دستور زبان فارسی باستان

فارسی باستان یکی از زبان های ایران باستان است که در نواحی جنوب غربی ایران رواج داشته است.
2018-10-22 12:12:24

انتشار ترجمه ای کهن از قرآن کریم

بررسی ترجمه‌ها و تفسیرهای قرآن، از نظر شناخت تاریخی زبان فارسی و آگاهی به تحوّلات ساختاری آن، بسیار اهمیت دارد.
2018-10-22 11:28:37

فراخوان همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان در شهر گیلان برگزار می شود.
2018-10-21 16:30:32

شمارۀ 3 - 4 فصلنامۀ کتابگزار

جدیدترین شمارۀ فصلنامۀ کتابگزار، شماره 3-4، زمستان 1395 و بهار 1396 منتشر شد.
2018-10-21 14:26:47

انتشار رساله راحة الارواح

كتاب رساله راحة الارواح/ راحت ارواح و سرور قلوب در ترانه ای است كه نی خامه را در آهنگ ثنایش از دل برآید.
2018-10-21 12:39:17

سی مقالۀ پرویز اذکایی دربارۀ تاریخ علم

ماتیکان علمی حاوی گزینه‌ گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (سی مقاله دربارۀ تاریخ علم) به طور عمده گزارش دانشهای پزشکی، هیأت و نجوم در ایران باستان است.
2018-10-20 15:19:03

سه رساله از تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شد

خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) از بزرگترین دانشمندان و فیلسوفان دورۀ اسلامی است.
2018-10-20 13:59:21

انتشار تصحیح جدیدی از حدیقة الحقیقة

از سال ها پیش به مناسبتی توجه مصححان کتاب حاضر به موضوع تصحیح تازه ای از حدیقۀ سنایی جلب شده بود.
2018-10-20 11:53:21

آیین یادبود «سیدمحمد دبیرسیاقی» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آیین یادبود «سیدمحمد دبیرسیاقی» آخرین شاگرد علامه دهخدا با عنوان «دبیرِ لغت» 28 مهر برگزار می شود.
2018-10-20 11:08:39

بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی

بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار ‏می‌گردد.‏
2018-10-16 16:01:44

صفحه‌ها