنبه (چهارم دی) در مجتمع فرهنگی باغ زیبا برگزار شد.

2013-12-25 18:53:03

جامع التواریخ دارای مستندترین اطلاعات از دوره مغولان است

مراسم رونمایی از دورۀ سه جلدی جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) و نکوداشت استاد محمد روشن، چهارشنبه (چهارم دی) در مجتمع فرهنگی باغ زیبا برگزار شد.

2013-12-25 16:18:55
نود و یکمین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

نشست رونمایی از دوره سه جلدی جامع التواریخ (ایران و اسلام)

نود و یکمین نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب به رونمایی دورۀ سه جلدی جامع التواریخ (ایران و اسلام) و بزرگداشت استاد محمد روشن اختصاص دارد.

2013-12-25 16:00:00

فیلم بزرگداشت استاد محمد روشن بر روی وبگاه «چهارراه»

فیلم نود و یکمین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب بر روی وبگاه چهارراه قرار گرفت.

2013-12-25 15:40:07

صفحه‌ها