نشست 88 مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

«فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی» ؛ سخنرانان دکتر محمدمهدی جعفری، دکتر محمود عابدی و محمدحسین ساکت؛ چهارشنبه 10 آبان، ساعت 15 تا 17 ؛ خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شماره 1182، طبقه دوم، مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب.

2012-10-30 10:02:00

کلیات سعدی، نسخه 2569 کتابخانه مجلس

تصویر مربوط به کلیات سعدی (نسخه 2569 کتابخانه مجلس، مورخ 721 ق) است. نگاره ای که می بینیم از نگاره های برافزوده است که در ادوار متأخر (حدود دوره قاجار) به نسخه افزوده شده است.

2012-10-27 10:34:00

تصویری از نسخه الحشایش

تصویری از نسخه الحشایش دیسقوریدوس در خواص دارویی گیاهان

2012-10-22 11:43:00

تصویر بحر فارس

تصویری از نسخه صورة الارض ابن حوقل، شماره 3346، کتابخانه توپقاپی سرای ترکیه

2012-10-16 14:53:00

تصویر اژدر (اژدها) و سیمرغ

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نگاره های یک مرقّع (شماره 6074 عربی کتابخانه ملی پاریس) است. این نگاره تصویر اژدر (اژدها) و سیمرغ را نمایش می دهد.

2012-09-26 09:53:00

سرلوحه یک مصحف (نسخه 5816 کتابخانه ملی پاریس)

تصویری که می بینیم مربوط به سرلوحه یک مصحف (نسخه 5816 کتابخانه ملی پاریس ، مورّخ 974 ق به قلم محمد بن شمس الدین محمد القاری) است.

2012-09-17 17:04:00

مینیاتور دستنویس از داستان ماه منیر و خوب چهره

تصويري كه مشاهده مي كنيد یکی از مینیاتورهای دستنویسی از داستان ماه منیر و خوب چهره (نسخه 360 کتابخانه دانشگاه میشیگان) است، که به شیوه هندی تهیه شده است.

2012-09-05 17:59:00

جلد دستنویس از دیوان محتشم

تصویری که می بیبنیم مربوط به جلد دستنویسی از دیوان محتشم (نسخه 337 کتابخانه دانشگاه میشیگان ، مورخ 1203 ق به قلم محمد بن محمدتقی الساروی) است. جلد نسخه به شیوه لاکی تهیه شده و دارای نقش معروف به برگ مو است.

2012-09-03 15:50:00

بخشی از سرلوحه ديوان محتشم كاشاني

تصويري كه مي‌ بينيم مربوط به سرلوحه دستنويسي از ديوان محتشم كاشاني است. این نسخه به قلم شكسته‌ نستعليق خوش توسط محمّد بن تقي السّاروي به سال 1303 ق کتابت شده است.

2012-08-13 14:57:00

سرلوح کتیبه ای دیوان شمس

سرلوح کتیبه ای دیوان شمس (نسخه 296 کتابخانه میشیگان ، بی تا ، حدود سده دهم).

2012-08-05 16:39:00

صفحه‌ها