«نسخه‌نامه» در جشنوارۀ فارابی شایسته تقدیر شناخته شد

کتاب «نسخه‌نامه» تألیف حبیب‌الله عظیمی شایسته تقدیر جشنواره بین‌المللی فارابی شد.
2020-08-17 19:12:56

گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان

«گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان» با هدف بازخوانی آثار قدیمی ادبیات فارسی کودکان در انتشارات مدرسه به چاپ رسیده است.
2020-08-17 15:20:17

زندگی اجتماعی مسلمانان در قرن اول و دوم هجری

«زندگی اجتماعی مسلمانان در قرن اول و دوم هجری» بر اساس کتاب «المصنف» عبدالرزاق بن همام صنعانی منتشر شد.
2020-08-17 14:54:34

گزارش نشست «گرامیداشت دکتر محمد معین»

یکصد و بیست و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد درگذشت دکتر محمد معین اختصاص داشت.
2020-08-16 17:42:35

روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس

کتاب «روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس» اثر محمدیوسف ‏واله قزوینی اصفهانی به تصحیح میرهاشم محدث منتشر شد. ‏
2020-08-16 16:58:04

شمارۀ 66 فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان»

شصت و ششمین شمارۀ فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان» از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2020-08-16 14:53:13

نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ

نسشت مجازی «بحثی دربارۀ نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ» برگزار می‌شود.
2020-08-16 14:28:03

انتشار جدیدترین مجلد «فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان»

نوزدهمین جلد از «فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان»، در برگیرندۀ حروف «ف - ق»، از سوی شورای کتاب کودک منتشر شد.
2020-08-15 15:50:01

فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران

کتاب «فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران» نوشته مصطفی پاشنگ از سوی نشر آرون منتشر شد.
2020-08-15 15:39:31

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان

کتاب «تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان» تألیف علی راد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
2020-08-15 15:34:11

صفحه‌ها