دكتر ايراني در هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب «الابنيه عن حقايق الادويه» به صورت عكسي منتشر مي شود

دكتر ايراني در هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري( نوآوري يا ادامه سنت پيشين ) گفت: كتاب «الابنيه عن حقايق الادويه» به صورت عكسي انشاا... منتشر خواهد شد و اميدواريم كه در بهمن ماه، برنامه رو نمايي اش را برپا كنيم.

2009-11-23 15:00:00
با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري برگزار شد

هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري( نوآوري يا ادامه سنت پيشين ) و با سخنراني دكتر حسن رضائي باغ بيدي روز دوشنبه 2 آذرماه 88 در اين مركز برگزار شد.

2009-11-23 15:00:00
دكتر حسن رضائي باغ بيدي در نشستي با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري:

كتاب فارسي «التفهيم» يك شبه با اين نثر فخيم، نوشته نشده است

دكتر حسن رضائي باغ بيدي در هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: «بيروني» وقتي تصميم مي گيرد التفهيم را به فارسي بنويسد، با متون فخيم فارسي مي نويسد. خيلي بعيد است، يك شبه بتواند يك كتاب فارسي را با اين نثر فخيم، توليد كرده باشد و قطعاً اين، متكي به كارهاي قبل از خودش بوده است.

2009-11-23 15:00:00
دكتر آيدنلو:

" علي نامه " به احتمال بسيار از شاهنامه اثر پذيرفته است

"دكتر آيدنلو"در نشست رونمايي از نسخه برگردان علي نامه، گفت: معتقدم " علي نامه " به احتمال بسيار از شاهنامه اثر پذيرفته است.

2009-09-05 17:00:00
در نشست رونمايي از نسخه برگردان «علي نامه»

دكتر ياحقي : انشاءالله حلقه مفقوده ادبيات تشيع، پيداشود

دكتر ياحقي در نشست رونمايي از نسخه برگردان علي نامه، گفت: انشاءالله حلقه مفقوده ادبيات تشيع وادبيات به اصطلاح حماسه هاي شيعي كه قبل از "ابن حسام"آغاز مي شد، پيداشود.

2009-09-05 17:00:00
دكتر موسوي گرمارودي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بايد ببينم بهره "علي نامه" از جايگاه شعري شاهنامه تا چه حد بوده است؟

دكتر موسوي گرمارودي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت : بايد ببينم "علي نامه" اين سروده رزمي شيعي به لحاظ هنري تا چه حد برابر اصل است، يعني بهره آن از شاهنامه وجايگاه شعري آن تا چه حد بوده است؟

2009-09-05 17:00:00
در نشست رونمايي از نسخه برگردان "علي نامه"

دكتر ايراني: گوهري گرانقدر و گنجينه بي نظيري را منتشر كرده ايم

دكتر اكبر ايراني در نشست رونمايي از نسخه برگردان علي نامه، گفت: ازافتخارات مؤسسه"ميراث مكتوب"است كه توفيق داشته گوهري گرانقدر و گنجينه بي نظيري را به صورت اصلي وعكسي براي اينكه ماهيت اين اثر براي همگان قابل استفاده وقابل رؤيت باشد، منتشر كند.

2009-09-05 17:00:00
در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

نشست رونمايي از نسخه برگردان "علي نامه "

در جريان بخش پاياني نشست رونمايي از نسخه برگردان "علي نامه " در مركز پژوهشي ميراث مكتوب،سخنرانان و ميهمانان به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

2009-09-05 17:00:00
در جريان نشست«چهره گشايي از نسخه برگردان دستنوشتي نويافته از تاريخ هرات»

ابويي مهريزي: اين نسخه از ابتدا و انتها، افتادگي دارد

محمدرضا ابويي مهريزي در هفتادمين نشست مركز مير اث مكتوب با عنوان«چهره گشايي از نسخه برگردان دستنوشتي نويافته از تاريخ هرات» گفت: يك نكته در مورد تاريخ كتابت نسخه هست كه به هر حال، اين نسخه از ابتدا و انتها افتادگي دارد و خود اين موضوع ممكنه احيانا بحث برانگيز باشد.

2009-02-02 15:00:00
از سوي دكتر محمد سرور مولايي عنوان شد:

پيداشدن آثار پيشينيان، روشن شدن چراغي است در صحنۀ فرهنگ

دكتر محمد سرور مولايي از افغانستان معتقد است: هر برگي كه پيدا بشود از آثار پيشينيان ما، چراغي است كه در صحنۀ اين فرهنگ روشن مي شود. در پرتوي اين چراغ مي شود حلقه هاي ناپيوسته را به هم پيوند زد. كوشش و كشش تازه در عرصۀ تحقيق و تجسس به راه انداخت.

2009-02-02 15:00:00

صفحه‌ها