تاریخ ایران در منابع کهن دیگر ملل

منابعی که برای آشنایی با تاریخ باستان ایران در دست داریم یکی کتیبه‌هاست و دیگری منابع مکتوبی که از اقوام و ملل دیگر بر جا مانده است.
2020-06-21 14:10:24

یادی از زنده‌یاد منوچهر مرتضوی

اول تیرماه سالروز تولد ادیب و پژوهشگری از خطۀ آذربایجان است که بخش قابل توجهی از زندگی او در گوشه‌نشینی و انزوا سپری شد.
2020-06-21 13:59:07

خمسۀ طهماسبی رونمایی شد

در مراسمی در فرهنگستان هنر از خمسه نظامی معروف به خمسه طهماسبی رونمایی شد.
2020-06-21 13:48:46

گزارش تفصیلی نشست «یادبود دکتر محمدامین ریاحی»

یکصد و بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «یادبود دکتر محمدامین ریاحی» اختصاص داشت.
2020-06-20 13:09:58

خدمات محمدامین ریاحی در زمینۀ شاهنامه‌پژوهی

دکتر ابوالفضل خطیبی در 122مین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع پژوهش‌های دکتر ریاحی دربارۀ فردوسی و شاهنامه سخنرانی کرد.
2020-06-20 12:56:37

«نویسنده رستم التواریخ کیست؟»؛ نمونۀ پژوهشی نظام‌مند

«نویسنده رستم التواریخ کیست؟» یک پژوهش نظام‌مند و علمی و کتابی با مضمونی نو به قلم جلیل نوذری است.
2020-06-19 12:29:14

مفهوم ایران و ایران‌گرایی در آثار اندیشه‌ورزان عصر ناصری

کتاب «مفهوم ایران و ایران‌گرایی در آثار اندیشه‌ورزان عصر ناصری» نوشته عبدالمجید ایدی از سوی انتشارات ندای تاریخ منتشر شد.
2020-06-16 12:35:51

رسالۀ طنز انتقادی «زرندیّه» منتشر شد

رسالهٔ «زرندیّه» به عنوان سیصد و ‌سی و چهارمین اثر از مجموعۀ آثار مؤسسۀ پژ‌وهشی میراث مکتوب با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد زرند به چاپ رسید.
2020-06-15 14:06:16

پژوهش‌های دکتر ریاحی دربارۀ سروده‌های حافظ و سروده‌های کسایی

دکتر مریم مشرف در 122مین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع پژوهش‌های دکتر ریاحی دربارۀ سروده‌های حافظ و سروده‌های کسایی سخنرانی کرد.
2020-06-15 13:33:35

خدمات علمی دکتر محمدامین ریاحی

الوند بهاری در یکصد و بیست و دومین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به شرح خدمات علمی دکتر محمدامین ریاحی پرداخت.
2020-06-15 13:08:50

صفحه‌ها