«دُستور المنجمین» منتشر شد

«دُستور المنجمین»، تألیف حدود سال 500 هجری، به صورت نسخه‌برگردان از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-11-07 23:24:37

نشست «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» برگزار شد

نشست «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» با همکاری مؤسسۀ میراث مکتوب در دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) برگزار شد.
2019-11-07 11:47:13

«ع. آذَر» و شاهنامۀ چاپِ مُسکو

جلد هشتم شاهنامۀ چاپ مسکو زیر نظر «ع. آذَر» انتشار یافت. اما «ع. آذَر» که بوده است؟
2019-11-05 14:52:56

انتشار اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی

اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی (سدۀ 6-5ق) با پژوهش و ویراست بهروز ایمانی منتشر شد.
2019-11-05 07:18:16

هنر ایرانی در یکی از شاهکارهای کتابت قرآن

مصحف قرآنی شمارۀ ۴۴ در «الخزانة الغرویة» یکی از شاهکارهای کتابت منظم قرآنی با هنر ایرانی است.
2019-11-04 18:09:56

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی

کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی (با تأکید بر هویت فرهنگی)» به قلم محسن بهرام‌نژاد توسط انتشارات سمت منتشر شد.
2019-11-04 16:38:51

در ذکر جمیل استاد مظاهر مصفا

زنده یاد مظاهر مصفا، یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی و از افتخارات دانشگاه تهران و یکی از قصیده‌سرایان شاخص ایران به شمار می‌رفت.
2019-11-04 15:13:10

گزارشی از احوال و اشعار رابعۀ بلخی

کتاب «رابعه بلخی؛ مام مهربان شعر فارسی» به قلم وحید حسینی عطار و خلیل حسینی عطار توسط نشر شمشاد منتشر شد.
2019-11-04 14:58:20

نخستین شمارۀ سال‌نامۀ «نامۀ بایسنغر» منتشر شد

نخستین شمارۀ سال‌نامۀ علمی ـ پژوهشی «نامۀ بایسنغر» به مدیرمسئولی و سردبیری خلیل‌الله افضلی در هرات منتشر شد.
2019-11-04 07:03:22

جدیدترین پژوهش‌‌ ایران‌شناسانۀ پروفسور اولریش مارزلف

کتاب «فرهنگ بصری: شیعیان دوازده امامی در دوره قاجار» نوشته پروفسور اولریش مارزلف توسط مصطفی لعل شاطری به فارسی ترجمه شد.
2019-11-03 15:13:26

صفحه‌ها