پرفروش های مؤسسه میراث مکتوب در سال های 1390 و 1391

کتاب نسخه شناخت تألیف علی صفری آق قلعه و تاریخ بوشهر تصحیح رسول خیراندیش و عمادالدین شیخ الحکمایی به ترتیب پرفروش ترین کتابهای میراث مکتوب در سال 90 و 91 شدند.
2013-01-01 14:23:00

نقد بر نقد : نقدی بر مقاله «اشعار بازمانـده از دیوان حقیقـی»

«اشعار بازمانده از ديوان حقيقى» (802-872 ق)، عنوان مقاله ای است نوشتۀ آقاى على بصيرى‏پور ، كه در آينۀ ميراث شمارۀ 45 ، چاپ و منتشر شده است.
2013-01-01 09:15:00

مؤسسه تاريخ پزشكي ولكام

مؤسسه تاريخ پزشكي ولكام يكي از مجموعه‌هاي تخصصي ارزشمند در زمينه آثار پزشكي و تاريخچه آن است. در این مؤسسه، 1250 نسخه خطی اسلامی که 625 نسخه آن فارسی است، نگهداری می شود.
2012-12-31 10:49:00

معرفی و نقد دیوان منجیک ترمذی

منجیک ترمذی از معدود پارسی سرایان سدۀ چهارم، که این بخت را داشته اند که مجموعه اشعاری مستقل به نام آنان به چاپ برسد، به شمار می آید.
2012-12-31 10:04:00

ملاحظاتی درباره کتابشناسیِ فردوسی و شاهنامه

در اوایل دهۀ چهل شمسی که اولیای انجمن آثار ملّی درصدد تجدید بنای آرامگاه فردوسی بودند، بر آن شدند به این مناسبت کتابهایی نیز دربارۀ فردوسی و حماسۀ ملّی ایران منتشر کنند و از همین روی از شادروان استاد ایرج افشار هم خواستند که فهرستی از مجموعۀ آثارِ چاپ شدۀ مربوط را گردآوری کند.
2012-12-30 11:26:00

35 عنوان کتاب چاپ تمام میراث مکتوب براساس سفارش چاپ شد

از آبان 1390 که اولین کتاب دیجیتال از چاپ خارج شد، تا مرداد 1391، 35 عنوان از کتاب های چاپ تمام به شیوه تک نسخه ای تجدید چاپ شدند و در مجموع 1153 جلد از کتاب های چاپ تمام تولید و به مشتریان تحویل شد.
2012-12-29 11:38:00

درگذشت نسخه پژوه پاکستانی

استاد سید حسین عارف نقوی فرزند سید صغیر حسین در سال 1942 م در مراد آباد هند بدنیا آمد. تحصیلات خود را در شهر راولپندی پاکستان به پایان رساند...
2012-12-29 10:08:00

رساله ای از قطب رازی

قطب الدین رازی از پژوهشگران قرن هشتم که کوتاه نوشته هایی در زمینه منطق از وی در دست است. وی افزون بر شرح مطالع الأنوار، و شرح اشارات ـ به نام محاکمات، و شرح بر شمسیه کاتبی، برخی از پژوهش های خود را در قالب رساله هائی کوتاه نگاشت ارائه نموده است.
2012-12-28 22:44:00

دانشمندی ذوفنون

دانشمندان ایران و جهان، بیرونی را دانشمندی ذوفنون، ریاضی دان، اخترشناس، طبیعی دان، فیزیک دان، تاریخ نگار، جغرافی دان و دین شناس شناخته اند، اما بُعد علمی دیگری که غالباً از نظرها پوشیده مانده، ساحت مردم شناسانۀ این فیلسوف است.
2012-12-27 22:52:00

ثلمه ای در عالم وجود

«بین مسلمانان این قول در تداول عام است که چون عالمی درگذرد ثلمه ای در عالم به وجود می آید که هیچ چیز نمی تواند به جای آن نشیند» این آغازین عبارت از مقاله استاد انوار با عنوان «بیاد استاد نورانی» است که آن را در احیاگر میراث به چاپ رسیده است.
2012-12-27 22:52:00

صفحه‌ها