ضرورت ایجاد پایگاهی غنی از کتاب‌های الکترونیک

رسول جعفریان شیوع ویروس کرونا را فرصت توجه به کتاب‌های الکترونیک دانست.‌
2020-03-05 13:31:05

«کنوز الودیعه» حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی

«کنوز الودیعه» را می‌توان حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی ایرانی و اسلامی تا قرن هشتم محسوب کرد.
2020-03-05 13:13:38

انتشار جدیدترین شمارۀ دوفصلنامۀ «کتاب شیعه»

جدیدترین شمارۀ دوفصلنامۀ «کتاب شیعه» ویژۀ تراجم، کتاب‌شناسی، نسخه‌پژوهی و نقد کتاب، به همت مؤسسۀ کتابشناسی شیعه منتشر شد.
2020-03-05 12:55:35

گرامیداشت «روز زبان مادری» برای صلح

زبان‌ها با هم سر جنگ ندارند، بلکه به هم برگردانده می‌شوند؛ زبان‌ها از هم کم نمی‌کنند، بلکه به هم می‌افزایند.
2020-03-05 12:24:47

همایش «میراث علمی و فرهنگی خاندان حَمّویی یزد» به تعویق افتاد

همایش «میراث علمی و فرهنگی خاندان حَمّویی یزد» که مقرر بود در فروردین 1399 برگزار شود، به تعویق افتاد.
2020-03-05 12:03:42

کنفرانس بین‌المللی علوم طبیعی در اسلام

کنفرانس بین‌المللی علوم طبیعی در اسلام سپتامبر ۲۰۲۲ در استانبول ترکیه برگزار می‌شود.
2020-03-03 19:32:05

انتشار ترجمۀ منظوم مثنوی معنوی به اردو

ترجمۀ منظوم مثنوی معنوی به اردو توسط سید احمد ایثار با عنوان «مثنوی مولانا روم» در هندوستان منتشر شد.
2020-03-03 19:18:38

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «زبان و کتیبه»

میراث مکتوب- شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه (سال سوم، شمارۀ 3، زمستان 1398)، به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی و سردبیری محمود جعفری دهقی منتشر شد. مقالات به چاپ رسیده در این شماره عبارتند از: ولادمیر لیفشیتس / محمود جعفری دهقی گویش بختیاری مسجد سلیمان در پنجاه سال پیش / علی‌اشرف صادقی «اِیر» واژه‌های ایرانیِ باستانی، پرکاربرد در بلوچی امروز / موسی محمود زهی و سعید دامنی «طبرستان یا تبرستان؟»: بحثی در اصالت طاء در املای فارسی / حبیب برجیان «ساسان» نام خدای پارتی / ولادیمیر لوشیتس، ترجمۀ لیلا عسگری پنج یادگارنوشت سنگی نویافته از شبانکارگان (سدۀ 8ق) پیرامون آسیاب سنگی داراب / عمادالدین شیخ الحکمایی و میرزا محمد حسنی
2020-03-02 19:55:23

سهیل زکّار، محقق سوری تاریخ اسلام، درگذشت

دکتر سهیل زکّار، محقق سوری پرکار در زمینۀ تاریخ اسلام و استاد زبان و ادبیات فارسی، درگذشت.
2020-03-02 14:52:07

«ذکر سلاطین کرمان» راهی بازار نشر شد

«ذکر سلاطین کرمان» نوشتۀ ادیب شهاب‌الدین عبدالله شیرازی با شرح و توضیح مهرداد دبستانی (درگاهی) منتشر شد.
2020-03-01 09:31:40

صفحه‌ها