کتاب «بیدل و افسون حیرت» رونمایی شد

مراسم رونمایی و نقد کتاب «بیدل و افسون حیرت» اثر کاووس حسن لی از طریق فضای مجازی برگزار شد.
2022-07-06 23:33:10

ابوریحان بزرگداشت روز قلم را به دورۀ هوشنگ نسبت می‌دهد

دکتر ژآله آموزگار در یادداشتی که به مناسبت روز قلم نوشته از این ابزار مقدس و کتاب و کتابخوانی سخن گفته است.
2022-07-06 22:51:10

وارث دهخدا و نیما

دکتر محمد معین از برجسته‌ترین محققان و ادیبان معاصر، در تیرماه سال 1350، در حالی که بسیاری از کارهایش همچنان نیمه‌تمام بود، درگذشت.
2022-07-06 22:14:44

نگاه سهروردی در زمینۀ معرفت‌شناسی تجربۀ دینی

نشست «سهروردی و معرفت شناسی تجربۀ دینی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مهدی عظیمی برگزار شد.
2022-07-06 21:38:29

ویژه‌نامۀ پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

شمارۀ 143-142 فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «دانش»، ویژه‌نامۀ پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، منتشر شد.
2022-07-05 17:31:04

بلوچستان در سه سیاحت‌نامه عهد قاجار

کتاب «بلوچستان در سه سیاحت‌نامه عهد قاجار» مقدمه و تصحیح محسن شهرنازدار از سوی مؤسسه آبی پارسی، پل فیروزه به چاپ رسیده است.
2022-07-05 16:48:16

ابعاد گوناگون هویت ملی و ایرانی در آثار منظوم دوره ایلخانی

کتاب «پایداری هویت ایرانی زیر سیطره مغول» نوشته مهشید گوهری کاخکی از سوی نشر سخن منتشر شد.
2022-07-05 16:06:42

«نزهة الارواح بتطریب الاشباح» منتشر شد

کتاب «نزهة الارواح بتطریب الاشباح» با تصحیح بهروز امینی توسط مؤسسه متن فرهنگستان هنر منتشر شد.
2022-07-05 15:28:53

کهن‌ترين نسخه‌های خطی تأليف علامه حلی در ایران

کهن‌ترين نسخه‌های خطی تأليف علامه حلی در ایران، در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
2022-07-05 14:45:03

نحوۀ مشاهده موجودات عالم مثال از منظر شیخ اشراق

نشست «نحوه مشاهده موجودات عالم مثال از منظر شیخ اشراق» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی سعید انواری برگزار می‌شود.
2022-07-05 14:09:36

صفحه‌ها