مینیاتورهایی از شاهنامه شاه طهماسبی

تصاویری که مشاهده می کنید مینیاتورهایی از شاهنامۀ طهماسبی است.

2014-03-22 20:42:00

يكي از قطعات نقاشي در مرقع 4088 كتابخانه مجلس

تصوير مربوط به مجلس ماهيگيري در مرقع 4088 كتابخانه مجلس است.

2013-12-01 12:20:00

يك قطعه سياه‌ مشق نستعليق

تصويري كه مي‌بينيم يكي از قطعات خط مندرج در يك مرقّع (نسخه 343 مجموعه اهدايي فيروز به كتابخانه مجلس) است.

2013-11-25 14:18:00

يكي از نگاره‌هاي رويداد كربلا

تصوير مربوط به دوازده بند محمّدخان دشتي در مرثي سيّدالشّهداء (ع) است.

2013-11-12 17:31:00

تصوير نخستين صفحه دستنويسي از گلستان

تصوير مربوط به صفحه آغازين دستنويسي از گلستان سعدي (نسخه 1144 كتابخانه مجلس، بي‌تا) به قلم فرقاني است.

2013-11-02 10:40:00

يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از ترجمه تركي كليله و دمنه

تصوير مربوط به دستنويسي از ترجمه تركي كليله و دمنه است.

2013-10-21 12:40:00

تصویر قربانی کردن اسماعیل بر دست ابراهیم

تصویر مربوط به مجلس قربانی کردن اسماعیل بر دست ابراهیم نبی (ص) در دستنویسی از قصص الانبیاء است.

2013-10-15 17:31:00

يكي از نگاره‌هاي دستنويس منحصر بفرد سمك عيار

تصوير مربوط به يكي از نگاره‌ هاي دستنويس سمك عيار (نسخه 309 مجموعه اوزلي در كتابخانه بودليان آكسفورد، بي‌تا [حدود سده هفتم هجري]، ص 209 رو) است.

2013-10-09 17:55:00

نگاره ‌اي از خمسه نظامي

نگاره ‌اي از خمسه نظامي (نسخه 1956 پيوست فارسي كتابخانۀ ملي پاريس، مورخ 967 – 968 ق).

2013-09-21 16:32:00

يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از جامع‌التّواريخ رشيدي

تصوير مربوط به مجلس «ذكر حفر بير زمزم» (چاه زمزم) در دستنويسي از جامع‌التّواريخ رشيدي (نسخه 20 خاوري كتابخانه دانشگاه ادينبورو) است.

2013-09-08 16:21:00

صفحه‌ها