بزرگداشت مرحوم احمد اقتداری برگزار می‌شود

بزرگداشت احمد اقتداری شنبه 9 آذرماه در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
2019-11-25 14:31:26

ایران و شاردن در آثار فیلسوفان قرن هجدهم فرانسه

کتاب «ایران و شاردن در آثار فیلسوفان قرن هجدهم فرانسه» با تألیف و گردآوری فاطمه عشقی منتشر شد.
2019-11-25 14:16:40

دفتر دوم «تاریخ شفاهی کتاب» منتشر شد

دفتر دوم کتاب «تاریخ شفاهی کتاب؛ گفت‌وگو با ناشران و کتاب‌فروشان» توسط نصرالله حدادی تدوین و از سوی خانه کتاب منتشر شد.
2019-11-24 21:04:55

هفتاد و پنجمین مجلس شوق دیدار برگزار شد

هفتاد و پنجمین محفل ماهانه و دوستانۀ شوق دیدار، 29 آبان‌ماه 1398 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.
2019-11-24 17:04:30

تمدید مهلت ارسال چکیدۀ مقاله به همايش ملی حمداللّه مستوفی

مهلت ارسال چکیدۀ مقاله به همايش ملی میراث علمی و فرهنگی حمداللّه مستوفی قزوینی تا 30 آذر 1398 تمدید شد.
2019-11-23 15:19:34

«لطائف التفسیر» منتشر شد

کتاب «لطائف التفسیر» تألیف ابونصر درواجکی (درگذشتۀ 549 ق)، به تصحیح و تحقیق سعیده کمایی‌فرد توسط میراث مکتوب منتشر شد.
2019-11-16 17:00:26

توفیق؛ روزنامه‌نگار و مجموعه‌دار ایرانی در استانبول

کتاب «توفیق؛ روزنامه‌نگار و مجموعه‌دار ایرانی در استانبول» به کوشش جواد بشری از سوی انتشارات وراقان منتشر شده است.
2019-11-16 14:26:40

رونمایی از نسخه خطی به تحریر ملاصدرا

از نسخۀ مسودّه به تحریر ملاصدرای شیرازی، در موزۀ آستان شاهچراغ رونمایی شد.
2019-11-16 13:59:43

اهدای پنجمین «جایزۀ ایرانی ابن‌سینا» در پاریس

مراسم اهداء پنجمین دورۀ «جایزۀ جهانی ابن‌سینا برای اخلاق در علم» در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد.
2019-11-16 00:00:00

جایزۀ بین‌المللی ابن‌سینا برای اخلاق در علم

ابن‌سینا (تصویرساز: دلفین لِبورژوآ)
«جایزه ابن‌سینا برای اخلاق در علم» از سال 1382 (2003)، به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسمیت یافت.
2019-11-16 00:00:00

صفحه‌ها