انتشار شماره 60 – 61 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث

شمارۀ 60 – 61 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد.
2014-12-02 15:55:42

گستره تمدن اسلامی در قرون میانی

راز شکوفایی و تعالی فرهنگ در تمدن اسلامی این بود که فرهنگی جامع الاطراف و مختلف الابعاد بر مردم عرضه شد.
2014-12-02 11:06:18

انتشار فرهنگ کهن الملخّص فی اللُّغة

فرهنگ کهن الملخّص فی اللُّغة نوشتۀ ابوالفتح حمد بن احمد بن حسین بادی، با تصحبح غلامرضا دادخواه و عباس گودرزنیا، از سوی انتشارات مزدا (کالیفرنیا، آمریکا) منتشر شد.
2014-12-01 14:17:00

نقد و بررسی کتاب مبارکشاه بخاری در سرای اهل قلم

هفدهمین نشست خانه نقد کتاب به نقد و بررسی کتاب مبارکشاه بخاری تصحیح استاد انوار اختصاص دارد.
2014-12-01 12:45:35

اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک

این کتاب همانند معجم البلدان یاقوت حموی و روض العمطار فی خبر الاقطار نوشته حمیری، مطالبش الفبائی است.
2014-12-01 11:34:31

مأخدشناسی اساطیر جهان

اصطلاح اسطوره معانی متعددی دارد ولی از بین آنها، داستان‌های ابداع شده توسط بشر متداول‌تر از همه است.
2014-11-30 16:17:34

کارنامه درخشان بدرالزمان قریب در زمینه سُغدی‌‌پژوهی

بزرگداشت بانوی‌ دانشمند دکتر بدرالزمان‌ قریب، زبان‌ شناس و سغدی پژوه برجسته، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2014-11-30 13:35:49

نشر شواهد النبوّة عبدالرمان جامی بر اساس یک نسخه معتبر در تاجیکستان

انتشارات جامی، برای نخستین بار رسالۀ شواهد النبوة این شاعر و حکیم و عارف را به تصحیح دکتر فخرالدین نصرالدین­اف به چاپ رساند.
2014-11-30 11:37:05

دومین دورۀ جایزۀ بدیع الزمان فروانفر

دومین دورۀ جایزۀ بدیع الزمان فروانفر چهارشنبه 12 آذر برگزار می شود.
2014-11-30 10:25:25

اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرین، خلیج فارس و جزیرة العرب

کتاب حاضر به بررسی روابط، تعاملات و برخوردهای نظام شاهنشاهی ساسانی با اعراب در بین النهرین، خلیج فارس و جزیرة العرب می‌پردازد.
2014-11-29 16:03:56

صفحه‌ها