رابطۀ خدا با جهان از دیدگاه حکیمان فارسی‌زبان

نهمین ماه گفتار مؤسسۀ فرهنگی اکو با عنوان «رابطۀ خدا با جهان از دیدگاه حکیمان فارسی‌زبان» برگزار می‌شود.
2019-07-10 14:48:24

رونمایی از سکه‌های ولایت‌عهدی امام‌رضا(ع)

هم‌زمان با دهۀ کرامت از سکه‌های ولایت‌عهدی امام‌رضا(ع) با بیش از 1200 سال قدمت، رونمایی شد.
2019-07-10 14:28:03

کتاب «روزنامۀ عاشورا» منتشر شد

روزنامۀ عاشورا
ترجمۀ کتاب «یوم الطّف»، تألیف شیخ هادی نجفی، به قلم جویا جهانبخش، با عنوان «روزنامۀ عاشورا»، منتشر شد.
2019-07-10 14:17:27

بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان

کتیبه‌های آذربایجان
یکصد و دهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با عنوان «بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان»، برگزار می‌شود.
2019-07-10 12:03:47

کتابی مهم از هشام بن الحکم

دکتر حسن انصاری
دکتر حسن انصاری در یادداشتی کوتاه به معرفی کتابی مهم از هشام بن الحکم، که مورد غفلت قرار گرفته، پرداخته است.
2019-07-09 13:05:23

شمارۀ 64 نامۀ فرهنگستان

نامۀ فرهنگستان
شصت و چهارمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد.
2019-07-09 12:28:37

شمارۀ 175 آینۀ پژوهش منتشر شد

آینۀ پژوهش
شمارۀ جدید دوماهنامۀ آینۀ پژوهش (پیاپی 175)، ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1398 منتشر شد.
2019-07-08 13:36:13

دربارۀ تصحیح شبرنگ نامه

شبرنگ‌نامه
در این مقاله متن شبرنگ‌نامه به‌لحاظ برخی کلیات تصحیح متن بررسی شده و ضبط براخی ابیات آن بر اساس ضوابط یادشده مورد نقد قرار گرفته است.
2019-07-08 11:08:33

نشست میراث علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه

محمدتقی دانش‌پژوه
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نشستی را برای یادبود استاد محمدتقی دانش‌پژوه برگزار می‌کند.
2019-07-07 17:05:46

برداشت‌های مردم‌شناختی از سفرنامۀ ابن فضلان

سفرنامۀ ابن فضلان
رسالۀ ابن فضلان یکی از مراجع مهم تاریخی کشورهای بلغار و روس و نقاطی است که وی به آنجا سفر کرده است.
2019-07-07 16:19:09

صفحه‌ها