«جُمَل الفلسفة» منتشر شد

مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-05-23 17:46:42

اولین همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران

انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران، اولین همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران را 1 تا 3 آبان‌ماه 1401 برگزار می‌کند.
2022-05-23 17:12:15

حکیم عصیان و اعتراض

خیام نیشابوری از این جهت که در کنار شاعرانگی و وجه ادبی، دانشمندی ممتاز و اهل حساب و کتاب است، برای انسان معاصر جذابیتی مضاعف دارد.
2022-05-23 16:38:01

شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیایی

نشست «گستره نفوذ شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیا» از سوی پژوهشکده علوم تاریخی و گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
2022-05-23 15:51:40

نشانه‌شناسی مونس‌العشاق سهروردی

نشست «نشانه‌شناسی مونس‌العشاق سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی احمد تمیم‌داری برگزار می‌شود.
2022-05-23 15:10:56

میراث جهانی تمدن ایرانی

در ایران بزرگ نزدیک به شش هزار سال تمدن و فرهنگ متعالی در جریان بوده است.
2022-05-23 14:27:55

دوشمارۀ 92-93 «گزارش میراث» منتشر خواهد شد

دوشمارۀ 92-93 نشریۀ گزارش میراث (فصلنامۀ اطّلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به انتشار خواهد رسید.
2022-05-22 23:09:36

حیات و روش فلسفی صدرا

صدرالمتألهین پایه بحث‌هاى علمى و فلسفى خود را بر توفیق میان عقل و کشف و شرع گذاشت و، برخلاف گذشتگان، به صورت کامل به این مقصود دست یافت.
2022-05-22 22:24:07

کتاب «رستنی‌ها و پدیده‌های نباتی در تاریخ طبری» اثری بی‌نظیر است

دکتر احمد مهدوی دامغانی، در یادداشتی از ارزشمندی کتاب رستنی‌ها و پدیده‌های نباتی در تاریخ طبری سخن گفته و تلاش محمدحسن ابریشمی، مؤلف این اثر، را ستوده است.
2022-05-22 21:31:19

یادداشت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا

طلیعه خرداد در گاهشمار ایران اسلامی روز بزرگداشت صدرالمتألهین شیرازی، ملاصدرا است
2022-05-22 20:46:13

صفحه‌ها