يكي از صفحات مجموعه‌اي نجومي

تصویری که می بینید يكي از صفحات مجموعه‌اي نجومي (دستنويس LJS 414 مجموعه شونبرگ در كتابخانه دانشگاه پنسيلوانيا، مورّخ 1081 ق) است.

2013-06-29 16:10:00

چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب فخرالدّین محمّد بن عمر الرازی

تصویری که می بینیم مربوط به چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب است.

2013-06-18 15:34:00

يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسه اميرخسرو دهلوي

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسة اميرخسرو دهلوي است.

2013-06-10 13:06:00

یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس است.

2013-05-28 14:53:00

مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري است.

2013-05-20 18:28:00

سرلوح آغازين خردنامه اسكندري در دستنويسي از خمسه جامي

تصویري كه مي‌بينيم مربوط به سرلوح آغازين خردنامه اسكندري در دستنويسي از خمسه جامي (نسخه 3097 كتابخانه مجلس، مورّخ 937 و 938 ق) است.

2013-05-12 16:40:00

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در شبستان راهروی 6 غرفه 26 نمایشگاه کتاب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، در شبستان، راهروی 6 غرفه 26 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پذیرای دوستداران کتاب است.

2013-05-01 20:17:00

تصویری مربوط به یکی از نگاره های دستنویسی از منظومه نل و دمن

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از منظومه نل و دمن (نسخه 9158 كتابخانه مجلس، بي‌تا [حدود سده يازدهم]) است.

2013-04-27 17:16:00

یکی از نگاره های مرقع 42 مجموعه اهدایی مجید فیروز به کتابخانه مجلس

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نقاشی های مندرج در مرقّع 42 فیروز اهدایی به کتابخانه مجلس شورای اسلامی است.

2013-04-20 16:45:00

سرلوحه دستنویسی از مختارنامه عطار

تصویری که می بینیم مربوط به سرلوحه دستنویسی از مختارنامه عطار نیشابوری (نسخه 4178 کتابخانه مجلس، مورخ 819 ق) است.

2013-04-07 14:51:00

صفحه‌ها