وب‌سایت‌های ارائۀ نسخ خطی ایرانی و اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این وب سایت‌ها به نسخه‌های خطی متعدد ایرانی و اسلامی دسترسی داشته باشند.
2020-06-22 13:17:53

آماده‌سازی چاپ عکسی سه دستنویس هنری از خمسۀ نظامی

علی صفری آق‌قلعه از آماده‌سازی چاپ عکسی سه دستنویس هنری از خمسۀ نظامی همراه با مقدمه‌های فنی، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب خبر داد.
2020-06-21 15:29:31

مثنوی‌پژوهی گرفتار حلقه بسته تکرار است

استاد کریم زمانی: کار شرح‌نویسی و گزارش بیت به بیت مثنوی به صورت نثر در حال حاضر به حدّ افراط و ابتذال رسیده است.
2020-06-21 14:32:03

تاریخ ایران در منابع کهن دیگر ملل

منابعی که برای آشنایی با تاریخ باستان ایران در دست داریم یکی کتیبه‌هاست و دیگری منابع مکتوبی که از اقوام و ملل دیگر بر جا مانده است.
2020-06-21 14:10:24

یادی از زنده‌یاد منوچهر مرتضوی

اول تیرماه سالروز تولد ادیب و پژوهشگری از خطۀ آذربایجان است که بخش قابل توجهی از زندگی او در گوشه‌نشینی و انزوا سپری شد.
2020-06-21 13:59:07

خمسۀ طهماسبی رونمایی شد

در مراسمی در فرهنگستان هنر از خمسه نظامی معروف به خمسه طهماسبی رونمایی شد.
2020-06-21 13:48:46

گزارش تفصیلی نشست «یادبود دکتر محمدامین ریاحی»

یکصد و بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «یادبود دکتر محمدامین ریاحی» اختصاص داشت.
2020-06-20 13:09:58

خدمات محمدامین ریاحی در زمینۀ شاهنامه‌پژوهی

دکتر ابوالفضل خطیبی در 122مین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع پژوهش‌های دکتر ریاحی دربارۀ فردوسی و شاهنامه سخنرانی کرد.
2020-06-20 12:56:37

«نویسنده رستم التواریخ کیست؟»؛ نمونۀ پژوهشی نظام‌مند

«نویسنده رستم التواریخ کیست؟» یک پژوهش نظام‌مند و علمی و کتابی با مضمونی نو به قلم جلیل نوذری است.
2020-06-19 12:29:14

مفهوم ایران و ایران‌گرایی در آثار اندیشه‌ورزان عصر ناصری

کتاب «مفهوم ایران و ایران‌گرایی در آثار اندیشه‌ورزان عصر ناصری» نوشته عبدالمجید ایدی از سوی انتشارات ندای تاریخ منتشر شد.
2020-06-16 12:35:51

صفحه‌ها