در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

عمادي حائري: بايد از ديوان قائميات در فهم و تفسير آراء و اصطلاحات كلامي نزاريان ايراني مدد گرفت

سيدمحمد عمادي حائري در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: نشر ديوان قائميات كار بسيار ارزنده اي است، اين اثر فوايد بسياري در بردارد و در فهم و تفسير مفاهيم كلامي و فلسفي نزاريان، بايد از اين كتاب مدد گرفت.

2011-11-03 15:00:00
در نشست «رونمايي از ديوان قائميات»

پروفسور لندولت: بايد روي اين قائمياتي كه الان موجود است، بيشتر تحقيق شود

پروفسور هرمان لندولت در نشست «رونمايي از ديوان قائميات» تاليف حسن محمود كاتب(قرن هفتم هجري) گفت كه معتقد است اين شاعر، هم مولف هفت جلد بوده و هم دخالت قوي در تصور روضه التسليم خواجه نصير داشته و فكر مي كند كه بايد روي اين قائمياتي كه الان موجود است، بيشتر تحقيق شود.

2011-11-02 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بسياري از مواريث ارزشمند فرهنگي و ذخائر خطي ما هنوز در بوتۀ فراموشي است

مدير عامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب، در هشتاد و سومين نشست اين مركزگفت: بسياري از مواريث ارزشمند فرهنگي و ذخائر خطي ما هنوز در بوتۀ غفلت و بي مهري و فراموشي است.

2011-11-02 15:00:00
در هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

كريمي نيا: در غرب با يك نوع معرفت درجه دوم در زمينه‌ي تفسير مواجه‌ايم

مرتضي كريمي نيا در هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: ما بيشتر در غرب با يك نوع معرفت درجه دوم در زمينه‌ي تفسير مواجه‌ايم، يعني مطالعه بر روي متون تفسيري تا انجام خودِ تفسير.

2011-07-28 17:00:00
در نشستي با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب»

حجت الاسلام مهدوي راد: ما همچنان با يك فاصله گسترده، از پژوهشهايي كه محققان عرب در حوزۀ تفسير قرآن كرده اند، عقب هستيم

حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد در نشستي با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب»، گفت: مطالعات قرآني، چه حوزه علوم قرآني و چه تفاسير اهل سنت و شيعي، گسترده و جدي است و ما همچنان با يك فاصله گسترده، از آنها عقب هستيم.

2011-07-28 17:00:00
در هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: تك نگاري هاي پژوهشي محققان اروپايي درباره متون تفسيري منتشر مي شود

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» با سخنراني حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد و مرتضي كريمي نيا در مجتمع باغ زيبا تهران برگزار شد.

2011-07-28 17:00:00
با عنوان«مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار شد

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» با سخنراني حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد و مرتضي كريمي نيا در مجتمع باغ زيبا تهران برگزار شد.

2011-07-28 17:00:00
با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي شود

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

مركز پژوهشي ميراث مكتوب، هشتاد و دومين نشست خود را با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي كند.

2011-07-28 17:00:00
دكتر عارف نوشاهي در هشتاد و يكمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

در طاقچۀ خانۀ روستائيان شبه ‏قاره، نسخۀ خطي پيدا مي‌شود

دكتر عارف نوشاهي در نشستي با عنوان «ميراث مكتوب زبان فارسي در شبه قاره و ضرورت تدوين فهرست مشترك آنها»گفت: به هر روستاي شبه‏ قاره كه برويد، در طاقچۀ خانۀ روستائيان نسخۀ خطي پيدا مي‌شود. استاد دانشگاه گوردن راولپندي در هشتاد و يكمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب كه روز دوشنبه 20 تيرماه 90 در اين مركز برگزار شد، افزود: چون نشست امروز مربوط به فهرست ‏نويسي و نسخه ‏شناسي است، پيش از همه به تمام دوستان و عزيزان، درگذشتِ دو استاد بزرگوار فهرست ‏نويس و نسخه ‏شناس دكتر علي‏نقي منزوي و استاد ايرج افشار را تسليت مي‏گويم.

2011-07-11 15:00:00
با عنوان «ميراث مكتوب زبان فارسي در شبه قاره و ضرورت تدوين فهرست مشترك آنها» برگزار شد

هشتاد و يكمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و يكمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «ميراث مكتوب زبان فارسي در شبه قاره و ضرورت تدوين فهرست مشترك آنها» و با سخنراني دكتر عارف نوشاهي ، روز دوشنبه 20 تيرماه 90 در اين مركز برگزار شد.

2011-07-11 15:00:00

صفحه‌ها