انتشار شماره 10 مجله کشکول

شماره 10 مجله کشکول
شماره دهم فصلنامه تخصصی اسناد و نسخه‌های خطی مناطق کردنشین با عنوان «کشکول» منتشر شد.
2019-06-12 14:21:28

راهنمای نسخه‌های خطی و نخستین کتاب‌های چاپی

نسخ خطی
کتاب «راهنمای نسخه‌های خطی و نخستین کتاب‌های چاپی» به مسئله تولید کتاب و نسخه‌خطی در اروپا و به طور خاص انگلستان می‌پردازد.
2019-06-12 11:23:32

تصحیح و انتشار «شگرف‌نامه ولایت»

شگرف‌نامه ولایت
«شگرف‌نامه ولایت» یک سفرنامه فارسی و دومین سفرنامه‌ای است که یک هندوستانی درباره اروپاییان نوشته است.
2019-06-12 11:10:17

«اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری» منتشر شد

اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری
کتاب «اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری؛ در مطبوعات عصر قاجار و پهلوی و آرشیو اسناد ملی»، به کوشش مهدی نورمحمدی، چاپ و منتشر شد.
2019-06-11 16:14:53

کهن‌ترین نسخۀ خطّی گلزار ابراهیم

حسین مسرت
حسین مسرت در مقاله‌ای به معرفی کهن‌ترین نسخۀ خطّی گلزار ابراهیم سروده نورالدین محمّد ظهوری ترشیزی و سراینده آن پرداخته است.
2019-06-11 15:47:36

آخرین مهلت ارسال اثر به همایش کتاب سال حوزه

همایش کتاب سال حوزه
بیست‌و‌یکمین همایش کتاب سال حوزه به منظور شناسایی کتاب‌های برتر حوزوی و ناشران برگزیده برگزار می‌شود.
2019-06-11 14:40:45

دومین همایش «ایران و قفقاز شمالی»

همایش ایران و قفقاز شمالی
دومین همایش ایران و قفقاز شمالی با موضوع «پیشینه و دورنمای همکاری‌ها و مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی» برگزار می‌شود.
2019-06-11 12:38:03

«ادبیات عرفانی فارسی در هند» در اطلاعات حکمت و معرفت

اطلاعات حکمت و معرفت
شمارۀ 150 فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «ادبیات عرفانی فارسی در هند» منتشر شد.
2019-06-11 11:10:40

مهم‌ترین کار نفیسی در زمینه تصحیح متون

سعید نفیسی
مهم‌ترین کار نفیسی در زمینه تصحیح متون، تصحیح «تاریخ بیهقی» است، که قبل از آن کسی این کار را انجام نداده بود.
2019-06-10 19:20:01

اولین نشریه فکاهی کاملا فارسی ایران

قاسم الاخبار
برای نخستین بار نسخه نایاب «قاسم الاخبار» به عنوان اولین نشریه فکاهی کاملا فارسی ایران رونمایی می‌شود.
2019-06-10 18:58:10

صفحه‌ها