گزارش میراث شماره 33

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال سوم، شماره سی و سوم، خرداد و تیر 1388

فهرست مطالب

سخن سردبیر
گذشته، چراغی فرا راه آینده/ 2

جستار/ 4
چند نکته در تصحیح دیوان حافظ/ سید محمدفرزان/ 4
آخرین بازماندۀ خاندان آل صاعد/ سید علی آل داود/ 11
به بهانۀ انتشار گنج نامۀ شیعی و حماسی علی نامه/ عبدالباقی گولپینارلی؛ ترجمه از ترکی به فارسی: داود وفایی/ 16
«غایبانه»: اصطلاحی در شطرنج/ علی نویدی ملاطی/ 17
ضبط همزه در نوشته های عربی و فارسی/ علی صفری آق قلعه/ 19

پاره ها و نکته ها/ 26
دربارۀ یادداشت «منبعی کهن راجع به خیام یا خیامی»/ علی نویدی ملاطی/ 26
عشق و شباب و رندی (یادداشت های پراکنده دربارۀ متون) بخش دوم/ مهران افشاری/ 27

رساله
تحفة الصبیان، متنی در زمینۀ تعلیم و تربیت کودکان در عصر قاجار/ نادره جلالی/ 29


نسخه شناسی/ 32
بررسی دو اثر منتسب به نجم دایه/ علی صفری آق قلعه/ 32
پشت نسخه/ع.ص/ 34

یادداشت/ 37
چهاربند گزارش/ ایرج افشار/ 37
تکمله ای بر «وصیت نامۀ خواجه نظام الملک طوسی» / علی صفری آق قلعه/ 39

بررسی/ 40
چند توضیح ضروری در مورد نکاتی از متن تاریخ سیستان/ 40؛ رودکی و سنت های فرهنگی اقوام آسیای مرکزی و هند (مجموعۀ مقاله ها)/ 44؛ پاسخی به نقد آقای سلیم نیساری بر کتاب غزلهای حافظ از زمان حیات شاعر/ 46؛ ده گفتار دربارۀ زبان خوارزمی/ 51؛ شرفنامۀ منیری (ج2)/ 54؛ نسخه ای کهن از رسالۀ سپهسالار در قونیه/ 58؛ آسیای مرکزی، درآمدی بر روحیات مردم/ 65.

معرفی کتاب/ 69
چکیده های ایرانشناسی/ 69؛ ضیافت: خوانشی از سورۀ مائده/ 70؛ دو مجموعۀ خطی از آثار کلامی، فلسفی، فقهی ابن ابی جمهور احسانی/ 71؛ یادگار غالب (احوال و آثار فارسی میرزا اسد الله خان متخلص به غالب)/ 73؛ نقش زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ مشترک هند (مجموعۀ مقالات سمینار)/ 73؛ روابط هند و ایران (مجموعۀ مقالات سمینار)/ 74؛ میراث بهارستان [دفتر اول: 13 رساله]/ 75؛ دیوان سنجر کاشانی/ 76.

نشست ها و همایش ها
نقش گویش در تصحیح متن/ 78

تازه های میراث / 80
کارنامه فهرست نگاران، نسخه پژوهان و مصححان/ 82
 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.