ترجمه مقامات حریری

از مقامات حریری ساخته شده در 504 ه نسخه های
ترجمه دارِ چندی باقی است که با یکدیگر تفاوت دارند و برخی از آن ها طی مقالات و یا پژوهش هایی تصحیحی عرضه شده است.

2013-07-15 12:16:00

تحفة الالفاظ

این فرهنگنامه دارای چند نسخه از عصر صفوی به بعد است که در فهرست نسخه های خطّی فارسی استاد منزوی ج 3 ص 1967 معرفی شده است، امّا تاریخ نگارش اثر از روی فهرست کتابخانۀ ملک ج 5 ص 32 ذیل معرفی یکی از دو نسخۀ کتابخانۀ ملک به دست آمد.

2013-07-07 11:46:00

منظومه عقد جواهر

از منظومه عقد جواهر اثری در مجلدات 7 و 8 فهرست واره کتاب های فارسی، که بزرگترین کتاب شناسی متون عرفانی فارسی است، سخنی به میان نیامده است.

2013-06-29 15:10:00

اختیارات کارها و حوائج ایام

این کتاب نه تنها در موضوع اختیارات ایام نگاشته شده بلکه دانشنامه ای است که در غالب مسائل جهان آن روزگار که مورد سوال خاص و عام بوده است بحث می کند‍.

2013-06-12 10:39:00

برهان الحساب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2013-05-29 12:03:00

ترجمه فارسی منثور دیوان امیرالمؤمنین، نسخه 1

اشعار امیرالمؤمنین (ع) در ایران از قرن پنجم و ششم به بعد چندبار تدوین و در عصر تیموری و صفوی چندبار به فارسی شرح و یا ترجمه شده است.

2013-05-18 11:24:00

هدایة الغبی و چند رساله دیگر

در کتابخانۀ فاتح استانبول نسخۀ مجموعه ای به شمارۀ 5426 نگهداری می شود که در 727 ه. توسط شیخ علی بن دوست خدا آنقروی (آنکارائی) جمع و کتابت شده است.

2013-04-21 13:38:00

الصحیفة العذراء/ الصحیفة السدیدة (فرهنگ لغت عربی به فارسی)

از این فرهنگ لغت کهنۀ عربی به فارسی یک نسخه در کتابخانۀ توپقاپوسرای ترکیه به شماره 2707 از مجموعه سلطان احمدِ ثالث نگهداری می شود که عکسی از آن به شمارۀ 52 و53 در کتابخانۀ مینوی و نیز عکس همان نسخه در مرکز احیاء میراث اسلامی در قم به شمارۀ ثبتی دیگر موجود است.

2013-04-09 14:51:00

تاریخ محمدی (تاریخ عمومی ـ فارسی)

از این اثرِ ارزندۀ تاریخی تنها یک نسخۀ کامل به شمارۀ Or.137 در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا نگهداری می شود. این نسخه در سدۀ 17میلادی (حدود 300 سال قبل) کتابت شده و منزوی نیز از نسخۀ دیگری از اثر در جلد 6 کار خود (فهرست نسخه های خطی فارسی) سخن نگفته است.

2013-03-12 10:52:00

اختیارات منظوم (منظومه ادبی در اختیارات (نجوم) ـ فارسی)

از این اثر که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است یک نسخۀ فوق العاده نفیس در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 5381 شناخته و توسط مرحوم گلچین معانی در فهرست آستان قدس (ج8، صص14-18) معرفی شده است.

2013-03-05 09:43:00

صفحه‌ها