شماره 64 آینۀ میراث منتشر شد

شمارۀ 64 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-09-15 14:51:17

gbuyhfty

bujhygiop
2019-09-15 12:23:31

اعلام فراخوان دومین همایش کتاب سال بانوان

دومین همایش کتاب سال بانوان از سوی معاونت پژوهش جامعة الزهرا(ع) برگزار می‌شود.
2019-09-15 12:04:41

روایت ایرانشناس انگلیسی از عزاداری‌های عصر قاجار

یکی از سفرنامه‌های دوران ناصرالدین‌شاه، سفرنامه گرترود بل به نام «تصویرهایی از ایران» است.
2019-09-14 19:05:55

دومین کارگاه «نگاهی نو به حماسه‌پژوهی»

دومین کارگاه تخصصی «نگاهی نو به حماسه‌پژوهی» (برپایۀ طرح دانشنامۀ ادب حماسی ایران) برگزار می‌شود.
2019-09-14 14:50:29

رونمایی از بزرگ‌ترین مجموعۀ اسناد عزاداری

از بزرگ‌ترین مجموعۀ اسناد عزاداری و تعزیه‌خوانی، برای اولین‌بار در ایران رونمایی و معرفی شد.
2019-09-14 14:23:38

وجود یک میلیون نسخۀ خطی ایرانی در هندوستان

حدود 10 میلیون نسخۀ خطی در هندوستان وجود دارد که از این تعداد، یک میلیون نسخۀ خطی ایرانی است.
2019-09-11 12:02:37

مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)

مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)
نسخۀ خطی مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)، از معدود نسخه‌هایی است که حوادث عاشورا در آن به تصویر کشیده شده است.
2019-09-08 13:34:39

مروری بر مهمترین فعالیت‌ها و آراء علمی ابوریحان بیرونی

دکتر مهدی محقق در یادداشتی به مروری بر مهمترین فعالیت‌ها و آراء علمی ابوریحان بیرونی پرداخته است.
2019-09-08 12:48:06

ترجمه و شرح فارسی «حساب شفا» منتشر می‌شود

برگردان و شرح فارسی حساب شفای ابن‌سینا توسط سید عبدالله انوار به زودی منتشر می‌شود.
2019-09-08 12:15:49

صفحه‌ها