دورۀ «متن‌خوانی قانون ابن‌سینا» برگزار می‌شود

دورۀ آموزش متن‌خوانی کتاب قانون ابن‌سینا با تدریس دکتر نجفقلی حبیبی برگزار می‌شود.
2020-01-28 14:57:10

تجلیل یونسکو از عطار و فارابی در سال 2020

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران از تجلیل عطار نیشابوری و فارابی در سال 2020 در یونسکو خبر داد.
2020-01-28 14:54:02

​کامل­ترین نسخه از «طوفان البکاء» منتشر شد

«طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء» اثر میرزا محمدابراهیم جوهری، به کوشش مصطفی لعل شاطری و با پیشگفتار اولریش مارزلف و علی بوذری منتشر شد.
2020-01-27 15:42:16

غروب «اشراقی» از تاریخ

درگذشت دکتر احسان اشراقی را به تعبیری باید غروب «اشراقی» از عشق به «تاریخ ایران» و «تاریخ قزوین» از گروه تاریخ دانشگاه تهران دانست.
2020-01-27 15:00:44

شاهنامه‌ای هزار برگی متعلق به دوران تیموری

شاهنامه‌ای هزار برگی متعلق به دوران تیموری از سوی کمیته فراهم‌آوری نسخ خطی کتابخانه ملی ایران خریداری شد.
2020-01-27 14:10:33

انتشار ویراست جدید «دیوان امیرشاهی سبزواری»

ویراست جدید «دیوان امیرشاهی سبزواری» از سوی انتشارات فیروزی راهی بازار نشر شده است.
2020-01-27 14:02:30

«فرهنگنامۀ تصوف و عرفان» حاصل نیم قرن پژوهش

انتشارات فرهنگ معاصر «فرهنگنامۀ تصوف و عرفان (مباحث، اعلام، اصطلاحات و تعبیرات)» را در دو جلد منتشر کرد.
2020-01-26 15:17:52

کارگاه «اصول و روش‌های تصحیح متون خطی»

کارگاه «اصول و روش‌های تصحیح متون خطی» با تدریس دکتر نجفقلی حبیبی برگزار می‌شود.
2020-01-26 14:51:28

صفحه‌ای از شرق برای یادبود حسن سالاری

صفحۀ «علم» روزنامۀ شرق 3 بهمن‌ماه به یادبود حسن سالاری اختصاص یافت.
2020-01-26 14:41:32

يک کشف مهم در تاريخ‌نگاری علم کلام

کتاب «تثبيت الامامة» که سامی مکارم در سال ۲۰۱۳ در لندن چاپ کرد بی ترديد اثری از منصور خليفه فاطمی نيست.
2020-01-25 16:00:42

صفحه‌ها