گزارش نشست «نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی»

یکصد و دوازدهمین نشست تخصصی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با سخنرانی دکتر ماندانا برکشلی برگزار شد.
2019-12-12 10:56:35

بزرگداشت دکتر مجدالدین کیوانی برگزار می‌شود

مجدالدین کیوانی
مراسم بزرگداشت دکتر مجدالدین کیوانی در بیست و دومین نشست عصر کتاب برگزار می‌شود.
2019-12-11 16:03:30

برگزاری آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب

آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب با تجلیل از منتقدان منتخب تجلیل برگزار می‌شود.
2019-12-11 15:31:34

مروری بر کتاب «نوروز» از مجموعۀ دانشنامۀ ایرانیکا

کتاب «نوروز» مشتمل بر مجموعه‌ای از مقالات دانشنامۀ ایرانیکا در زمینۀ نوروز است.
2019-12-11 14:14:56

جدیدترین مجلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس

پنجاه‌و‌هفتمین مجلد از فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی با تألیف محمود نظری منتشر شد.
2019-12-11 13:54:16

انتشار «فرهنگ‌نامۀ تصوف و عرفان»

انتشارات فرهنگ معاصر کتاب دو جلدی «فرهنگ‌نامۀ تصوف و عرفان» نوشتۀ محمد استعلامی را منتشر کرد.
2019-12-10 16:44:58

بیش از 10 هزار نسخۀ خطی فارسی در دانشگاه علیگر

بیش از 10 هزار نسخۀ خطی فارسی در کتابخانۀ مولانا‌آزاد دانشگاه علیگر وجود دارد.
2019-12-10 16:30:01

«المنتخب من التحفة السعدیة» منتشر شد

منتخبی از کتاب «التحفة السعدیة» اثر ارزشمند قطب‌الدین شیرازی به کوشش دکتر نجفقلی حبیبی منتشر شد.
2019-12-09 15:01:49

همایش بین‌المللی شیخ بهاءالدین عاملی

همایش بین‌المللی شیخ بهاءالدین عاملی، اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
2019-12-09 13:56:06

دهمین شمارۀ مجلۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»

دهمین شماره از دورۀ جدید مجلۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»، توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی، منتشر شد.
2019-12-08 22:06:16

صفحه‌ها