یکی از نگاره های نسخه جرون نامه

یکی از نگاره های نسخه جرون نامه نسخۀ منحصر به فرد به نشانی Add MS 7801 در کتابخانه بریتانیا.

2018-10-24 16:02:50

مجلس قربانی کردن ابراهیم فرزندش را

مجلس قربانی کردن ابراهیم فرزندش را، با رقم «فدوی فتح‌الله صنیع‌زاده» مورّخ 1338 ق برای رئیس‌الوزرا وثوق‌الدّوله ، موزۀ متروپولیتن.

2018-08-21 17:09:46

یکی از صفحات دستنویس سمک عیّار

یکی از صفحات دستنویس سمک عیّار - کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد.

2018-07-14 16:57:55

ملاقات فردوسی در بزم عنصری، فرخی و عسجدی

مجلس ملاقات فردوسی با عنصری، فرخی و عسجدی – شاهنامۀ فردوسی نسخۀ سلطان ابراهیم میرزا تیموری (کتابخانۀ بادلیان آکسفورد) .

2018-03-17 13:27:09

تصویر قصیده‌ای از شمس‌الدین محمّد گل‌اندام، جامع دیوان حافظ، به نقل از جُنگ زیلوفاف

تصویر زیر، قصیده‌ای است از شمس‌الدین محمّد گل‌اندام، جامع دیوان حافظ، به نقل از جُنگ زیلوفاف.

2017-10-11 16:02:00

نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد

نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد.

2017-05-08 11:20:48

غرفۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – ناشران عمومی سالن A4، راهروی 3، غرفۀ 37 میزبان علاقه مندان است.

2017-05-01 14:24:51

رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند

رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند - برگرفته از جُنگ اسکندرمیرزا - تاریخ کتابت نسخه 814 به خط ناصر الکاتب

2017-03-12 12:43:56

نقشهایی از مراسم قربانی حضرت اسماعیل (ع)

نقشهایی از مراسم قربانی حضرت اسماعیل (ع) را در ادامه مشاهده کنید.

2016-09-11 12:31:43

نگاره‌ ای اثر رضا عباسی از یک مرقع دوره صفوی در موزه بریتانیا

نگاره‌ ای اثر رضا عباسی از یک مرقع دوره صفوی در موزه بریتانیا

2016-04-23 13:08:38

صفحه‌ها