انتشار جدیدترین مجلد «فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان»

نوزدهمین جلد از «فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان»، در برگیرندۀ حروف «ف - ق»، از سوی شورای کتاب کودک منتشر شد.
2020-08-15 15:50:01

فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران

کتاب «فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران» نوشته مصطفی پاشنگ از سوی نشر آرون منتشر شد.
2020-08-15 15:39:31

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان

کتاب «تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان» تألیف علی راد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
2020-08-15 15:34:11

فهرست نسخه‌هایِ خطّی فارسی در موزه اَلوَر هندوستان

در دانشگاه دهلی رساله‌ای با عنوان «فهرست نسخه‌هایِ خطی فارسی در موزه اَلوَر» به پژوهش سُنپا کُماری و به راهنمایی دکتر چَندَر شیکر دفاع شده است.
2020-08-15 15:15:34

دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی

سجاد آیدنلو در مقالۀ «دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی» به بررسی ابیاتِ غیراصیل و منسوب به فردوسی پرداخته است.
2020-08-12 14:42:37

نسخۀ آنلاین لغت‌نامۀ دهخدا رونمایی شد

نسخۀ آنلاین «لغت‌نامۀ دهخدا» در وبگاه جدید مؤسسۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی قرار گرفته است.
2020-08-12 12:42:41

نگاه روانشناسانۀ شمس تبریزی به مدل‌های دوستی

بیست و هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی به موضوع «دوستی: اساس خلقت و پایۀ زندگی از منظر شمس تبریزی» اختصاص داشت.
2020-08-12 12:29:35

دهمین شمارۀ «معارف منطقی»

دهمین شماره از نشریه علمی پژوهشی «معارف منطقی» به همت مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
2020-08-12 12:22:15

شمارۀ 24 فصلنامۀ «حکمت اسلامی»

بیست و چهارمین شمارۀ فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت اسلامی» به همت مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
2020-08-12 12:15:15

امیرخسرو دهلوی: شاعر شاهان و صوفیان

کتاب «امیرخسرو دهلوی: شاعر شاهان و صوفیان» نوشتۀ سونیل شارما با ترجمۀ شهروز خنجری از سوی نشر نامک منتشر شد.
2020-08-11 16:12:38

صفحه‌ها