دكتر اكبر ايراني در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان»:

نسخه هاي خطي فارسي و عربي حوزۀ فرهنگي ايران، مايه افتخار و نماينده عظمت تمدن ايراني اسلامي است

مدير عامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب، در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تاليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) گفت: نسخه هاي خطي سرمايه هاي فكري، علمي و معنوي هر ملتي است، اما نسخه هاي خطي فارسي و عربي حوزۀ فرهنگي ايران، به دليل كثرت، محتوا و غناي فرهنگي، مايه افتخار و نماينده عظمت تمدن ايراني اسلامي است.

2011-11-23 15:00:00
با عنوان «رونمايي از ديوان قائميات»برگزار شد

هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، با عنوان «رونمايي از ديوان قائميات» تاليف حسن محمود كاتب(قرن هفتم هجري) روز چهارشنبه 11 آبانماه 90 در مجتمع باغ زيبا تهران برگزارشد.

2011-11-04 15:00:00
سيد جلال حسيني بدخشاني در نشست «رونمايي از ديوان قائميات»:

اين كتاب از چند جهت بي نظير است

سيد جلال حسيني بدخشاني در نشست «رونمايي از ديوان قائميات» تاليف حسن محمود كاتب(قرن هفتم هجري) گفت: به قول استاد شفيعي كدكني اين كتاب از چند جهت بي نظير است، اولاً، از قيامت. تنها كتابي است كه مسلماً در آن زمان نوشته شده و از لحاظ لغات مصطلح در ادبيات اسماعيلي غني ترين كتاب است.

2011-11-04 15:00:00
در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

عمادي حائري: بايد از ديوان قائميات در فهم و تفسير آراء و اصطلاحات كلامي نزاريان ايراني مدد گرفت

سيدمحمد عمادي حائري در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: نشر ديوان قائميات كار بسيار ارزنده اي است، اين اثر فوايد بسياري در بردارد و در فهم و تفسير مفاهيم كلامي و فلسفي نزاريان، بايد از اين كتاب مدد گرفت.

2011-11-03 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بسياري از مواريث ارزشمند فرهنگي و ذخائر خطي ما هنوز در بوتۀ فراموشي است

مدير عامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب، در هشتاد و سومين نشست اين مركزگفت: بسياري از مواريث ارزشمند فرهنگي و ذخائر خطي ما هنوز در بوتۀ غفلت و بي مهري و فراموشي است.

2011-11-02 15:00:00
در نشست «رونمايي از ديوان قائميات»

پروفسور لندولت: بايد روي اين قائمياتي كه الان موجود است، بيشتر تحقيق شود

پروفسور هرمان لندولت در نشست «رونمايي از ديوان قائميات» تاليف حسن محمود كاتب(قرن هفتم هجري) گفت كه معتقد است اين شاعر، هم مولف هفت جلد بوده و هم دخالت قوي در تصور روضه التسليم خواجه نصير داشته و فكر مي كند كه بايد روي اين قائمياتي كه الان موجود است، بيشتر تحقيق شود.

2011-11-02 15:00:00
در هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

كريمي نيا: در غرب با يك نوع معرفت درجه دوم در زمينه‌ي تفسير مواجه‌ايم

مرتضي كريمي نيا در هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: ما بيشتر در غرب با يك نوع معرفت درجه دوم در زمينه‌ي تفسير مواجه‌ايم، يعني مطالعه بر روي متون تفسيري تا انجام خودِ تفسير.

2011-07-28 17:00:00
با عنوان«مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار شد

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» با سخنراني حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد و مرتضي كريمي نيا در مجتمع باغ زيبا تهران برگزار شد.

2011-07-28 17:00:00
با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي شود

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

مركز پژوهشي ميراث مكتوب، هشتاد و دومين نشست خود را با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي كند.

2011-07-28 17:00:00
در هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: تك نگاري هاي پژوهشي محققان اروپايي درباره متون تفسيري منتشر مي شود

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» با سخنراني حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد و مرتضي كريمي نيا در مجتمع باغ زيبا تهران برگزار شد.

2011-07-28 17:00:00

صفحه‌ها