ترسل/ منشآت اسفزاری

این کتاب که از نگاشته‏های پراهمیت اسفزازی، صاحب تک‏نگاری ارجمند روضات الجنات فی تاریخ مدینة هرات است، علاوه بر روشن‏کردن بخش مهمی از حیات علمی و سیاسی مؤلف – که از او بسیار کم می‏دانیم – بر اوضاع اداری هرات در عصر تیموریان نیز پرتو می‏افکند؛ به علاوه این اثر اسفزازی تاکنون بررسی نشده و تمام کسانی که بر روی روضات کار کرده‏اند بدان بی‏توجه بوده‏اند.

2012-02-11 12:52:00

صفحه‌ها