«طبَائِعُ‌ الحَیَوان» در دو جلد منتشر شد

«طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-06-10 13:40:03

شمارۀ 206 جستارهای نوین ادبی

شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای نوین ادبی (سال 52، شمارۀ 206، پاییز 1398) به سردبیری دکتر محمد تقوی منتشر شد.
2020-06-10 13:30:23

آواره دره يمگان؛ داستانی برپایۀ سرگذشت ناصرخسرو

«آواره دره يمگان؛ داستانی برپایۀ سرگذشت ناصرخسرو» نوشتۀ دکتر محمدرضا توکلی صابری، از سوی انتشارات معین منتشر شد.
2020-06-09 16:34:06

شرح غزل‌هایی از بیدل

کاووس حسن‌لی در کتاب «شرح غزل‌هایی از بیدل» سی غزل از غزل‌های پایانی دیوان بیدل را شرح داده است.
2020-06-09 16:22:39

رونمایی از نسخۀ نفیس خمسۀ نظامی شاه طهماسبی

نسخۀ نفیس و ارزشمند خمسه نظامی شاه‌طهماسبی در فرهنگستان هنر رونمایی می‌شود.
2020-06-09 12:10:48

شمارۀ 137 مجلۀ «بخارا»

صد و سی و هفتمین شمارۀ مجلۀ «بخارا» در 640 صفحه منتشر شد.
2020-06-09 11:44:53

تحلیل انتقادی گفتمان شمس تبریزی در باب بدعت و متابعت

درس‌گفتار مجازی «تحلیل انتقادی گفتمان شمس تبریزی در باب بدعت و متابعت» برگزار می‌شود.
2020-06-09 11:31:16

گزارش میراث 82-83 منتشر شد

دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-06-07 14:01:46

«خاندان حَمّوئيان» منتشر شد

سیصد و سی و ‌پنجمین عنوان از آثار موسسهٔ پژوهشی میراث مکتوب به انتشار کتاب «خاندان حَمّوئيان» با نگارش و پژوهش سید‌سعید احمدپور مقدم اختصاص یافت.
2020-06-07 13:03:24

شمارۀ 38 مجلۀ «معارف عقلی»

به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سی و هشتمین شماره از نشریه علمی - ترویجی «معارف عقلی» منتشر شد.
2020-06-07 11:22:12

صفحه‌ها