ولادت پیامبر اسلام (ص)

کهن ترین تصویر ولادت پیامبر اسلام (ص) در نسخه ای از جامع التواریخ - کتابخانۀ دانشگاه ادینبرو (Or.Ms 20 )

2015-12-27 14:30:37

دیوان حافظ نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

دیوان حافظ - نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس – حدودۀ سدۀ دهم و یازدهم.

2015-10-12 12:21:18

برگی از شاهنامه فردوسی، نسخۀ شاه طهماسب

برگی از شاهنامه فردوسی. از نسخه شاه طهماسب. صفحه 639. موضوع: بوزرجمهر حکیم در حال بازی شطرنج هندیان.

2015-08-26 12:48:00

مشق خطی از شاه عباس دوم

مشق خطی از شاه عباس دوم - اصل قطعۀ متعلق به شادروان عباس غازی (درگذشتۀ اسفند 1387).

2015-08-18 11:59:05

شیوه نامۀ ارسال مقالات به نشریات میراث مکتوب

شیوه نامۀ ارسال مقاله به دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث (ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن

2015-05-27 14:34:30

گلستان سعدي نسخۀ 1958 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

گلستان سعدي ، نسخۀ 1958 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس مورّخ 950 ق-2

2015-04-21 11:21:27

برآمد باد صبح و بوی نوروز

مرکز پژوهشی فرارسیدن نوروز 1394 را به دوستداران فرهنگ و میراث این مرز و بوم تبریک می گوید.

2015-03-18 16:24:26

پرده مجلس عاشورا کار محمد مدبر

پرده مجلس عاشورا کار محمد مدبر (رنگ روغن) ، 78 در 5/35

2014-11-02 18:32:36

مجلس نبرد گشتاسپ با کرگ در دستنویسی از شاهنامه فردوسی

تصویری که مشاهده می کنید مجلس نبرد گشتاسپ با کرگ در دستنویسی از شاهنامه فردوسی است.

2014-06-14 14:13:00

مجلس به آتش افکندن ابراهیم نبی

تصویری که مشاهده می کنید مجلس به آتش افکندن ابراهیم نبی از نسخه های ربع رشیدی است.

2014-04-30 17:44:00

صفحه‌ها