در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر موحد: دستور الجمهور، مناقب نامه است

دكتر محمدعلي موحد در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: دستور الجمهور، مناقب نامه است و مناقب نويسي اصولا با تاريخ نويسي فرق مي كند.

2011-01-10 15:00:00
با عنوان « معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور» و همراه رونمايي از سرديس علامه محمد قزويني برگزار شد

هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور» و همراه رونمايي از سرديس علامه محمد قزويني، با سخنراني استاد ايرج افشار ، دكتر محمدعلي موحد و دكتر محمود عابدي، روز دوشنبه 20 دي ماه 89 در اين مركز برگزار شد.

2011-01-10 15:00:00
در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: يادگار چنين روزي، چهره گشايي از سرديس علامه محمد قزويني است

دكتر اكبر ايراني در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: يادگار چنين روزي، امروز چهره گشايي از سرديس علامه محمد قزويني است.

2011-01-10 15:00:00
با عنوان معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور برگزار مي‌شود

80 اُمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

مركز پژوهشي ميراث مكتوب 80 اُمين نشست خود را به مناسبت روز تأسيس اين مركزبا رونمايي از سرديس علامه محمد قزويني و با عنوان معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور برگزار مي‌كند.

2011-01-03 15:00:00
دكتر آيدنلو:

" علي نامه " به احتمال بسيار از شاهنامه اثر پذيرفته است

"دكتر آيدنلو"در نشست رونمايي از نسخه برگردان علي نامه، گفت: معتقدم " علي نامه " به احتمال بسيار از شاهنامه اثر پذيرفته است.

2010-11-23 15:00:00
در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

نشست رونمايي از نسخه برگردان "علي نامه "

در جريان بخش پاياني نشست رونمايي از نسخه برگردان "علي نامه " در مركز پژوهشي ميراث مكتوب،سخنرانان و ميهمانان به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

2010-11-23 15:00:00
در نشست رونمايي از نسخه برگردان «علي نامه»

دكتر ياحقي : انشاءالله حلقه مفقوده ادبيات تشيع، پيداشود

دكتر ياحقي در نشست رونمايي از نسخه برگردان علي نامه، گفت: انشاءالله حلقه مفقوده ادبيات تشيع وادبيات به اصطلاح حماسه هاي شيعي كه قبل از "ابن حسام"آغاز مي شد، پيداشود.

2010-11-23 15:00:00
دكتر موسوي گرمارودي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بايد ببينم بهره "علي نامه" از جايگاه شعري شاهنامه تا چه حد بوده است؟

دكتر موسوي گرمارودي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت : بايد ببينم "علي نامه" اين سروده رزمي شيعي به لحاظ هنري تا چه حد برابر اصل است، يعني بهره آن از شاهنامه وجايگاه شعري آن تا چه حد بوده است؟

2010-11-23 15:00:00
در نشست رونمايي از نسخه برگردان "علي نامه"

دكتر ايراني: گوهري گرانقدر و گنجينه بي نظيري را منتشر كرده ايم

دكتر اكبر ايراني در نشست رونمايي از نسخه برگردان علي نامه، گفت: ازافتخارات مؤسسه"ميراث مكتوب"است كه توفيق داشته گوهري گرانقدر و گنجينه بي نظيري را به صورت اصلي وعكسي براي اينكه ماهيت اين اثر براي همگان قابل استفاده وقابل رؤيت باشد، منتشر كند.

2010-11-23 15:00:00
خانم مهدخت معين در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين:

كتاب هايي كه تاكنون دربارۀ دكتر معين نوشته و چاپ شده، اشتباه زيادي دارد

خانم مهدخت معين در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: تقريبا تمام كتاب هايي كه تاكنون دربارۀ دكتر معين نوشته و چاپ شده، به دليل آن كه، گردآوري از مقالات و نوشته هاي جرايد، مجلات و روزنامه ها بوده، اشتباه زيادي دارد، به خصوص در سنوات.

2010-07-13 15:00:00

صفحه‌ها