ماجرای خلق شاهنامه امیر کبیر

شاهنامه‌ امیرکبیر حاصلِ تجمیع تفکر و درایت و ذوق و هنر اصیل است؛ کاری که با نام‌هایی چون عبدالرحیم جعفری، محمد بهرامی گره خورده است.
2021-05-16 18:07:19

وبینار «شاهنامه فردوسی، راز جاودانگی زبان فارسی»

خانۀ فرهنگ ایران در لاهور به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، وبینار «شاهنامه فردوسی، راز جاودانگی زبان فارسی» را ۲۷ اردیبهشت برگزار می‌کند.
2021-05-16 17:42:36

«صِراط الخطّ» منتشر شد

منظومۀ «صِراط ‌الخطّ» سرودۀ سلطانعلی مشهدی، به کوشش علی صفری آق‌قلعه و حکیمه شریعت‌نیا، و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
2021-05-16 12:22:48

زن در شاهنامه چهره‌ای درخشان دارد

شمار زنان نیک، پسندیده، ستوده (در شاهنامه) بیش از مردانی است که از این ویژگی ها برخوردارند. ما زنانی را در شاهنامه می‌یابیم که به راستی برتر از مردانند.
2021-05-15 16:28:24

شاهنامه و هنرهای ایرانی

کل شاهنامه به موسیقی توجه دارد و فردوسی از ابتدا تا انتهای شاهنامه بحث موسیقی را بسیار برجسته مطرح می‌کند.
2021-05-15 16:06:04

معلمی ممتاز که هرگز از اعتقاد خود تخطی نکرد

کتر علی‌اشرف صادقی، در گفتاری به توصیف جایگاه و خدمات علمی و همچنین برخی ویژگی‌های شخصیتی مرحوم دکتر محمدرضا باطنی پرداخت.
2021-05-15 14:58:23

محمدرضا باطنی از نوادر بود

ژاله آموزگار با اشاره به دوستی دیرینه خود با محمدرضا باطنی گفت: بدون اغراق او از نوادر روزگار بود.
2021-05-15 14:06:33

همایش «حکیمان خراسان؛ از حکیم طوس تا حکیم نیشابور»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همایش «حکیمان خراسان؛ از حکیم طوس تا حکیم نیشابور» را دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌کند.
2021-05-15 13:49:49

حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ پاسدار گنج پارسی

بیست و پنجمین روز اردیبهشت به نام فردوسی حماسه سرای بلند آوازه ایرانی و شاعر شهیری است.
2021-05-15 13:22:08

گزارش روز سوم «بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب»

سومین بخش از بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب به سخنرانی‌های گابریله وان دن‌برگ، مصطفی جیحونی، بهرام گرامی، مهدی نوریان، و محمدجعفر یاحقی اختصاص داشت.
2021-05-13 03:04:27

صفحه‌ها