صورت فلکی ممسک الاعنه در دستنویسی از صورالکواکب

تصویری که می بینیم مربوط به صورت فلکی ممسک الاعنه (نسخه 1310 کتابخانه سنا) است.

2013-03-27 15:35:00

سال نو بر شما مبارک باد

بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی...امید آنکه کهنه رفته باشد به نکویی و این نو همی آید به شادی

2013-03-20 00:39:00

یکی از نگاره های دستنویسی از شاهنامه

تصویری که مشاهده می کنید یکی از نگاره های دستنویسی شاهنامه نسخه 310 کتابخانه پرینستون است.

2013-02-27 16:43:00

یکی از مینیاتورهای دستنویسی از بوستان سعدی

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از مینیاتورهای دستنویسی از بوستان سعدی است.

2013-02-20 16:43:00

كتاب الترياق، نسخه 2964 عربی کتابخانه ملی پاریس، مورّخ 575 ق.

این دستنویس یکی از کهن ترین نسخه های مصوّر تاریخ دار در دوره اسلامی است.

2013-02-06 12:10:00

کیمیای سعادت

سرلوحه آغازين ربع عبادات در نسخه‌اي از كيمياي سعادت

2013-01-26 10:18:00

تحديد نهايات الاماكن

نخستین صفحه دستنویس تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن ابوریحان بیرونی (نسخه 3386 كتابخانه فاتح استانبول، مورخ 416 ق).

2013-01-09 16:12:00

الصحاح في اللغة

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به پشت‌نسخه الصحاح في اللغة اثر اسمعيل بن حماد الجوهري (نسخه 1008 كتابخانه سليمانيه، مورخ 609 ق در شهر حلب) است.

2013-01-05 00:00:00

صفحه‌اي از وقفنامه ربع رشيدي

نسخه کتابخانه ملی تبریز. این صفحه حاوی دستخط رشید الدین فضل الله همدانی است.

2012-12-25 14:53:00

صفحه‌ها