نشست تخصصی زبان‌شناسی و ادب فارسی

نشستی تخصصی با محوریت فرهنگ‌نویسی، دستور، واژه‌گزینی و تصحیح متون در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود.
2019-12-31 13:02:02

هفتمین دورۀ آموزشی «فصوص الحکم» ابن‌عربی

هفتمین دورۀ آموزشی فصوص الحکم ابن‌عربی با تدریس حسن بلخاری برگزار می‌شود.
2019-12-30 17:23:35

انتشار «روزنامۀ اتحاد» پس از 100 سال

کتاب «روزنامۀ اتحاد» شامل تعدادی از شماره‌های این روزنامه به اهتمام مهدی به خیال و با مقدمۀ پرویز اذکائی به چاپ رسیده است.
2019-12-30 14:44:39

مراسم بزرگداشت «رستاخیز زبان پارسی»

مراسم بزرگداشت یعقوب لیث صفاری و آغاز رستاخیز زبان پارسی، برگزار می‌شود.
2019-12-30 14:04:18

«دیوان ارزقی هروی» منتشر شد

«دیوان ازرقی هروی» از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2019-12-29 13:44:47

مجموعۀ سه جلدی «بُحَیره» منتشر شد

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب مجموعۀ سه جلدی «بُحَیره (در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری)» را چاپ و منتشر کرد.
2019-12-28 15:11:56

ضرورت حمایت مسئولان از انتشار میراث مکتوب

مسئولان بايد از انتشار آثار پژوهشی در حوزۀ میراث مکتوب که آينۀ تمام‌نما و پشتوانۀ اصيل ايران اسلامی است، حمایت کنند.
2019-12-28 14:31:02

بررسی رابطۀ شمس تبریزی و فخر رازی

نشست «بررسی رابطۀ شمس تبریزی و فخر رازی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی برگزار می‌شود.
2019-12-28 14:00:52

موبدان در شاهنامه فردوسی

کتاب «موبدان در شاهنامه فردوسی» نوشتۀ دکتر زهرا دلپذیر به‌تازگی چاپ و راهی بازار نشر شده است.
2019-12-28 13:44:15

جایگاه و محتوای «دُستور المنجمین»

نشست 113 میراث مکتوب با سخنرانی اکبر ایرانی، محمد باقری، سیدجلال حسینی بدخشانی و سیدمحمد عمادی حائری برگزار شد.
2019-12-24 15:36:44

صفحه‌ها