يک متکلم ناشناخته امامی مذهب و متنی کلامی از او

ابن سنان الخفاجی از ادبا و شعراء و علما و فقها و متکلمان برجستۀ اماميه است که نام و آثارش به کلی در ميان شيعۀ امامی مورد غفلت قرار گرفته است.
2020-07-22 13:24:36

روایت شیعی از داستان‌های شاهنامه

طومار جامع نقالی که در زمان فتحعلی شاه تألیف شده از مهمترین طومارهای موجود است که به کوشش فرزاد قائمی منتشر شد.
2020-07-22 12:49:38

قرآن قزوینی؛ نفیس‌ترین قرآن‌ جهان اسلام

قرآن قزوینی یکی از شاهکارهای هنری حوزۀ تذهیب قرآن در دنیاست که در کتابخانۀ ملی ایران نگهداری می‌شود.
2020-07-22 12:31:39

رونمایی و معرفی کتاب زبان خیال‌انگیز نظامی

یکصد و سی‌مین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، به رونمایی و معرفی کتاب «زبان خیال‌انگیز نظامی» اختصاص دارد.
2020-07-21 16:34:41

گزارش نشست «بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک»

یکصد و بیست و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی، نقد و بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» برگزار شد.
2020-07-21 15:58:34

اعلام فراخوان مقاله هشتمین همایش سالانه‌ انجمن منطق

فراخوان هشتمین همایش سالانۀ انجمن منطق ایران در موضوعات مختلف، از جمله منطق قدیم و تاریخ منطق، اعلام شد.
2020-07-21 14:29:12

کاغذهای اسلامی؛ بررسی یکی از صنایع باستانی

کتاب «کاغذهای اسلامی بررسی یکی از صنایع باستانی» پژوهشی بر آثار دان بیکر مرمتگر کاغذ، نسخ خطی و آثار هنری جهان اسلام است.
2020-07-21 14:08:42

«رسائل خواجو» منتشر شد

«رسائل خواجو» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی و دکتر محمد شادروی‌منش از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-07-20 12:40:46

تصحیح و انتشار «قادرنامه» در هندوستان

«قادرنامه» اثر میرزا اسدالله خان غالب دهلوی با تصحیح دکتر اخلاق احمد آهن و از سوی مؤسسۀ غالب در دهلی منتشر شد.
2020-07-20 12:32:53

مناقب شمس‌الدین در مناقب‌العارفین

نشست درس‌گفتارهای شمس با عنوان «مناقب شمس‌الدین در مناقب‌العارفین» به صورت مجازی برگزار می‌شود.
2020-07-20 12:24:37

صفحه‌ها