چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق‌شناسان

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق‌شناسان
«چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق‌شناسان» حاوی هشت مقاله درباره تاریخچۀ چاپ سنگی فارسی است که هر یک به گوشه‌ای از این تاریخ نظر دارد.
2019-07-22 10:01:20

تاریخ علم در تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی
کتاب «تاریخ علم در تمدن اسلامی» نوشته محمدعلی چلونگر و محمدباقر خزائیلی از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
2019-07-22 09:35:33

جدیدترین شمارۀ «قند پارسی» منتشر شد

قند پارسی
جدیدترین شمارۀ فصلنامۀ «قند پارسی» از سوی مرکز تحقیقات فارسی در دهلی نو منتشر شد.
2019-07-21 14:00:54

نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی

نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی
نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی با مشارکت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود.
2019-07-21 12:43:12

اهتمام ستایش‌برانگیز جمهوری آذربایجان در حفاظت از کتیبه‌های فارسی

دکتر مرتضی رضوانفر
در میان کشورهای مختلف، کشوری که در آن بهترین مرمت و حفاظت از کتیبه‌های فارسی صورت گرفته جمهوری آذربایجان بوده است.
2019-07-21 11:45:21

کتیبه‌های فارسی؛ نشانه‌ای از گسترۀ حضور فرهنگ ایرانی

دکتر اکبر ایرانی
دکتر ایرانی کتیبه‌های فارسی موجود در جمهوری آذربایجان را نماد و نشانه‌هایی از گسترۀ حضور فرهنگ ایرانی دانست.
2019-07-21 11:07:56

برگزاری کارگاه آموزشی سیاق‌شناسی

کارگاه آموزشی سیاق‌شناسی با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی در کتابخانه و موزۀ ملک برگزار می‌شود.
2019-07-20 13:47:45

دسترسی اینترنتی به نسخ خطی مرتبط با امام رضا(ع)

با رونمایی از پایگاه تخصصی امام رضا(ع) امکان دسترسی اینترنتی به 370 نسخۀ خطی مرتبط با امام رضا(ع) فراهم شد.
2019-07-20 13:32:24

نکوداشت "بابای فارسی در هندوستان"

امیرحسن عابدی
مراسم نکوداشت امیرحسن عابدی، شاعر و ادیب بزرگ هندوستانی در دهلی‌نو برگزار شد.
2019-07-20 12:59:26

انتشار فصلنامۀ «ایران‌نامه» در قزاقستان

ایران‌نامه
شماره‌های 49 و 50 فصلنامۀ شرق‌شناسی ایران‌نامه در قزاقستان منتشر شد.
2019-07-20 11:58:19

صفحه‌ها